Акафист амвросию оптинскому

Акафист святому преподобному Амвросию, Оптинскому старцу и чудотворцу

А҆ка́ѳїстъ ст҃о́мꙋ прпⷣбномꙋ а҆мвро́сїю, ѻ҆́птинскомꙋ ста́рцꙋ и҆ чꙋдотво́рцꙋ.

Конда́къ а҃.

И҆збра́нный ᲂу҆го́дниче бж҃їй и҆ чꙋдотво́рче, вели́кїй ста́рче а҆мвро́сїе, ѻ҆́птинскаѧ похвало̀ и҆ всеѧ̀ рꙋсѝ ди́вный наста́вниче, прославлѧ́юще твоѐ въ по́двизѣхъ и҆зрѧ́дное житїѐ, прино́симъ тѝ многохва́льное пѣ́нїе, ты́ же, ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧй дерзнове́нїе ко гдⷭ҇ꙋ, моли́сѧ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ, ча́дѣхъ твои́хъ, со ᲂу҆миле́нїемъ зовꙋ́щихъ: Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне а҆мвро́сїе, бг҃омꙋ́дрый ᲂу҆чи́телю вѣ́ры и҆ бл҃гоче́стїѧ.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃льскомꙋ житїю̀ подража́ѧ, ѿве́рглъ є҆сѝ всѧ̑ кра̑снаѧ и҆ скоропреходѧ̑щаѧ тлѣ́ннагѡ мі́ра сегѡ̀ и҆ стѡпы̀ своѧ̑ напра́вилъ є҆сѝ къ дх҃о́вномꙋ ᲂу҆чи́телю и҆ прозорли́вомꙋ ста́рцꙋ і҆ларїѡ́нꙋ, да наста́витъ тѧ̀ на пꙋ́ть и҆́стиннагѡ жи́тельства и҆ бл҃гослови́тъ на по́двиги сп҃се́нїѧ. ѻ҆́нъ же, прови́дѣвъ грѧдꙋ́щее твоѐ бг҃оꙋго́дное житїѐ, посла́ тѧ во ѡ҆би́тель ѻ҆́птинꙋ, и҆ та́мѡ ты̀ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ себѣ̀ до́брое приста́нище. сїѐ ᲂу҆ви́дѣвше таково́е бж҃їе и҆зволе́нїе ѡ҆ тебѣ̀, глаго́лемъ сицева̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, бг҃омъ и҆збра́ннаѧ ѿрасле бл҃гоче́стїѧ роди́телей: ра́дꙋйсѧ, и҆з̾мла́да лѣ́тъ твои́хъ гдⷭ҇а возлюби́вый.

Ра́дꙋйсѧ, къ кни́жнѣй мꙋ́дрости ᲂу҆се́рдїе ѿ ю҆́ности и҆мѣ́вый: ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃є́въ дх҃оно́сное ᲂу҆че́нїе позна́вый.

Ра́дꙋйсѧ, скороги́бнꙋщихъ бла̑гъ мі́ра сегѡ̀ ѿверже́нїе: ра́дꙋйсѧ, нетлѣ́нныхъ сокро́вищъ неѡсла́бное жела́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, бж҃їѧ произволе́нїѧ ѡ҆ сп҃се́нїи дꙋшѝ твоеѧ̀ и҆ска́вый: ра́дꙋйсѧ, бл҃гослове́нїе на пꙋ́ть мона́шескїй полꙋчи́вый.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне а҆мвро́сїе, бг҃омꙋ́дрый ᲂу҆чи́телю вѣ́ры и҆ бл҃гоче́стїѧ.

Конда́къ в҃.

Ви́дѧ се́рдца твоегѡ̀ бл҃го́е намѣ́ренїе хрⷭ҇то́съ проначерта̀ ᲂу҆́зкїй и҆ терни́стый пꙋ́ть твоегѡ̀ сп҃се́нїѧ, и҆ є҆гда̀ бы́лъ є҆сѝ внеза́пꙋ на сме́ртномъ ѻ҆дрѣ̀ болѣ́зни, дадѐ гдⷭ҇ꙋ ѡ҆бѣща́нїе: а҆́ще и҆сцѣли́тъ тѧ̀, всегѡ̀ себѐ преда́ти подвигѡ́мъ и҆́ночества. воста́въ по млⷭ҇ти бж҃їей со ѻ҆дра̀ болѣ́зни, а҆́бїе просла́вилъ є҆сѝ всеще́драго бг҃а, врача̀ дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ зовѧ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃.

Ра́зꙋмъ бжⷭ҇твенныхъ писа́нїй стѧжа́въ, въ стра́сѣ бж҃їемъ помышлѧ́лъ є҆сѝ, ка́кѡ встꙋпи́ти на стезю̀ многотрꙋ́днагѡ и҆ ско́рбнагѡ мона́шескагѡ жи́тельства. мы́ же, дивѧ́щесѧ твоемꙋ̀ бл҃го́мꙋ намѣ́ренїю, воспѣва́емъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, на бг҃а промысли́телѧ всю̀ наде́ждꙋ возложи́вый: ра́дꙋйсѧ, то́кмѡ є҆гѡ̀ бл҃гоизволе́нїѧ взыска́вый.

Ра́дꙋйсѧ, всѧ́кое и҆спыта́нїе во сп҃се́нїе дꙋшѝ понестѝ гото́вый: ра́дꙋйсѧ, со́вѣсти своеѧ̀ велѣ́нїю послѣ́довавый.

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆веселє́нїѧ мїрска̑ѧ возненави́дѣвый: ра́дꙋйсѧ, бога̑тства зємна́ѧ не возлюби́вый.

Ра́дꙋйсѧ, бг҃ꙋ є҆ди́номꙋ порабо́тати всего̀ себѐ подви́гнꙋвый: ра́дꙋйсѧ, томꙋ̀ то́чїю ᲂу҆годи́ти восхотѣ́вый.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне а҆мвро́сїе, бг҃омꙋ́дрый ᲂу҆чи́телю вѣ́ры и҆ бл҃гоче́стїѧ.

Конда́къ г҃.

Си́лою любвѐ ᲂу҆твержда́ѧй въ вѣ́рѣ, поревнова́лъ є҆сѝ є҆ѵⷢ҇льское житїѐ стѧжа́ти по ѡ҆́бразꙋ прпⷣбныхъ ѻ҆ц҃є́въ цр҃кве дре́внїѧ. є҆гда́ же даде́ ти гдⷭ҇ь разꙋмѣ́нїе сегѡ̀ бл҃гоꙋгожде́нїѧ, воспѣ́лъ є҆сѝ со ᲂу҆миле́нїемъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ г҃.

И҆мѣ́ѧ крѣ́пкꙋю вѣ́рꙋ во бл҃го́е промышле́нїе бж҃їе во сп҃се́нїе человѣ́ка, прите́клъ є҆сѝ къ чтⷭ҇но́мꙋ ѡ҆́бразꙋ прест҃ы́ѧ бцⷣы тамбо́вскїѧ, є҆́же бы́сть тебѣ̀ бл҃гослове́нїе роди́тельное, смире́ннѡ моли́лъ є҆сѝ влⷣчцꙋ, да ᲂу҆пра́витъ пꙋ́ть тво́й. мы́ же ви́дѧще твоѐ неѿстꙋ́пное ᲂу҆пова́нїе на млⷭ҇ть цр҃и́цы нбⷭ҇ныѧ, пое́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, бж҃їѧ мт҃ре вѣ́рное и҆ возлю́бленное ча́до: ра́дꙋйсѧ, є҆ѧ̀ сщ҃е́ннагѡ покро́ва си́лы та́йное постиже́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, бл҃гослове́нїѧ роди́тельскагѡ чрез̾ є҆ѧ̀ ѡ҆́бразъ добронра́вный храни́телю: ра́дꙋйсѧ, застꙋ́пницы ᲂу҆се́рдныѧ бл҃гоговѣ́йный почита́телю.

Ра́дꙋйсѧ, многоча́стнѣ въ нощѝ мл҃твы къ не́й сле́знѡ возноси́вый: ра́дꙋйсѧ, нбⷭ҇ныѧ по́мощи ѿ неѧ̀ непосты́днѡ воспрїе́мый.

Ра́дꙋйсѧ, та́кѡ ᲂу҆тѣше́нїе въ се́рдцѣ свое́мъ ѡ҆брѣты́й сла́достное: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆миле́нїе прїѧ́лъ є҆сѝ бл҃гоѡти́шное.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне а҆мвро́сїе, бг҃омꙋ́дрый ᲂу҆чи́телю вѣ́ры и҆ бл҃гоче́стїѧ.

Конда́къ д҃.

Бꙋ́рею помышле́нїй дви́жимый прише́лъ є҆сѝ во ѡ҆би́тель прпⷣбнагѡ се́ргїа ра́донежскагѡ, да ᲂу҆крѣпи́тъ твоѐ се́рдце на по́двиги предстоѧ́щагѡ и҆́ноческагѡ по́прища всеѧ̀ рѡссі́и чꙋдотво́рецъ и҆ ᲂу҆чи́тель мона́шескагѡ дѣ́ланїѧ, преизлива́ющїй ѿ ра́ки свои́хъ чтⷭ҇ны́хъ моще́й то́ки бл҃года́тныѧ по́мощи. ᲂу҆мили́всѧ же та́мѡ се́рдцемъ, взыва́лъ є҆сѝ ра́достїю: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ д҃.

Слы́ша ве́лїе житїѐ и҆ бл҃гоче́стїе бг҃омꙋ́дрыхъ ѻ҆ц҃є́въ и҆ ста́рцєвъ ѻ҆́птины пꙋ́стыни, та́йнѡ ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ мі́ръ и҆ всѧ̑, ꙗ҆̀же въ не́мъ, и҆ прише́лъ є҆сѝ неѡбинꙋ́ѧсѧ во ѡ҆би́тель сїю̀ во смире́нїи дꙋшѝ, во є҆́же сп҃сти́сѧ и҆ ᲂу҆годи́ти бг҃ꙋ. мы́ же ви́дѧще вѧ́щшꙋю ре́вность дꙋшѝ твоеѧ̀, прино́симъ тѝ хвале́бнꙋю пѣ́снь:

Ра́дꙋйсѧ, тлѣ̑ннаѧ бла̑га мі́ра сегѡ̀ ни во что́же вмѣни́вый: ра́дꙋйсѧ, сла́дость цр҃ко́внꙋю позна́вый.

Ра́дꙋйсѧ, во ѡ҆би́тель ст҃ꙋ́ю всели́выйсѧ: ра́дꙋйсѧ, всего̀ себѐ бг҃ꙋ ѿда́вый.

Ра́дꙋйсѧ, за́пѡвѣди бж҃їѧ нелѣ́ностнѡ и҆спо́лнивый: ра́дꙋйсѧ, плоды̀ хрⷭ҇то́ва ᲂу҆че́нїѧ сла́дцѣ вкꙋси́вый.

Ра́дꙋйсѧ, подвигѡ́въ ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃є́въ ревни́телю: ра́дꙋйсѧ, чистоты̀ дꙋше́вныѧ неꙋсы́пный храни́телю.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне а҆мвро́сїе, бг҃омꙋ́дрый ᲂу҆чи́телю вѣ́ры и҆ бл҃гоче́стїѧ.

Конда́къ є҃.

Бг҃озда́ннаѧ пꙋ́стынь прїѧ́тъ тѧ̀, ꙗ҆́кѡ во ѡ҆б̾ѧ̑тїѧ ѻ҆́ч҃а, въ ню́же кро́ткѡ всели́лсѧ є҆сѝ, и҆ та́мѡ пе́рвѣе поне́слъ є҆сѝ трꙋды̀ послꙋша́нїѧ въ ке́ллїи вели́кагѡ ста́рца бг҃опросвѣще́ннагѡ льва̀, и҆́мже наста́вленъ бы́лъ є҆сѝ къ дх҃о́вномꙋ дѣ́ланїю. ᲂу҆вѣ́дѣвъ же сла́дость ѿрече́нїѧ во́ли своеѧ̀, возопи́лъ є҆сѝ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ є҃.

Ви́дѧще твоѐ и҆́ноческое преꙋспѣ́ѧнїе, ѡ҆блеко́ша тѧ̀ ѻ҆ц҃ы̀ пꙋсты́ни въ ри̑зы схи́мы вели́кїѧ. и҆ сподо́би тѧ̀ подвигонача́льникъ хрⷭ҇то́съ блгⷣти а҆́гг҃льскагѡ чи́на прїѻбщи́тисѧ, сегѡ̀ ра́ди вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, всѣ́мъ се́рдцемъ бг҃а возлюби́вый: ра́дꙋйсѧ, все́ю дꙋше́ю є҆мꙋ̀ послꙋжи́вый.

Ра́дꙋйсѧ, вѣ́рꙋ чрез̾ мнѡ́гїѧ трꙋды̀ непрело́жнѡ ᲂу҆тверди́вый: ра́дꙋйсѧ, наде́ждою на по́мощь свы́ше себѐ воѡрꙋжи́вый.

Ра́дꙋйсѧ, любвѐ є҆ѵⷢ҇льскїѧ сокро́вище: ра́дꙋйсѧ, дх҃а ст҃а́гѡ вмѣсти́лище.

Ра́дꙋйсѧ, подвигѡ́въ мона́шескихъ во́ине до́бльственный: ра́дꙋйсѧ, равноа́гг҃льскагѡ житїѧ̀ подража́телю преди́вный.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне а҆мвро́сїе, бг҃омꙋ́дрый ᲂу҆чи́телю вѣ́ры и҆ бл҃гоче́стїѧ.

Конда́къ ѕ҃.

Проповѣ́дникъ правосла́вныѧ вѣ́ры и҆ и҆́стиннагѡ житїѧ̀ во хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, проти̑вныѧ є҆ѵⷢ҇лїю и҆ цр҃кви ᲂу҆чє́нїѧ ѿрица́ѧ, и҆ мнѡ́гїѧ ѿ пꙋтѝ заблꙋжде́нїѧ ѡ҆брати́лъ є҆сѝ ко хрⷭ҇тꙋ̀ жизнода́вцꙋ, поѧ̀ бл҃года́рственнѡ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѕ҃.

Возсїѧ́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ свѣща̀ многосвѣ́тлаѧ въ землѝ рѡссі́йстѣй, просвѣща́ѧ всѧ́каго человѣ́ка, приходѧ́щаго къ тебѣ̀, свѣ́томъ и҆́стины, лю́дїе же, ѡ҆бремене́ннїи грѣхмѝ и҆ скорбьмѝ мно́гими, ѡ҆брѣто́ша въ тебѣ̀ бг҃оразꙋ́мнаго наста́вника бл҃гоче́стїѧ и҆ до́браго ѻ҆тца̀ всѣ̑мъ немощствꙋ́ющымъ, стра́ждꙋщымъ и҆ ᲂу҆ничижє́ннымъ, воспѣва́юще такова̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, свѣти́льниче правосла́вныѧ страны̀ рѡссі́йскїѧ: ра́дꙋйсѧ, зерца́ло бжⷭ҇твенныѧ любвѐ.

Ра́дꙋйсѧ, сто́лпе вѣ́ры а҆пⷭ҇льскїѧ: ра́дꙋйсѧ, ка́меню наде́жды жи́зни вѣ́чныѧ.

Ра́дꙋйсѧ, наста́вниче во всѧ́кихъ ѡ҆бстоѧ́нїихъ бг҃овдохнове́нный: ра́дꙋйсѧ, проповѣ́дниче покаѧ́нїѧ рачи́тельный.

Ра́дꙋйсѧ, врачꙋ̀ недꙋ́гѡвъ тѣле́сныхъ: ра́дꙋйсѧ, цѣли́телю болѣ́зней дꙋше́вныхъ.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне а҆мвро́сїе, бг҃омꙋ́дрый ᲂу҆чи́телю вѣ́ры и҆ бл҃гоче́стїѧ.

Конда́къ з҃.

Хотѧ̀ послѣ́довати самомꙋ̀ хрⷭ҇тꙋ̀, подража́лъ є҆сѝ є҆мꙋ̀ всеꙋсе́рднѡ, взе́мъ и҆́го є҆гѡ̀ на себѐ, и҆ наꙋчи́всѧ ѿ негѡ̀ кро́тости и҆ смире́нїю, ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ поко́й дꙋшѝ свое́й, зовꙋ́щей при́снѡ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ з҃.

Но́ваѧ и҆ ди́внаѧ ѕвѣзда̀ ст҃ости ꙗ҆ви́сѧ на нб҃ѣ цр҃ко́внѣмъ, є҆гда̀ возше́лъ є҆сѝ по лѣ́ствицѣ дꙋхо́внѣй къ соверше́нствꙋ а҆гг҃лоподо́бномꙋ, просте́рлъ є҆сѝ лꙋчѝ любвѐ своеѧ̀ по лицꙋ̀ всеѧ̀ землѝ рꙋ́сскїѧ и҆ привле́клъ є҆сѝ къ себѣ̀ зна̑тныѧ и҆ хꙋдорѡ́дныѧ, мꙋ̑дрыѧ вѣ́ка сегѡ̀ и҆ немꙋ̑дрыѧ, вопїю́щыѧ къ тебѣ̀ сицева̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, гра́де, верхꙋ̀ горы̀ стоѧ́й: ра́дꙋйсѧ, свѣти́ло, мра́къ невѣ́денїѧ прогонѧ́ющее.

Ра́дꙋйсѧ, всѧ̑ немощна̑ѧ врачꙋ́ѧй: ра́дꙋйсѧ, ѿ бѣ́дъ и҆ прельще́нїй вра́жескихъ и҆збавлѧ́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, печа́льныхъ ᲂу҆тѣ́шителю: ра́дꙋйсѧ, жа́ждꙋщихъ дꙋхо́вный напои́телю.

Ра́дꙋйсѧ, хитрослове́снагѡ мꙋдрова́нїѧ вѣ́ка сегѡ̀ ѡ҆бличи́телю: ра́дꙋйсѧ, мно́гихъ заблꙋ́ждшихъ на пꙋ́ть и҆́стины и҆справи́телю.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне а҆мвро́сїе, бг҃омꙋ́дрый ᲂу҆чи́телю вѣ́ры и҆ бл҃гоче́стїѧ.

Конда́къ и҃.

Стра́нникомъ и҆ прише́льцемъ въ земнѣ́мъ мі́рѣ предста́лъ є҆сѝ, взыскꙋ́ющимъ гра́да нбⷭ҇нагѡ, и҆ поне́слъ є҆сѝ тѧгѡты̀ и҆ не́мѡщи и҆́щꙋщагѡ ᲂу҆ тебє̀ по́мощи бли́жнѧгѡ, и҆ та́кѡ и҆спо́лнилъ є҆сѝ зако́нъ хрⷭ҇то́въ, поѧ̀ съ бл҃годаре́нїемъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ и҃.

Ве́сь ѻ҆гне́мъ бжⷭ҇твенныѧ любвѐ и҆спо́лненный, крⷭ҇тъ многотрꙋ́дный болѣ́зней тѣле́сныхъ проне́слъ є҆сѝ чрез̾ всѐ твоѐ и҆́ноческое житїѐ, въ терпѣ́нїи стѧжа́въ дꙋ́шꙋ твою̀, по сло́вꙋ є҆ѵⷢ҇лїа хрⷭ҇то́ва, и҆ всѣ́хъ на́съ наꙋчи́лъ є҆сѝ безро́потномꙋ крⷭ҇тоноше́нїю, зовꙋ́щихъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, вождю̀ и҆́щꙋщихъ сп҃се́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆́бразе и҆́стиннагѡ послꙋша́нїѧ.

Ра́дꙋйсѧ, са́мъ тѧ̑жкїѧ недꙋ́ги до конца̀ претерпѣ́вый: ра́дꙋйсѧ, приходѧ́щыѧ къ тебѣ̀ въ болѣ́знехъ и҆ печа́лѣхъ терпѣ́нїю наꙋчи́вый.

Ра́дꙋйсѧ, па́ствы твоеѧ̀ и҆зрѧ́дный дꙋшепопечи́телю: ра́дꙋйсѧ, а҆́лчꙋщихъ жи́зни вѣ́чныѧ пита́телю.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆би́димыхъ покрови́телю: ра́дꙋйсѧ, непоко́рныхъ во́ли бж҃їей вразꙋми́телю.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне а҆мвро́сїе, бг҃омꙋ́дрый ᲂу҆чи́телю вѣ́ры и҆ бл҃гоче́стїѧ.

Конда́къ ѳ҃.

Всѐ є҆стество̀ человѣ́ческое въ болѣ́знехъ и҆ тѣле́сныхъ не́мощехъ и҆спыта́лъ є҆сѝ, пло́ть распѧ́въ со страстьмѝ и҆ похотьмѝ, и҆ мл҃твою неꙋста́нною ѿгонѧ́лъ є҆сѝ напа̑сти и҆ и҆скꙋшє́нїѧ лꙋка́выхъ дꙋхѡ́въ и҆ тѣ́мъ всѧ̑ наꙋча́лъ є҆сѝ противоста́ти ко́знемъ дїа́вѡльскимъ, взыва́ѧ вѣ́рою: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѳ҃.

Вѣті̑йства сꙋемꙋ́дрыхъ, невѣ́давшихъ си́лы вѣ́ры правосла́вныѧ, ѿмета́лъ є҆сѝ сло́вомъ бж҃їимъ и҆ чи́стымъ житїе́мъ твои́мъ, и҆ вои́стиннꙋ возсїѧ́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ свѣтоза́рный сто́лпъ бл҃гоче́стїѧ и҆ храни́тель ст҃оѻте́ческагѡ преда́нїѧ, ᲂу҆се́рднѡ прелага́ѧ дрє́внѧѧ писа̑нїѧ ѻ҆тцє́въ въ писмена̀ ᲂу҆добовразꙋми́тєльнаѧ. мы́ же, дивѧ́щесѧ трꙋдѡ́мъ твои̑мъ, воспѣва́емъ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, вѣ́ры пра́выѧ а҆дама́нте: ра́дꙋйсѧ, житїѧ̀ по вѣ́рѣ крѣ́посте.

Ра́дꙋйсѧ, дꙋ́ха бл҃гоче́стїѧ насади́телю: ра́дꙋйсѧ, добродѣ́телей хрⷭ҇тїа́нскихъ сѣ́ѧтелю.

Ра́дꙋйсѧ, подвигѡ́въ ста́рчества преꙋспѣ́ѧнїе: ра́дꙋйсѧ, мно́жества и҆́нокѡвъ дꙋхо́вное просвѣще́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, приведы́й тѣ́хъ ко сп҃се́нїю: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆брати́вый мнѡ́гїѧ грѣ̑шныѧ къ покаѧ́нїю.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне а҆мвро́сїе, бг҃омꙋ́дрый ᲂу҆чи́телю вѣ́ры и҆ бл҃гоче́стїѧ.

Конда́къ і҃.

Сп҃сти́сѧ взыскꙋ́ющымъ црⷭ҇тва нбⷭ҇нагѡ вспомоществꙋ́ѧ, вѣ́рный пꙋтеводи́тель ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, мїрскі̑ѧ и҆ дꙋхѡ́вныѧ ᲂу҆правлѧ́ѧ: на коне́цъ же лѣ́тъ свои́хъ мнѡ́гїѧ трꙋды̀ положи́лъ є҆сѝ, ѡ҆би́тель шаморди́нскꙋю ᲂу҆бѡ́гимъ ᲂу҆строѧ́ѧ, да сестры̑ тоѧ̀ ѡ҆брѣтꙋ́тъ дꙋше́вный поко́й и҆ сп҃се́нїе, воспѣва́ющѧ пѣ́снь хвале́бнꙋю: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ і҃.

Стѣна̀ и҆ прибѣ́жище бы́лъ є҆сѝ ча́дѡмъ твои́мъ, мл҃твами неꙋсы́пными ѿ де́монскихъ наважде́нїй ѡ҆хранѧ́ѧ: на неви́димꙋю бра́нь съ дꙋ́хи ѕло́бы и҆̀хъ вдохновлѧ́лъ є҆сѝ, го́рдость и҆ славолю́бїе смире́нїемъ ᲂу҆празднѧ́ѧ, тѣ́мже ра́дꙋющесѧ зове́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, стрѣ́лы вра̑жїѧ ᲂу҆гаси́вый: ра́дꙋйсѧ, де́мѡнскїѧ полкѝ побѣди́вый.

Ра́дꙋйсѧ, плѣ́нныхъ ѿ дꙋхѡ́въ ѕло́бы свободи́вый: ра́дꙋйсѧ, и҆з̾ темни́цы страсте́й мнѡ́гїѧ дꙋ́шы и҆зведы́й.

Ра́дꙋйсѧ, любо́вїю и҆ мл҃твами заблꙋ́ждшыѧ къ бг҃ꙋ ѡ҆брати́вый: ра́дꙋйсѧ, сиро́тъ и҆ вдови́цъ до́брый попечи́телю.

Ра́дꙋйсѧ, води́тельства и҆́нокѡвъ и҆ и҆́нокинь бг҃оно́сный зижди́телю: ра́дꙋйсѧ, смиренномꙋ́дрїѧ и҆ кро́тости доброгла́сный проповѣ́дниче.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне а҆мвро́сїе, бг҃омꙋ́дрый ᲂу҆чи́телю вѣ́ры и҆ бл҃гоче́стїѧ.

Конда́къ а҃і.

Пѣ́нїе ᲂу҆миле́нное прино́симъ тѝ, ско́ромꙋ помо́щникꙋ въ нꙋ́ждахъ и҆ печа́лѣхъ всѣ̑мъ, къ тебѣ̀ съ вѣ́рою и҆ любо́вїю притека́ющымъ до конца̀ дне́й свои́хъ, бы́лъ є҆сѝ чадолюби́вый ѻ҆те́цъ стра́ждꙋщихъ и҆ ѡ҆бремене́нныхъ, ча́ющихъ ᲂу҆тѣше́нїѧ дꙋшѝ. тѣ́мже нело́жнѡ прославлѧ́етсѧ тобо́ю бг҃ъ, ди́вный во ст҃ы́хъ свои́хъ, зовꙋ́щихъ непреста́ннѡ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃і.

Свѣти́льника добродѣ́телей ви́дѣша въ тебѣ̀ всѝ концы̀, ѻ҆́ч҃е на́шъ а҆мвро́сїе, ꙗ҆́кѡ въ терпѣ́нїи и҆ смире́нїи земно́е стра́нствїе сконча́лъ є҆сѝ и҆ и҆спо́лнилъ є҆сѝ всѧ̑, ꙗ҆̀же заповѣ́да на́мъ хрⷭ҇то́съ во ст҃ѣ́мъ ᲂу҆че́нїи, и҆ пресели́лсѧ є҆сѝ ѿ землѝ на нб҃о, вше́дый въ ра́дость гдⷭ҇а своегѡ̀, ꙗ҆́кѡ вѣ́рный ра́бъ хрⷭ҇то́въ. тѣ́мже ра́дꙋющесѧ воспѣва́емъ тѝ такова́ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆се́рдный слꙋго̀, сотвори́вый во́лю гдⷭ҇и́на своегѡ̀: ра́дꙋйсѧ, во́ине хрⷭ҇то́въ, сꙋетꙋ̀ жите́йскꙋю ѡ҆ста́вивый.

Ра́дꙋйсѧ, бг҃ꙋ є҆ди́номꙋ послꙋжи́вый: ра́дꙋйсѧ, всѧ̑ за́пѡвѣди бж҃їѧ и҆спо́лнивый.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆би́тели нбⷭ҇ныѧ ᲂу҆досто́ивыйсѧ: ра́дꙋйсѧ, го́рнїѧ сла́вы прїѡбщи́выйсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, наслѣ́дниче жи́зни вѣ́чныѧ: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆го́дниче бж҃їй прехва́льный.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне а҆мвро́сїе, бг҃омꙋ́дрый ᲂу҆чи́телю вѣ́ры и҆ бл҃гоче́стїѧ.

Конда́къ в҃і.

Блгⷣти бж҃їѧ сокро́вище некра́домое ᲂу҆наслѣ́довалъ є҆сѝ и҆ ти́хое, безмѧте́жное приста́нище на нб҃сѣ́хъ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ. дѣ́йствїемъ же про́мысла бж҃їѧ во дни̑ торжествꙋ́емагѡ тысѧщелѣ́тїѧ кр҃ще́нїѧ рꙋсѝ просла́вленъ и҆ къ ли́кꙋ ст҃ы́хъ причи́сленъ бы́лъ є҆сѝ, ᲂу҆бл҃жа́юще па́мѧть твою̀ ст҃ꙋ́ю, пое́мъ всѝ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃і.

Пою́ще твоѐ всерѡссі́йское прославле́нїе, возно́симъ тѝ ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋха́нїе кади́льное, смирє́нныѧ на́шѧ мл҃твы, не забꙋ́ди ча́дъ твои́хъ, почита́ющихъ и҆́мѧ твоѐ ст҃о́е и҆ взыва́ющихъ къ тебѣ̀ въ бл҃годаре́нїи:

Ра́дꙋйсѧ, а҆мвро́сїе, бжⷭ҇твеннагѡ безсме́ртїѧ тезоимени́тый: ра́дꙋйсѧ, цр҃кве правосла́вныѧ чтⷭ҇на́ѧ похвало̀.

Ра́дꙋйсѧ, ли́ка ст҃ы́хъ ᲂу҆го́дникѡвъ прича́стниче: ра́дꙋйсѧ, со́нма прпⷣбныхъ ѻ҆тцє́въ сотаи́нниче.

Ра́дꙋйсѧ, пред̾ прⷭ҇то́ломъ бг҃а всевы́шнѧгѡ на́шъ тве́рдый предста́телю: ра́дꙋйсѧ, пред̾ сꙋдо́мъ бж҃їимъ на́шъ те́плый хода́таю.

Ра́дꙋйсѧ, на́съ стра́нствꙋющихъ въ ю҆до́ли плаче́внѣй, пꙋтеводи́телю: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆ все́й землѝ рѡссі́йстѣй неꙋсы́пный мл҃твенниче.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне а҆мвро́сїе, бг҃омꙋ́дрый ᲂу҆чи́телю вѣ́ры и҆ бл҃гоче́стїѧ.

Конда́къ г҃і.

Ѽ, ди́вный ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇то́въ и҆ чꙋдотво́рче, прпⷣбне ста́рче на́шъ а҆мвро́сїе, прїимѝ ны́нѣ ма́лое моле́нїе недосто́йныхъ ча́дъ твои́хъ, не ѡ҆ста́ви на́съ въ ско́рбехъ и҆ болѣ́знехъ, прїидѝ и҆ прострѝ рꙋ́кꙋ по́мощи, наста́ви на́съ на пꙋ́ть покаѧ́нїѧ и҆ спасе́нїѧ, во є҆́же и҆зба́витисѧ мꙋ́ки вѣ́чныѧ, да тобо́ю при́снѡ сла́вимъ бг҃а вопїю́ще: А҆ллилꙋ́їа.

Се́й конда́къ глаго́ли г҃-жды, та́же і҆́косъ а҃-й, и҆ конда́къ а҃-й.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃льскомꙋ житїю̀ подража́ѧ, ѿве́рглъ є҆сѝ всѧ̑ кра̑снаѧ и҆ скоропреходѧ̑щаѧ тлѣ́ннагѡ мі́ра сегѡ̀ и҆ стѡпы̀ своѧ̑ напра́вилъ є҆сѝ къ дх҃о́вномꙋ ᲂу҆чи́телю и҆ прозорли́вомꙋ ста́рцꙋ і҆ларїѡ́нꙋ, да наста́витъ тѧ̀ на пꙋ́ть и҆́стиннагѡ жи́тельства и҆ бл҃гослови́тъ на по́двиги сп҃се́нїѧ. ѻ҆́нъ же, прови́дѣвъ грѧдꙋ́щее твоѐ бг҃оꙋго́дное житїѐ, посла́ тѧ во ѡ҆би́тель ѻ҆́птинꙋ, и҆ та́мѡ ты̀ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ себѣ̀ до́брое приста́нище. сїѐ ᲂу҆ви́дѣвше таково́е бж҃їе и҆зволе́нїе ѡ҆ тебѣ̀, глаго́лемъ сицева̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, бг҃омъ и҆збра́ннаѧ ѿрасле бл҃гоче́стїѧ роди́телей: ра́дꙋйсѧ, и҆з̾мла́да лѣ́тъ твои́хъ гдⷭ҇а возлюби́вый.

Ра́дꙋйсѧ, къ кни́жнѣй мꙋ́дрости ᲂу҆се́рдїе ѿ ю҆́ности и҆мѣ́вый: ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃є́въ дх҃оно́сное ᲂу҆че́нїе позна́вый.

Ра́дꙋйсѧ, скороги́бнꙋщихъ бла̑гъ мі́ра сегѡ̀ ѿверже́нїе: ра́дꙋйсѧ, нетлѣ́нныхъ сокро́вищъ неѡсла́бное жела́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, бж҃їѧ произволе́нїѧ ѡ҆ сп҃се́нїи дꙋшѝ твоеѧ̀ и҆ска́вый: ра́дꙋйсѧ, бл҃гослове́нїе на пꙋ́ть мона́шескїй полꙋчи́вый.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне а҆мвро́сїе, бг҃омꙋ́дрый ᲂу҆чи́телю вѣ́ры и҆ бл҃гоче́стїѧ.

Конда́къ а҃.

И҆збра́нный ᲂу҆го́дниче бж҃їй и҆ чꙋдотво́рче, вели́кїй ста́рче а҆мвро́сїе, ѻ҆́птинскаѧ похвало̀ и҆ всеѧ̀ рꙋсѝ ди́вный наста́вниче, прославлѧ́юще твоѐ въ по́двизѣхъ и҆зрѧ́дное житїѐ, прино́симъ тѝ многохва́льное пѣ́нїе, ты́ же, ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧй дерзнове́нїе ко гдⷭ҇ꙋ, моли́сѧ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ, ча́дѣхъ твои́хъ, со ᲂу҆миле́нїемъ зовꙋ́щихъ: Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне а҆мвро́сїе, бг҃омꙋ́дрый ᲂу҆чи́телю вѣ́ры и҆ бл҃гоче́стїѧ.

Мл҃тва а҃.

Ѽ, вели́кїй ста́рче и҆ ᲂу҆го́дниче бж҃їй, прпⷣбне ѻ҆́тче на́шъ а҆мвро́сїе, ѻ҆́птинскаѧ похвало̀ и҆ всеѧ̀ рꙋсѝ ᲂу҆чи́телю бл҃гоче́стїѧ! сла́вимъ твоѐ во хрⷭ҇тѣ̀ смире́нное житїѐ, и҆́мже бг҃ъ превознесѐ и҆́мѧ твоѐ є҆́же на землѝ тебѐ сꙋ́щꙋ, наипа́че же ᲂу҆вѣнча́ тѧ нбⷭ҇ною чⷭ҇тїю по ѿше́ствїи твое́мъ въ черто́гъ сла́вы вѣ́чныѧ. прїимѝ ны́нѣ моле́нїе на́съ, недосто́йныхъ ча́дъ твои́хъ, чтꙋ́щихъ тѧ̀ и҆ призыва́ющихъ и҆́мѧ твоѐ ст҃о́е, и҆зба́ви на́съ твои́мъ предста́тельствомъ пред̾ прⷭ҇то́ломъ бж҃їимъ ѿ всѣ́хъ ско́рбныхъ ѡ҆бстоѧ́нїй, дꙋше́вныхъ и҆ тѣле́сныхъ недꙋ́гѡвъ, ѕлы́хъ напа́стей, тлетво́рныхъ и҆ лꙋка́выхъ и҆скꙋше́нїй, низпослѝ ѻ҆те́чествꙋ на́шемꙋ ѿ великодарови́тагѡ бг҃а ми́ръ, тишинꙋ̀ и҆ бл҃годе́нствїе, бꙋ́ди непрело́жный покрови́тель ст҃ы́ѧ ѡ҆би́тели сїѧ̀, въ не́йже въ преꙋспѣ́ѧнїи са́мъ подвиза́лсѧ є҆сѝ, и҆ ᲂу҆годи́лъ є҆сѝ всѣ́ми въ трⷪ҇цѣ сла́вимомꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ, є҆мꙋ́же подоба́етъ всѧ́каѧ сла́ва, чⷭ҇ть и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃тва в҃.

Ѽ, прпⷣбне и҆ бг҃оно́сне ѻ҆́тче на́шъ а҆мвро́сїе! ты̀ порабо́тати гдⷭ҇еви жела́ѧ, здѣ̀ всели́лсѧ є҆сѝ, и҆ нелѣ́ностнѡ въ трꙋдѣ́хъ, во бдѣ́нїихъ, въ мл҃твахъ и҆ постѣ́хъ подвиза́лсѧ є҆сѝ, и҆ бы́лъ є҆сѝ наста́вникъ мона́шествꙋющымъ, всѣ̑мъ же лю́демъ ᲂу҆чи́тель ре́вностный. ны́нѣ ᲂу҆̀бо, по ѿше́ствїи твое́мъ ѿ земны́хъ, нбⷭ҇номꙋ цр҃ю̀ предстоѧ̀, молѝ бл҃гость є҆гѡ̀, є҆́же ᲂу҆ще́дрити мѣ́сто селе́нїѧ твоегѡ̀, ст҃ꙋ́ю ѡ҆би́тель сїю̀, и҆дѣ́же дꙋ́хомъ любвѐ твоеѧ̀ неѿстꙋ́пнѡ пребыва́еши, и҆ всѣ́мъ лю́демъ твои̑мъ, съ вѣ́рою къ ра́цѣ моще́й твои́хъ припа́дающымъ, бл҃га̑ѧ прошє́нїѧ и҆́хъ и҆спо́лнити и҆спросѝ ᲂу҆ млⷭ҇тивагѡ гдⷭ҇а на́шегѡ, да низпо́слетъ на́мъ ѡ҆би́лїе бла̑гъ земны́хъ, па́че же ꙗ҆̀же на по́льзꙋ дꙋ́шъ на́шихъ да да́рꙋетъ на́мъ, и҆ сконча́ти житїѐ сїѐ привре́менное въ покаѧ́нїи да сподо́битъ, въ де́нь же сꙋ́дный десна́гѡ предстоѧ́нїѧ и҆ наслажде́нїѧ во црⷭ҇твїи свое́мъ да ᲂу҆досто́итъ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃тва г҃.

Ѽ, всечⷭ҇тны́й ста́рче пресла́вныѧ и҆ ди́вныѧ ѻ҆́птины пꙋ́стыни, прпⷣбне и҆ бг҃оно́сне ѻ҆́ч҃е а҆мвро́сїе! цр҃кве на́шеѧ до́брое ᲂу҆краше́нїе и҆ бл҃года́тный свѣти́льниче, нбⷭ҇нымъ свѣ́томъ всѣ́хъ ѡ҆зарѧ́ѧй, кра́сный и҆ дꙋхо́вный пло́дъ рѡссі́и и҆ всеѧ̀ подсо́лнечныѧ, дꙋ́шы вѣ́рныхъ ѡ҆би́льнѡ ᲂу҆слажда́ѧй и҆ ᲂу҆веселѧ́ѧй! ны́нѣ съ вѣ́рою и҆ тре́петомъ припа́даемъ пред̾ цѣльбоно́сною ра́кою ст҃ы́хъ моще́й твои́хъ, и҆̀хже на ᲂу҆тѣше́нїе и҆ по́мощь стра́ждꙋщымъ млⷭ҇тивнѡ дарова́лъ є҆сѝ, смире́ннѡ мо́лимъ тѧ̀ се́рдцемъ и҆ ᲂу҆сты̀, ѻ҆́тче ст҃ы́й ꙗ҆́кѡ всерѡссі́йскагѡ наста́вника и҆ ᲂу҆чи́телѧ бл҃гоче́стїѧ, па́стырѧ и҆ врача̀ дꙋше́вныхъ и҆ тѣле́сныхъ недꙋ̑гъ на́шихъ: воззрѝ на ча́дъ твои́хъ, ѕѣлѡ̀ согрѣша́ющихъ въ словесѣ́хъ и҆ дѣ́лѣхъ, и҆ посѣтѝ на́съ мно́гою и҆ ст҃о́ю свое́ю любо́вїю, є҆́юже сла́внѡ преꙋспѣ́лъ є҆сѝ є҆щѐ во дни̑ зємны́ѧ, наипа́че же по првⷣнѣй твое́й кончи́нѣ, наставлѧ́ѧ въ пра́вилѣхъ ст҃ы́хъ и҆ бг҃опросвѣще́нныхъ ѻ҆тцє́въ, вразꙋмлѧ́ѧ на́съ въ за́повѣдехъ хрⷭ҇то́выхъ, въ ни́хже до́брѣ поревнова́лъ є҆сѝ до послѣ́днѧгѡ часа̀ твоеѧ̀ многотрꙋ́дныѧ и҆́ноческїѧ жи́зни: и҆спросѝ на́мъ, немощствꙋ́ющымъ дꙋше́ю и҆ бѣ́дствꙋющымъ въ ско́рбѣхъ, бл҃гопрїѧ́тное и҆ сп҃си́тельное бре́мѧ на покаѧ́нїе, и҆́стинное и҆справле́нїе и҆ ѡ҆бновле́нїе на́шегѡ житїѧ̀, въ не́мже мы̀, грѣ́шнїи, ѡ҆сꙋети́шасѧ ᲂу҆мо́мъ и҆ се́рдцемъ, преда́ша себѐ непотрѣ̑бнымъ и҆ лю́тымъ страсте́мъ, поро́кѡмъ и҆ беззако́нїємъ, и҆̀мже нѣ́сть числа̀: прїимѝ ᲂу҆̀бо, соблюдѝ и҆ покры́й на́съ кро́вомъ твоеѧ̀ мно́гїѧ млⷭ҇ти, низпослѝ на́мъ бл҃гослове́нїе ѿ гдⷭ҇а, да понесе́мъ бл҃го́е и҆́го хрⷭ҇то́во въ долготерпѣ́нїи до конца̀ дне́й на́шихъ, ча́юще бꙋ́дꙋщагѡ живота̀ и҆ црⷭ҇твїѧ, и҆дѣ́же нѣ́сть печа́ль, ни воздыха́нїе, но жи́знь и҆ ра́дость безконе́чнаѧ, и҆з̾ѡби́льнѡ проистека́емаѧ ѿ є҆ди́нагѡ, всест҃а́гѡ и҆ бл҃же́ннагѡ и҆сто́чника безсме́ртїѧ, въ трⷪ҇цѣ покланѧ́емагѡ бг҃а ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Избранный угодниче Божий и чудотворче, великий старче Амвросие, Оптинская похвало и всея Руси дивный наставниче, прославляюще твое в подвизех изрядное житие, приносим многохвальное пение, ты же, яко имеяй дерзновение ко Господу, молися о всех нас, чадех твоих, со умилением зовущих:

Радуйся, преподобне Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия.

Ангельскому житию подражая, отвергл еси вся красная и скоропреходящая тленнаго мира сего и стопы своя направил еси к духовному учителю и прозорливцу старцу Илариону, да наставит тя на путь истиннаго жительства и благословит на подвиги спасения. Он же, провидев грядущее твое богоугодное житие, посла тя в обитель Оптину, и тамо ты обрел еси себе доброе пристанище. Мы же, видяще таковое Божие изволение о тебе, глаголем сицевая:

Радуйся, Богом избранная отрасле благочестия родителей; радуйся, измлада лет твоих Господа возлюбивый.

Радуйся, к книжней мудрости усердие от юности имевый; радуйся, святых отцев духоносное учение познавый.

Радуйся, скорогибнущих благ мира сего отвержение; радуйся, нетленных сокровищ неослабное желание.

Радуйся, Божия произволения о спасении души твоея искавый; радуйся, благословение на путь монашеский получивый.

Радуйся, преподобне Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия.

Видя сердца твоего благое намерение, Христос предначерта узкий и тернистый путь твоего спасения, и, егда был еси внезапу на смертнем одре болезни, даде Господу обещание: аще исцелит тя, всего себе предати подвигом иночества. Востав же по милости Божией со одра болезни, абие прославил еси всещедраго Бога, Врача душ и телес, зовя: Аллилуиа.

Разум Божественных писаний стяжав, в страсе Божием помышлял еси, како Господь устроит грядущий путь твоего спасения и како вступити на стезю многотруднаго и скорбнаго монашескаго жительства. Мы же, дивящеся твоему благому намерению, воспеваем ти:

Радуйся, на Бога Промыслителя всю надежду возложивый; радуйся, токмо Его благоизволения взыскавый.

Радуйся, всякое испытание во спасение души понести готовый; радуйся, совести своея велению последовавый.

Радуйся, увеселения мирская возненавидевый; радуйся, богатства земная невозлюбивый.

Радуйся, Богу Единому поработати всего себе подвигнувый; радуйся, Тому точию угодити восхотевый.

Радуйся, преподобне Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия.

Силою любве утверждаяся в вере, поревновал еси Евангельское житие стяжати по образу преподобных отцев Церкве древния. Егда же даде ти Господь разумение сего благоугождения, воспел еси со умилением: Аллилуиа.

Имея крепкую веру во благое промышление Божие о спасении человека, притекл еси к честному образу Пресвятыя Богородицы Тамбовския, еже бысть тебе благословение родительское, и смиренно молил еси Владычицу, да управит путь твой. Мы же, видяще твое неотступное упование на милость Царицы Небесныя, поем ти:

Радуйся, Божия Матере верное и возлюбленное чадо; радуйся, Ея священнаго покрова силы тайное постижение.

Радуйся, благословения родительскаго чрез Ея образ добронравный хранителю; радуйся, Заступницы усердныя благоговейный почитателю.

Радуйся, многочастне в нощи молитвы к Ней слезно возносивый; радуйся, помощь небесную от Нея непостыдно восприемый.

Радуйся, тако утешение в сердце своем обретый сладостное; радуйся, яко умиление приял еси благоотишное.

Радуйся, преподобне Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия.

Бурею помышлений движимый, пришел еси в обитель преподобнаго Сергия Радонежскаго, да укрепит твое сердце на подвиги предстоящаго иноческаго поприща всея России чудотворец и учитель монашескаго делания, преизливающий от раки своих честных мощей токи благодатныя помощи. Умилився же тамо сердцем, взывал еси с радостию: Аллилуиа.

Слыша велие житие и благочестие богомудрых отцев и старцев Оптины пустыни, тайно оставил еси мир и вся, яже в нем, и пришел еси, не обинуяся, в обитель сию во смирении души, во еже спастися и угодити Богу. Мы же, видяще вящую ревность души твоея, приносим ти хвалебную песнь:

Радуйся, тленная блага мира сего нивочтоже вменивый; радуйся, сладость церковную познавый.

Радуйся, во обитель святую вселивыйся; радуйся, всего себе Богу отдавый.

Радуйся, заповеди Божия неленостно исполнивый; радуйся, плоды Христова учения сладце вкусивый.

Радуйся, подвигов святых отцев ревнителю; радуйся, чистоты душевныя неусыпный хранителю.

Радуйся, преподобне Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия.

Богозданная пустынь прият тя, яко во объятия отча, в нюже кротко вселился еси и тамо первее понесл еси труды послушания в келии великаго старца, богопросвещеннаго Льва, имже наставлен был еси к духовному деланию. Уведев же сладость отречения воли своея, возопил еси: Аллилуиа.

Видяще твое иноческое преуспеяние, облекоша тя отцы пустыни в ризы схимы великия, и сподоби тя Подвигоначальник Христос благодати ангельскаго чина приобщитися, сего ради вопием ти:

Радуйся, всем сердцем Бога возлюбивый; радуйся, всею душею Ему послуживый.

Радуйся, веру чрез многия труды непреложно утвердивый; радуйся, надеждою на помощь свыше себе вооруживый.

Радуйся, любве евангельския сокровище; радуйся, даров Духа Святаго вместилище.

Радуйся, подвигов монашеских воине доблественный; радуйся, равноангельнаго жития подражателю предивный.

Радуйся, преподобне Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия.

Проповедник православныя веры и истиннаго жития во Христе Иисусе явился еси, противныя Евангелию и Церкви учения отрицая, и многия от пути заблуждения обратил еси ко Христу Жизнодавцу, поя благодарственно: Аллилуиа.

Возсиял еси, яко свеща многосветлая, в земли Российстей, просвещая всякаго человека, приходящаго к тебе, светом истины, людие же, обремененнии грехми и скорбьми многими, обретоша в тебе богоразумнаго наставника благочестия и добраго отца всем немощствующим, страждущим и уничиженным, воспевающе таковая:

Радуйся, светильниче православныя страны Российския; радуйся, зерцало Божественныя любве.

Радуйся, столпе веры апостольския; радуйся, каменю надежды жизни вечныя.

Радуйся, наставниче во всяких обстояниих боговдохновенный; радуйся, проповедниче покаяния рачительный.

Радуйся, врачу недугов телесных; радуйся, целителю болезней душевных.

Радуйся, преподобне Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия.

Хотя последовати Самому Христу, подражал еси Ему всеусердно, взем иго Его на себе и, научився от Него кротости и смирению, обрел еси покой души своей, зовущей присно: Аллилуиа.

Новая и дивная звезда святости явися на небе церковнем, егда восшел еси по лестнице духовней к совершенству ангелоподобному, простерл еси лучи любве своея по лицу всея земли Русския и привлекл еси к себе знатная и худородная, мудрая века сего и немудрая, вопиющая к тебе сицевая:

Радуйся, граде, верху горы стояй; радуйся, светило, мрак неведения прогоняющее.

Радуйся, вся немощная врачуяй; радуйся, от бед и прельщений вражеских избавляяй.

Радуйся, печальных утешителю; радуйся, жаждущих духовный напоителю.

Радуйся, хитрословеснаго мудрования века сего обличителю; радуйся, многих заблудших на путь истины исправителю.

Радуйся, преподобне Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия.

Странником и пришельцем в земном мире предстал еси, взыскующим града небеснаго, и понесл еси тяготы и немощи ищущаго у тебе помощи ближняго, и тако исполнил еси закон Христов, поя с благодарением: Аллилуиа.

Весь огнем Божественныя любве исполненный, крест многотрудный болезней телесных пронесл еси чрез все твое иноческое житие, в терпении стяжав душу твою, по слову Евангелия Христова, и всех нас научил еси безропотному крестоношению, зовущих ти:

Радуйся, вождю ищущих спасения; радуйся, образе истиннаго послушания.

Радуйся, сам тяжкие недуги до конца претерпевый; радуйся, приходящия к тебе в болезнех и печалех терпению научивый.

Радуйся, паствы твоея изрядный душепопечителю; радуйся, алчущих жизни вечныя питателю.

Радуйся, обидимых покровителю; радуйся, непокорных воли Божией вразумителю.

Радуйся, преподобне Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия.

Все естество человеческое в болезнех и телесных немощех испытал еси, плоть распяв со страстьми и похотьми, и молитвою неустанною отгонял еси напасти и искушения лукавых духов и тем вся научал еси противостати кознем диавольским, взывая с верою: Аллилуиа.

Витийства суемудрых, неведавших силы веры православныя, отметал еси словом Божиим и чистым житием твоим и воистину возсиял еси, яко светозарный столп благочестия и хранитель святоотеческаго предания, усердно прелагая древняя писания отцев в письмена удобовразумительная. Мы же, дивящеся трудом твоим, воспеваем сице:

Радуйся, веры правыя адаманте; радуйся, жития по вере крепосте.

Радуйся, духа благочестия насадителю; радуйся, добродетелей христианских сеятелю.

Радуйся, подвигов старчества преуспеяние; радуйся, множества иноков духовное просвещение.

Радуйся, приведый тех ко спасению; радуйся, обративый многия грешныя к покаянию.

Радуйся, преподобне Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия.

Спастися взыскующим Царства Небеснаго вспомоществуя, верный путеводитель явился еси, мирския и духовныя управляя; на конец же лет своих многия труды положил еси, обитель Шамординскую убогим устрояя, да сестры тоя обретут душевный покой и спасение, воспевающе песнь хвалебную: Аллилуиа.

Стена и прибежище был еси чадом твоим, молитвами неусыпными от демонских наваждений охраняя; на невидимую брань с духи злобы вдохновлял еси их, гордость и славолюбие смирением упраздняя. Темже радующеся зовем ти:

Радуйся, стрелы вражия угасивый; радуйся, демонския полки победивый.

Радуйся, пленных от духов злобы свободивый; радуйся, из темницы страстей многия души изведый.

Радуйся, любовию и молитвами заблудшия к Богу обративый; радуйся, сирот и вдовиц добрый попечителю.

Радуйся, водительства иноков и инокинь богоносный зиждителю; радуйся, смиренномудрия и кротости доброгласный проповедниче.

Радуйся, преподобне Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия.

Пение умиленное приносим ти, скорому помощнику в нуждах и печалех всем, к тебе с верою и любовию притекающим, до конца бо дней своих был еси чадолюбивый отец страждущих и обремененных, чающих утешения души. Темже неложно прославляется тобою Бог, дивный во святых Своих, зовущих непрестанно: Аллилуиа.

Светильника добродетелей видеша в тебе вси концы, отче наш Амвросие, яко в терпении и смирении земное странствие скончал еси и исполнил еси вся, яже заповеда нам Христос во святем учении, и преселился еси от земли на небо, внидя в радость Господа своего, яко верный раб Христов. Темже радующеся воспеваем ти таковая:

Радуйся, усердный слуго, сотворивый волю Господина своего; радуйся, воине Христов, суету житейскую оставивый.

Радуйся, Богу Единому послуживый; радуйся, вся заповеди Божия исполнивый.

Радуйся, обители небесныя удостоивыйся; радуйся, горния славы приобщивыйся.

Радуйся, наследниче жизни вечныя; радуйся, угодниче Божий прехвальный.

Радуйся, преподобне Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия.

Благодати Божия сокровище некрадомое унаследовал еси и тихое, безмятежное пристанище на небесех обрел еси. Действием же промысла Божия во дни торжествуемаго тысящелетия Крещения Руси прославлен и к лику святых причислен был еси. Ныне, ублажающе память твою святую, поем вси: Аллилуиа.

Поюще твое всероссийское прославление, возносим ти, яко благоухание кадильное, смиренныя наша молитвы: не забуди чад твоих, почитающих имя твое святое и взывающих к тебе в благодарении:

Радуйся, Амвросие, Божественнаго безсмертия тезоименитый; радуйся, Церкве Православныя честная похвало.

Радуйся, лика святых угодников причастниче; радуйся, сонма преподобных отцев сотаинниче.

Радуйся, пред Престолом Бога Всевышняго наш твердый предстателю; радуйся, пред судом Божиим наш теплый ходатаю.

Радуйся, нас, странствующих во юдоли плачевней, путеводителю; радуйся, о всей земли Российстей неусыпный молитвенниче.

Радуйся, преподобне Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия.

О, дивный угодниче Христов и чудотворче, преподобне старче наш Амвросие, приими ныне малое моление недостойных чад твоих, не остави нас в скорбех и болезнех, прииди и простри руку помощи, настави нас на путь покаяния и спасения, во еже избавитися муки вечныя, да тобою присно славим Бога, вопиюще: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангельскому житию …» и 1-й кондак «Избранный угодниче…».

Молитва первая

О, великий старче и угодниче Божий, преподобне отче наш Амвросие, Оптинская похвало и всея Руси учителю благочестия! Славим твое во Христе смиренное житие, имже Бог превознесе имя твое, еще на земли тебе суща, наипаче же увенча тя небесною честию по отшествии твоем в чертог славы вечныя. Приими ныне моление нас, недостойных чад твоих, чтущих тя и призывающих имя твое святое, избави нас твоим предстательством пред Престолом Божиим от всех скорбных обстояний, душевных и телесных недугов, злых напастей, тлетворных и лукавых искушений, низпосли Отечеству нашему от великодаровитаго Бога мир, тишину и благоденствие, буди непреложный покровитель святыя обители сия, в нейже в преуспеянии сам подвизался еси и угодил еси всеми в Троице славимому Богу нашему, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О, преподобне и богоносне отче наш Амвросие! Ты, поработати Господеви желая, зде вселился еси и неленостно во трудех, бдениих, молитвах и постех подвизался еси и был еси наставник монашествующим, всем же людям учитель ревностный. Ныне убо, по отшествии твоем от земных, Небесному Царю предстоя, моли благость Его, еже ущедрити место селения твоего, святую обитель сию, идеже духом любве твоея неотступно пребываеши, и всем людем твоим, с верою к раце мощей твоих припадающим, во благая прошения их исполнити. Испроси у милостиваго Господа нашего, да низпослет нам обилие благ земных, паче же яже на пользу душ наших да дарует нам, и скончати житие сие привременное в покаянии да сподобит, в день же судный деснаго предстояния и наслаждения во Царствии Своем да удостоит во веки веков. Аминь.

Молитва третья

О, всечестный старче преславныя и дивныя Оптины пустыни, преподобне и богоносне отче наш Амвросие! Церкве нашея доброе украшение и благодатный светильниче, небесным светом всех озаряяй, красный и духовный плод России и всея подсолнечныя, души верных обильно услаждаяй и увеселяяй! Ныне с верою и трепетом припадаем пред цельбоносною ракою святых мощей твоих, ихже на утешение и помощь страждущим милостивно даровал еси, смиренно молим тя сердцем и усты, отче святый, яко всероссийскаго наставника и учителя благочестия, пастыря и врача душевных и телесных недуг наших: воззри на чад твоих, зело согрешающих в словесех и делех, и посети нас многою и святою своею любовию, еюже славно преуспел еси еще во дни земныя, наипаче по праведней твоей кончине, наставляя в правилех святых и богопросвещенных отцев, вразумляя нас в заповедех Христовых, в нихже добре поревновал еси до последняго часа твоея многотрудныя иноческия жизни; испроси нам, немощствующим душею и бедствующим в скорбех, благоприятное и спасительное время на покаяние, истинное исправление и обновление нашего жития, в немже мы, грешнии, осуетихомся умом и сердцем, предахом себе непотребным и лютым страстем, пороком и беззаконием, имже несть числа; приими убо, соблюди и покрый нас кровом твоея многия милости, низпосли нам благословение от Господа, да понесем благое иго Христово в долготерпении до конца дней наших, чающе будущаго живота и Царствия, идеже несть печаль, ни воздыхание, но жизнь и радость безконечная, изобильно проистекаемая от Единаго, Всесвятаго и Блаженнаго Источника безсмертия в Троице покланяемаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Акафист преподобным Оптинским старцам 5 (100%) 2 голос.

Молитва преподобным старцам Оптинским

«О, Преподобнии и Богоноснии Отцы наши, Старцы Оптинстии, Богомудрии учители веры и благочестия, столпи и светильницы всем взыскующим спасения и жизни вечныя: Амвросие, Моисее, Антоние, Льве, Макарие, Иларионе, Анатолие, Исаакие, Иосифе, Варсонофие, Анатолие, Нектарие, Никоне исповедниче и священномучениче Исаакие, молим вас присно мы, недостойнии, да сохранит Христос Бог предстательством вашим Церковь Свою Святую, страну Российскую, обитель Оптинскую и всякий град и страну, идеже славится и православно исповедуется имя Его Божественное.
О, преподобнии, молите и Матерь Света, Царицу Небесную, Пречистую Богородицу, да отверзет двери милосердия Сына Своего и Бога нашего, да узрим беззакония наша и принесем пред Ним покаяние многослезное, да очистит многие грехи наша и дарует нам времена мирныя и ко спасению благоуспешныя, да укротится суета века сего под крепкую руку Божию, дабы стяжать нам дух мира, кротости, братолюбия и милосердия к страждущим. О, Преподобнии и вернии угодницы Божии, Старцы Оптинстии, паче же молите Христа Господа да сподобит и нас добраго ответа на Страшном Судищи Своем, вечных мук да избавит и купно с вами удостоит во Царствии Небесном славити и воспевати пречестное и великолепое имя Отца, и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.»

Тропарь, глас 6

Православныя веры светильницы, монашества непоколебимии столпи, земли Российския утешителие, преподобнии старцы Оптинстии, любовь Христову стяжавшии и души своя за чада полагавшии, молитеся ко Господу, да утвердит земное Отечество ваше в православии и благочестии и спасет души наша.

Кондак, глас 4

Воистину дивен Бог во святых своих, Пустынь Оптину якоже вертоград старчества явивый, идеже богопросвещеннии отцы, тайная сердца человеческаго ведуще, народа Божия печальницы доблии явишася: сии бо на путь покаяния грехом отягощенныя наставиша, в вере колеблющияся светом Христова учения просветиша и Божией премудрости научиша, страждущим и немощным спострадаша и исцеление дароваша. Ныне же, во славе Божией пребывающе, молятся непрестанно о душах наших.

Величание преподобных Оптинских старцев

Ублажаем вас, преподобнии отцы наши Старцы Оптинстии, и чтим святую память вашу, наставницы монахов, и собеседницы ангелов.

Данная статья содержит: амвросий оптинский молитва и акафист — информация взята со вcех уголков света, электронной сети и духовных людей.

Молитвы преподобному Амвросию Оптинскому

Старцы, посвятившие свою жизнь Христу и проживающие в Оптиной Пустыни, сыграли огромную роль в духовном становлении нашей Родины. Среди них удостоился особого почитания Амвросий Оптинский — простой инок, никогда не имевший высоких церковных чинов. Вся его земная жизнь была посвящена служению Богу и людям. Имея блестящее образование, великое смирение и дар прозорливости, он славился своей простотой, являлся Божественным Светом для своих многочисленных учеников.

О чем молятся преподобного Амвросия

Молитва Амвросию Оптинскому дарует богомольцам исцеление в болезнях, помощь в житейских нуждах, утешение в скорбях, незримое содействие в христианском воспитании детей, укрепление в вере православной.

К святому люди обращаются в различных жизненных ситуациях, ему можно молиться:

  • о любимых чадах;
  • о даровании им здравия и успехов в учебе.

Важно! Ежегодно 23 октября совершается память Преподобному старцу Амвросию.

Текст молитвы преподобному

О великий старче и угодниче Божий, преподобне отче наш Амвросие, оптинская похвало и всея Руси учителю благочестия! Славим твое во Христе смиренное житие, имже Бог превознесе имя твое, еще на земли тя сущи, наипаче же увенча тя небесною честию по отшествии твоем в чертог славы вечныя. Приими ныне моление нас недостойных чад твоих (имена), чтущих тя и призывающих имя твое святое, избави нас твоим предстательством пред престолом Божиим от всех скорбных обстояний, душевных и телесных недугов, злых напастей, тлетворных и лукавых искушений, низпосли Отечеству нашему от великодаровитаго Бога мир, тишину и благоденствие, буди непреложный покровитель святыя обители сия, в нейже сам подвизался еси и угодил еси всеми в Троице славимому Богу нашему, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.Аминь.

Господи, Ты Един вся веси, все можеши и всем хощешь спастись и в разум Истины прийти. Вразуми детей моих (имена) познанием истины Твоея и воли Твоея Святыя и укрепи их ходити по заповедям Твоим и меня, грешную, помилуй. Аминь.

О всечестный старче преславныя и дивныя Оптины пустыни, преподобне и богоносне отче наш Амвросие! Церкве нашея доброе украшение и благодатный светильниче, небесным светом всех озаряяй, красный и духовный плод России и всея подсолнечныя, души верных обильно услаждаяй и увеселяяй! Ныне с верою и трепетом припадаем пред цельбоносною ракою святых мощей твоих, ихже на утешение и помощь страждущим милостивно даровал еси, смиренно молим тя сердцем и усты, отче святый, яко всероссийскаго наставника и учителя благочестия, пастыря и врача душевных и телесных недуг наших: воззри на чад твоих, зело согрешающих в словесех и делех, и посети нас многою и святою своею любовию, еюже славно преуспел еси еще во дни земныя. А наипаче по праведней твоей кончине, наставляя в правилех святых и богопросвещенных отцев, вразумляя нас в заповедех Христовых, в нихже добре поревновал еси до последняго часа твоея многотрудныя иноческия жизни; испроси нам, немощствующим душею и бедствующим в скорбех, благоприятное и спасительное время на покаяние, истинное исправление и обновление нашего жития, в нем же мы, грешнии, осуетихомся умом и сердцем, предахом себе непотребным и лютым страстем, пороком и беззаконием, имже несть числа; приими убо, соблюди и покрый нас кровом твоея многия милости, ниспосли нам благословение от Господа, да понесем благое иго Христово в долготерпении до конца дней наших, чающе будущаго живота и Царствия, идеже несть печаль, ни воздыхание, но жизнь и радость бесконечная, изобильно проистекаемая от единаго, всесвятаго и блаженнаго источника безсмертия, в Троице покланяемаго Бога Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Чудеса по молитвам

Множество чудес явил святитель Амвросий во время своего земного жития, не оставляет он своим предстательством о нас, грешных, перед Спасителем и в современное время.

  • Молодой человек долго болел, и врачи не могли выявить причину его недуга. После множества обследований парню был поставлен диагноз: двусторонняя пневмония. Заболевание протекало в запущенной форме, что грозило тяжелыми осложнениями. Но после помазывания священным маслом из Оптиной и горячей молитвы самого больного и его родственников преподобному старцу Амвросию свершилось чудо — на утро больной проснулся абсолютно здоровым человеком.
  • Девушка работала в офисе, но у нее было много завистников, которые ее оклеветали. Начальник, не разбираясь в обстоятельствах, ее уволил. Девушка очень горевала по поводу несправедливого увольнения. Вскоре она пошла в церковь, исповедовалась и причастилась, после чего попросила помощи у Амвросия Оптинского в поиске новой работы. В тот же день молодая женщина получила предложение трудоустройства на то место работы, о котором она даже и мечтать боялась.
  • Мужчина долго искал свою половинку, мечтал о семье, но у него не получалось устроить личную жизнь. По молитвам преподобному старцу его давняя мечта вскоре сбылась и он встретил любимую и любящую женщину, а венцом их отношений стала свадьба. Вскоре в семье родились прекрасные девочки-близняшки.

Молитва для православного христианина очень важна. Возносить молитвенные просьбы и благодарность можно как в Храме Божием, так и дома.

В церкви прихожане молятся соборно, они участвуют в Таинствах — исповедуют грехи и принимают Причастие — Кровь и Плоть Христовы. Частная (домашняя) молитва должна совершаться перед иконой Спасителя, Богородицы и любимого святого. Их Лики указывают на незримое присутствие Небесных Помощников.

Необходимо возжечь свечу или лампадку, осенить себя Крестным Знамением и настроиться на молитвенную беседу. Когда чувствуется потребность в молитве, но сделать это очень трудно — это есть признак подлинности действенности возносимой мольбы.

Не стоит во время молитвы перечислять и рассказывать о каждой из своих проблем: Господь и Его Святые Угодники обо всем знают. Отец Небесный Сам знает о нуждах молящегося и если есть на то Его Воля, Он даст просимое. Просите о прощении грехов и даровании сил для борьбы с ними.

Важно! Святые отцы настоятельно не рекомендуют представлять мысленно образы Христа, Его Матери и Святых Угодников. Человек становится уязвимым перед диавольскими силами, которые непременно внушат молитвеннику мысль о его особенности.

Смотрите на Лики глазами, это поможет сконцентрировать внимание на молитве.

Канон преподобному Амвросию Оптинскому.

Яко к целебному источнику, притекаем к тебе, Амвросие отче наш, ты бо на путь спасения нас верно наставляеши, молитвами от бед и напастей охраняеши, в телесных и душевных скорбех утешаеши, паче же смирению, терпению и любви научаеши, моли Человеколюбца Христа и Заступницу усердную спастися душам нашим.

Ирмос: Колесницегонителя фараоня погрузи чудотворяй иногда Моисейский жезл, крестообразно поразив и разделив море, Израиля же беглеца, пешеходца спасе, песнь Богови воспевающа.

Запев: Преподобне отче наш Амвросие, моли Бога о нас

Церковь ныне торжествует, светло празднующи твою святую память, и с радостию воспевает ти хвалебную песнь, славящи Господа, дивнаго во святых Своих.

Познал еси сладость жизни во Христе и не обинуяся оставил еси прелесть земных благ и суету мира, всего себе покорив Богу.

Кто изочтет подвиги твоя, яже понесл еси ради Царствия Небеснаго, в пении, бдении и пощении утверждая дух свой.

Слава: Восходил еси от силы в силу в доброделании заповедей Христовых и стяжал еси дар Духа Святаго, Егоже действием спасл еси многия души христианския.

И ныне: Богородице Приснодево, Марие, простри ми милостивне десницу на помощь умоляющи Сына Твоего и Бога: яко уязвен есмь люте, и на Тя точию надежду мою положих, Ты мя ущедри.

Ирмос: Утверждей в начале Небеса разумом и землю на водах основавый, на камени мя, Христе, заповедей Твоих утверди, яко несть свят, паче Тебе, Едине Человеколюбче.

Преподобне отче наш Амвросие, моли Бога о нас

Послушанием совершенным отвергался еси воли своея и тем страсти существа падшаго Адама отринул еси, всего себе предав водительству Богомудрых старцев и отцев Пустыни, иже и возрасти тя в меру возраста духовнаго.

Целомудрия красоту стяжала есть твоя чистая душа, силою покаяния совлекшися ветхаго человека и в духовном преспеянии облекшися во Христа.

Богатства тленнаго мира возненавидел еси и был еси яко странник и пришелец на земли, взыскуя Града Небеснаго, темже Домовладыка введе тя в чертог славы Своея.

Слава: Христос Бог обогати тя даром чудес, и многия болезни страждущих исцелил еси, не остави нас, чающих от тебе благодатную помощь.

И ныне: Надежда и упование наше, Владычице мира, благая Помощнице, спаси и в крепости рог вознеси православных и люди наша от всяких бед и от различных обстояний свободи.

Господи, помилуй (трижды).

Лик монахов ныне славословит тя, преподобне отче наш Амвросие, ублажая честную память твою, и вся обитель в радости торжествует, почитающи твое чистое в добродетелех житие и множество чудотворений, тобою произливаемых. Темже мы вси вкупе вопием: спасай нас молитвами твоими, Амвросие, отче наш.

Слава, и ныне: Под Твое благоутробие притекающе, молим, Богородице Дево, не презри рыдания нашего и молитвы, но ускори избавити от бед и скорбей люди безответныя: Ты бо едина еси известнейшее христианом упование, и к Тебе прибегающе вси спасаемся.

Ирмос: Ты моя крепость, Господи, Ты моя и сила, Ты мой Бог, Ты мое радование, не оставль недра Отча и нашу нищету посетив. Тем с пророком Аввакумом зову Ти: силе Твоей слава, Человеколюбче.

Преподобне отче наш Амвросие, моли Бога о нас

Избранный сосуд Духа Святаго был еси и токи чудес излил еси. Приими наша молитвы и исцели нас от ран греховных и страстей.

Познавый силу молитвы во спасение души, научи нас душеполезно молитися ко Избавителю всех милостивому Иисусу.

Веру истинную Православную утверди в людех твоих, чтущих тя яко ревнителя учения Христова.

Слава: Что воздадим ти, преблаженне отче наш, за вся, яже воздал еси нам, чадом твоим, чтущим твою честную память.

И ныне: Из Твоих пречистых чресл, Богородительнице, Слово Божие произыде несказанно, Егоже объемши, от зол избавити умоли зовущих: слава силе Твоей, Господи.

Ирмос: Вскую мя отринул еси от лица Твоего, Свете Незаходимый, и покрыла мя есть чуждая тьма, окаяннаго, но обрати мя, и к свету заповедей Твоих пути моя направи, молюся.

Преподобне отче наш Амвросие, моли Бога о нас

Светом учения Христова просвещенный, мрак заблуждения греховнаго отмел еси, настави во свете повелений Божиих и нас, омраченных страстьми.

Новая свеща возсия тобою, отче, на земли Российстей, озаряя светом любве Божественныя вся дольная. Просвети, Богоносе нас, недостойных чад твоих, светом заповедей Христа.

Возлюбил еси ближняго и подъял еси его бремя грехов и скорбей, да узрит свет истины и исправит стопы своя к деланию заповедей Христовых.

Слава: Унаследовал еси Царство Небесное, идеже празднующих глас непрестанный и безконечная сладость зрящих лица доброту Бога неизреченную.

И ныне: Нескверная Агница и Богоотроковице Марие, Твоими молитвами укрепившеся, святии победиша бесовския силы: темже и нам, уповающим на Тя, скоро предстани в помощь, да посрамятся и падут вси являющии рабом Твоим злая.

Ирмос: Очисти мя, Спасе, многа бо беззакония моя, и из глубины зол возведи, молюся: к Тебе бо возопих, и услыши мя, Боже спасения моего.

Преподобне отче наш Амвросие, моли Бога о нас

Крепкое заступление буди всем, притекающим к твоей помощи в недузех и печалех, отче наш Амвросие, оптинския обители великий Старче.

Избави нас от коварства лукавых духов и изведи из глубины греховныя, да очистит нас Христос Бог от беззаконий наших и спасет души наша.

Како рцем твоя благодеяния людем, страждущим и уничиженным? Како воспоим ти благодарственную песнь? Приими ныне песнь хвалебную недостойных чад твоих.

Слава: Посети наша немощи по милости твоей, исцели язвы духовныя силою данною ти свыше благодати, да востанем от мертвеннаго сна греховнаго.

И ныне: Песнословяще, Чистая, из утробы Твоея воплощшагося, Тя славословим, яко Божию Матерь.

Господи, помилуй (трижды). Слава и ныне:

Завет пастыреначальника исполнив старчества благодать наследовал еси, болезнуя сердцем о всех с верою притекающих к тебе, темже и мы, чада твоя, с любовию вопием ти: отче святый Амвросие, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Доброзрачное житие показал еси и своими добродетельми озарил еси всю землю русскую, привлекл еси к себе вся концы отечества нашего, окормляя неисчетную паству верных чад твоих, ихже с любовию призрел еси яко отец чадолюбивый и милостивый. Темже стекшеся в день преставления твоего во умилении зовем: радуйся, подвижниче благочестия, восприемый богатыя дары Духа Всесвятаго; радуйся, высото смирения и терпения, имиже научаеши верных чад своих; радуйся, древо плодоносное, имже напитал еси множество алчущих жизни вечныя; радуйся, цвете благоуханный любве Божественныя, еюже утешаются скорбящии и болезнующии; радуйся, источниче приснотекущий чудес и благотворений от нихже болящии исцелевают и гибнущии спасаются; радуйся, дерзновенный ходатаю наш пред праведным Судиею; радуйся, помощниче нам преславный во всех обстояниих; радуйся, Богомудре Амвросие, великий Старче всероссийский.

Ирмос: Божия снизхождения огнь устыдеся в Вавилоне иногда. Сего ради отроцы в пещи, радованною ногою, яко во цветнице, ликующе, пояху: благословен еси, Боже отец наших.

Преподобне отче наш Амвросие, моли Бога о нас

Преселился еси в горния чертоги и тамо зриши славу неизреченную превечнаго Бога, зовя: благословен еси Боже отец наших.

В сонме святых угодников ныне прославляеши премудраго Творца и Господа Сил воспевая: благословен еси Боже отец наших.

С лики Ангелов и Архангелов предстоиши пред лицем Вседержителя и тамо немолчно поеши: благословен еси Боже отец наших.

Слава: Вниде в радость Господа, яко добрый и верный раб Его был еси на земли, и ныне на небесех взываеши: благословен еси Боже отец наших.

И ныне: Виждь Владычице, души моея злосмрадныя раны, ихже самохотне подъях окаянный, и не могу приложити пластыря, но еле жив сый вопию: милостива мне Врача всех и Бога Матерними Твоими молитвами сотвори, яко да воспою Ти: благословен, Пречистая, Плод чрева Твоего.

Ирмос: Седмерицею пещь халдейский мучитель Богочестивым неистовно разжже, силою же лучшею спасены, сия видев, Творцу и Избавителю вопияше: отроцы, благословите, священницы, воспойте, людие, превозносите во вся веки.

Преподобне отче наш Амвросие, моли Бога о нас

Церковь ныне ликовствует, празднующи блаженную память твою, достохвальне отче, и с радостию поет: да благословит вся тварь Господа и превозносит Его во веки.

Собрашася ныне в обители святей монахов множество, ублажающих твою честную память и поющих с радостию: да благословит вся тварь Господа и превозносит Его во веки.

Пастырие и учителие стекошася в сей град обительный, идеже в добродетелех ты процвел еси, поя: да благословит тварь вся Господа и превозносит Его во веки.

Слава: Старии и младии, сильнии и немощнии приидоша ныне в дом Господень прославити преподобнаго Старца и отца, вопиюще: да благословит тварь вся Господа и превозносит Его во веки.

И ныне: О Тебе, Пресвятая Богородице излияся вода животная, на омовение скверны всемирныя, еюже благоволи и мое сердце прохладити, и окропити росою молитв в крове крил Твоих во веки вся.

Ирмос: Ужасеся о сем Небо, и земли удивишася концы, яко Бог явися человеком плотски, и чрево Твое бысть пространнейшее Небес. Тем Тя Богородицу, Ангелов и человек чиноначалия величают.

Преподобне отче наш Амвросие, моли Бога о нас

Проповедует ныне Православная Церковь подвиги твоя, яко всероссийскаго угодника Божия, и чтит твою память, восхваляющи твое ангелоподобное житие.

Призри с небесе, отче наш Амвросие, на верныя люди твоя, и низпосли свыше руку помощи всем, покланяющимся честному образу твоему.

Услыши глас моления нашего, посети милостию твоею болезни и немощи чад твоих, с верою к тебе прибегающих, досточудне отче наш.

Слава: Припадаем во умилении сердец наших к стопам твоим, великий Старче земли нашея, просим и молим: не забуди посещати чтущия пречестную память твою.

И ныне: Кое Тебе дарование принесем Богородице? Или что вещати имамы грешнии? Точию умильно вопием, молящеся: спаси рабы Твоя, Богоблагодатная Отроковице, яко да Тя присно величаем.

Молитвы преподобному Амвросию Оптинскому

Акафист преподобному Амвросию Оптинскому

Икона Преподобному Амвросию Оптинскому

Канон преподобному Амвросию Оптинскому

Канон молебный преподобному и богоносному отцу нашему Амвросию Оптинскому чудотворцу

Оптинский молитвослов

Другие Акафисты святых угодников:

Акафист святому пророку Божию Илии

Акафист епископу Тихону Воронежскому, чудотворцу

Акафист преподобному Герману, Соловецкому Чудотворцу

Акафист преподобной, благоверной княгине Евфросинии Московской

Акафист преподобному Сампсону Странноприимцу

Акафист Пресвятой Богородице, перед иконой, именуемой Знамение Корчемная

Акафист преподобному Савве, игумену Сторожевскому, Звенигородскому чудотворцу

Акафист Божией Матери, перед Ея иконой Ватопедская, именуемой «Отрада» или «Утешение»

Акафист Пресвятей Богородице в честь иконы Ея «Иверская»

Акафист святому праведному Иакову Боровичскому чудотворцу

Акафист святому преподобному Димитрию, игумену Прилуцкому, Вологодскому чудототворцу

Акафист к Пресвятой Богородице пред иконой «Гребневская»

Акафист святому преподобному Макарию Оптинскому

Акафист святым преподобным Сергию и Герману, Валаамским чудотворцем

Православные информеры для сайтов и блогов

Все иконы Акафисты .

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *