Акафист иверской божьей матери

Канон Иверской Иконе Божией Матери на ЦСЯ

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́, чудотворя́й иногда́ Моисе́йский же́зл, крестообра́зно порази́в и раздели́в мо́ре, Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́, пе́снь Бо́гови воспева́юща.

От скве́рных усте́н хвале́ние приими́, Всенепоро́чная, я́коже пре́жде Сы́н Тво́й, Бо́г же мо́й и Госпо́дь, прия́т две́ ле́пты вдови́цы, и разреше́ние прегреше́ний мои́х пода́ждь, я́ко да по до́лгу велича́ю Тя́.

А́нгельское пе́ние подоба́ше Тебе́, Ма́тери Бо́жией, Творца́ бо си́х родила́ еси́ стра́нно. Но и от на́с приими́, Влады́чице, смире́нныя сия́ моли́твы, да пое́м Го́сподеви: сла́вно просла́вися в на́шей не́мощи.

Огусте́ша во́ды, огусте́ша и во́лны посреде́ мо́ря, нося́щя Твою́, Богома́ти, ико́ну. Утверди́ и мое́ подви́гшееся се́рдце на ка́мени за́поведей Христо́вых.

Помо́щница и Покрови́тельница была́ еси́, Де́во, оби́тели И́верския, во́ев Ами́ры с корабли́ и́х в мо́ри погрузи́вши, но потопи́ в пучи́не милосе́рдия Сы́на Твоего́ вся́ моя́ душе́вныя стра́сти и безчи́сленная моя́ прегреше́ния.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом и зе́млю на вода́х основа́вый, на ка́мени мя́, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́, я́ко не́сть свя́т, па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.

Утверди́ се́рдце мое́ во упова́нии на Тя́, Богома́ти, изми́ вся́кую горды́ню и превозноше́ние из помраче́ннаго ума́ моего́, да вопию́: не́сть свя́т, я́ко Госпо́дь, и не́сть пра́веден, я́ко Бо́г на́ш.

Ты́, о Богома́ти, немощству́ющия препоясу́еши си́лою, а́лчущия насыща́еши; посети́ и мою́ не́мощь и а́лчущаго и жа́ждущаго мене́ насы́ти Живо́тнаго Хле́ба, чрез Твою́ де́вственную утро́бу сше́дшаго с Небесе́ на зе́млю.

Возста́ви, Влады́чице, от земли́ мене́, убо́гаго, и от гно́ища грехо́внаго воздви́гни, ни́щаго, да́ждь моли́тву мне́, моля́щемуся да, велича́я, пою́ Твое́ заступле́ние.

Непло́дствующий мо́й у́м плодоно́сен покажи́, Блага́я Де́во, от непло́дове ро́ждшаяся: Ты́ бо плодоно́сие все́х бла́г явле́нием ико́ны Твоея́ подае́ши.

Седа́лен.

Све́тлое дне́сь Засту́пницы на́шея наста́ торжество́. Да взыгра́ется тва́рь, да ликовству́ют челове́честии собо́ри, созыва́ет бо на́с Свята́я Богоро́дица ви́дети огнено́сную ико́ну Свою́ луча́ми ми́лости ве́рныя просвеща́ющую. Те́мже, ра́дующеся, вопие́м: спаси́, Госпоже́, от гла́да, огня́,меча́ и бе́д вся́ почита́ющия явле́ние ико́ны Твоея́.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́г, Ты́ мое́ ра́дование, не оста́вль не́дра О́тча и на́шу нищету́ посети́в. Те́м с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти́: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Покры́ Небеса́ доброде́тель Твоя́, Богома́ти, и хвалы́ Твоея́ испо́лнися земля́, но положи́ любо́вь держа́вную кре́пости Твоея́ и на мне́, отча́янном.

Уготовля́ющи ше́ствие, чу́дней ико́не Твое́й, даде́ бе́здна гла́с сво́й, воздви́жеся со́лнце, и сия́ние ея́ я́ко све́т бы́сть, но Ты́ изшла́ еси́ на спасе́ние люде́й, спасти́ Твое́ насле́дие пришла́ еси́.

Услы́шавше слу́х прише́ствия Твоего́, и́ноцы убоя́шася; уразуме́вше же дела́ Твоя́, ужасо́шася, но внегда́ смути́тися души́ мое́й, ми́лость Твою́ помяни́, Влады́чице, да взыва́ю: сла́ва заступле́нию Твоему́, Богома́ти.

Ты́ еси́ моя́ кре́пость и си́ла, Богоро́дице, Тобо́ю почи́ю в де́нь ско́рби моея́, и из страны́ прише́льствия взы́ду Тобо́ю в Небе́сное насле́дие, и возра́дуюся о Го́споде и Бо́зе, Спа́се мое́м.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тьма́, окая́ннаго, но обрати́ мя́ и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Ви́ждь, Чи́стая, от но́щи у́тренюющия лю́ди па́ствы Твоея́, ико́ну Твою́ Богохва́льную обстоя́щия, разреше́ния же грехо́в прося́щия, и жития́ исправле́ния, и Боже́ственныя сла́вы прича́стия: не отри́ни у́бо на́с от лица́ Твоего́, Све́та Незаходи́маго Ма́ти.

Все́ю душе́ю и мы́слию в па́стве Твоея́ вси́ слику́юще, псалмы́, и пе́сньми духо́вными, и пе́нием Боже́ственным ико́ну Твою́ почита́ют, проще́ния грехо́в прося́ще и ду́ш спасе́ния. Ты́ же, исцеле́ние на́ше су́щи, сия́ вся́ пода́ждь, Влады́чице Богоневе́сто.

Хра́м Тво́й, Де́во, я́ко ра́й други́й показа́ся ны́не, я́ко дре́во жи́зни име́я ико́ну красоты́ Твоея́, ю́же вси́ усе́рдно со благогове́нием и любо́вию целу́юще, взыва́ем: Влады́чице, ми́р да́ждь на́м, Влады́чице, стяжи́ на́с, ино́го бо ра́зве Тебе́ утеше́ния не ве́мы.

Реку́ Тя́ сла́дкую и пото́к насыще́ния, ма́нну Небе́сную, изоби́лие и благода́ть приснотеку́щую во оби́тели Твое́й живу́щии стяжа́вше, пою́т Рождество́ Твое́, Отрокови́це.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зо́л возведи́, молю́ся, к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́ния моего́

В ско́рби се́рдца вопию́ ти́, Влады́чице, жите́йскаго мо́ря потопля́ем бу́рею, к Тебе́, я́ко ти́хому приста́нищу, прибега́ю: возведи́ от тли́ живо́т мо́й. Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя́, и исчеза́ет ду́х мо́й, но простри́, Влады́чице, высо́кую Твою́ мы́шцу и, я́ко Гаврии́ла, и мене́, ко Твое́й ико́не прибега́юща, невреди́ма сотвори́.

Не отри́ни мене́ до конца́ от лица́ Твоего́, Ма́ти Незаходи́маго Све́та, не попусти́ мне́ погря́знути в пучи́не беззако́ний, но возведи́ мене́ от бла́та страсте́й, да взы́дет из истле́ния живо́т мо́й и пожру́ Тебе́ со гла́сом хвале́ния и испове́дания.

Хра́м нося́й теле́сный ве́сь оскверне́н, Тебе́, Пречи́стому хра́му Ве́чнаго Сло́ва, дерза́ю в честне́м хра́ме Твое́м, пред Твое́ю свято́ю ико́ною приноси́ти смире́нныя моя́ моли́твы. Ты́ же, я́ко Ми́лостивая, очи́сти мя́ Твои́м благоутро́бием.

Конда́к, гла́с 8.

А́ще и в мо́ре вве́ржена бы́сть свята́я ико́на Твоя́, Богоро́дице, от вдови́цы, не могу́щия спасти́ сию́ от враго́в, но яви́лася е́сть храни́тельница Афо́на и врата́рница оби́тели И́верския, враги́ устраша́ющая и в правосла́вней Росси́йстей стране́ чту́щия Тя́ от все́х бе́д и напа́стей избавля́ющая.

И́кос.

В столпе́ о́гненне я́вльшуюся Богома́тере ико́ну ви́девше, возопи́ша по́стников и́верских ли́цы: о Влады́ко, сподо́би на́с прия́ти ико́ну Ма́тере Твоея́ во утеше́ние стра́нствия на́шего; ты́ же, Гаврии́ле, дерза́я и вни́ди в мо́ре, и приими́ во объя́тия твоя́ сокро́вище, на́м явля́емое, да бу́дет на́м стра́ж неусы́пный, покро́в же, и ра́дость все́м христиа́ном, и храни́тельница, от бе́д и напа́стей избавля́ющая.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния о́гнь устыде́ся в Вавило́не иногда́. Сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю, я́ко во цве́тнице лику́юще, поя́ху: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Согреши́хом, беззако́нновахом, непра́вдовахом пред Го́сподем, но, Влады́чице моя́ Богоро́дице, я́ко Блага́я угаси́ о́гнь Его́ пра́веднаго гне́ва Твои́м те́плым хода́тайством, да пое́м Ему́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

В пещи́ искуше́ний и бе́д опаля́емыя ороси́, Богома́ти, струя́ми Твои́х щедро́т, да посрамя́тся врази́ на́ши и да разуме́ют вси́, я́ко Ты́ еди́на еси́ Влады́чица Богоро́дица, по все́й вселе́нней сла́вимая.

Престо́ле Царя́ Сла́вы, Честне́йшая Херуви́м, одушевле́нный хра́ме, в не́мже всели́ся Госпо́дь, тве́рдь Небе́сная, на не́йже возсия́ Со́лнце Пра́вды, Христо́с, Тя́ пое́м, Богома́ти, и превозно́сим во вся́ ве́ки.

Ты́ еси́ весе́лие и в пусты́нях живу́щим, Ты́ еси́ и сто́льнаго гра́да утеше́ние и похвала́, Де́во Мари́е, препе́тая и превозноси́мая во ве́ки.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Седмери́цею пе́щь халде́йский мучи́тель Богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Пою́т Тя́ А́нгельския Си́лы, превозно́сит челове́ческий ро́д, благослови́т Тя́ вся́ тва́рь, Пречи́стая Де́во Богоро́дице. Приими́ и от мене́, недосто́йнаго, приноси́мое Тебе́ хвале́ние.

По́йте, и́ноцы Афо́на, благословля́й, земле́ И́верская, превозноси́, вся́ страно́ Росси́йская, Благу́ю Влады́чицу, ре́ки чуде́с от Своея́ чудотво́рныя ико́ны источа́ющую.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Ти́, Богоро́дице, пою́ще и превознося́ще во вся́ ве́ки.

Подо́бием ико́ны И́верския не то́чию святы́й Афо́н просвеща́ется, но и сто́льный гра́д Москва́ украша́ется, от того́ чуде́сную по́мощь прие́мля и исто́чник утеше́ния в не́м

обрета́я.

Еще́ и страна́ Новгоро́дская и ини́и гра́ды и ве́си подо́бием И́верския ико́ны Твоея́, Влады́чице, освяти́шася и чудесы́ просвети́шася, вопию́ще: Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Ужасе́ся о се́м Не́бо и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́г яви́ся челове́ком пло́тски и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннейшее Небе́с. Те́м Тя́, Богоро́дицу, А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Та́йна глубины́ Рождества́ Твоего́ у́м А́нгельский ужаса́ет, Де́во, и пречи́стая ико́на Твоя́ де́моны прогоня́ет, не терпя́ще бо взира́ти на си́лу ея́, бе́гают и исчеза́ют. Мы́ же то́й любе́зно покланя́емся и облобыза́ем и Тя́, Богоро́дицу, велича́ем.

Прииди́те вси́, поклони́мся, припаде́м и возвели́чим Бо́жию Ма́терь, призре́вшую на на́с, смире́нных, а́лчущия исполня́ющую бла́г и положи́вшую с на́ми заве́т ми́лости во явле́нии Своея́ ди́вныя ико́ны.

Богоро́дице Де́во, упова́ние христиа́ном, проба́ви и на́шему ро́ду ми́лости Твоя́, бы́вшия отце́м на́шим, покры́й и соблюди́ на́с от вся́каго зла́.

О Всеми́лостивая христиа́ном Помо́щнице, не мо́жет Тя́ воспе́ти досто́йно язы́к челове́ческий и А́нгельский, я́ко всея́ тва́ри честне́йшую и земны́х сла́внейшую, но приими́ ми́лостивно сие́ приноси́мое Тебе́ от на́с моле́ние и спаса́й на́с всегда́, на Тя́ бо упова́ние возложи́хом.

Свети́лен.

Ико́ну Твою́ всечестну́ю прии́м Гаврии́л во объя́тия, вопия́ше Тебе́ Влады́чице: о сла́дкая Ма́ти Царя́ Христа́, бу́ди покро́в Твое́й оби́тели, ра́дость же все́м христиа́ном, и Спору́чница жи́зни ве́чныя.

Хвалебное песнопение, которое дарит молитве ещё большую красоту и гармонию, часто обращено к иконам Божьей Матери. Таким поистине выдающимся шедевром является акафист Иверской иконе Божьей Матери. Это одно из самых давних произведений, имеющее великую силу и обладающее поистине незыблемой красотой.

Акафист Иверской иконе

Икона, названная в честь Иверского монастыря на Святой горе Афон, пережила длинную и тяжёлую историю, прославившись великими чудесами, которые и до сегодняшнего дают надежду на спасение множеству верующих людей.

Характерной особенностью данного произведения искусства есть то, что лик Девы Марии изображён со слезами и кровью, так как видя несправедливость и жестокость мира людей неверующих по отношению к тем, кто познал Господа, и к ней самой, она не смогла спокойно смотреть на это чистыми глазами.

После долгих скитаний в православный мир принёс её преподобный Гавриил, коему она явилась во сне, и, молясь над ней три дня и три ночи, оставил её людям, приходящим в храм за благодатью Божьей, и рассказал о её неземном величии и трагическом пути к ним.

Акафист традиционно состоит из 25 песен, поделённых на группы, в них молящиеся обращаются Пречистой и просят защитить:

  • от всякого вреда, как телесного, так и душевного;
  • заступить от врагов всяческих;
  • отворить двери рая для тех, кто предан ей и благо верует.

Ибо только тот, чья вера сильна и непоколебима, может пройти все испытания, данные Всевышним, дабы обрести тихий уход из этого мира, вечные покой и благодатное прощение у Бога за содеянное при жизни.

Богородица же просит Господа о всепрощении, чтобы просящий имел возможность своими добрыми делами проложить себе дорогу к райским вратам и получить в награду благодать и мир в своей душе как при жизни на земле грешной, так и на небе в назначенный час.

Акафист Иверской иконе Божьей Матери, текст молитвенного песнопения такой:

Кондак 1

Взбранной Воеводе, Владычице нашей Богородице, похвальная пения приносим Ти раби Твои, яко пришествием честнаго образа Твоего стяжавшии щит крепкий, стену необоримую и стража неусыпна. Ты же, яко имущая державу непобедимую, покрый и защити нас, Владычице, от всех врагов видимых и невидимых и избави от всякаго вреда, душевнаго и телеснаго, да зовем Ти: радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая.

Икос 1

Ангел предстатель послан бысть рещи Богородице, егда паде Ей жребий апостольскаго служения в земли Иверстей: не разлучайся Иерусалима, жребий же, Тебе падший, просветится в последния дни, Ты же имаши потрудитися в земли, юже Тебе Бог изволит. Темже зовем Ти: Радуйся, Еюже Евангелие благовестится; радуйся, Еюже идольская прелесть упразднится. Радуйся, Еюже власть князя тьмы разрушится; радуйся, Еюже Царство Христово утвердится. Радуйся, падших во тьму идолослужения к свету Евангелия воззвание; радуйся, от рабства диаволу, в свободу славы чад Божиих приведение. Радуйся, готовая Служительнице Сына Своего и Бога; радуйся, послушанием преслушание Евы исцеляющая. Радуйся, высото добродетелей; радуйся, глубино смиренномудрия. Радуйся, Еюже невернии познают Творца; радуйся, Еюже вернии усыновляются Отцу. Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая.

Кондак 2

Видящи Святая Дева дивное и новое о Себе промышление Божие, яко Раба Господня, присно готовая творити волю Его, возопи: Аллилуиа.

Икос 2

Разум недоразумеваемый глагола ангельскаго разумен Тебе, Пречистая, творя Господь, управи шествие Твое к горе Афонстей, идеже проповедася Тобою Евангелие, и тако явися жребий Твой. Мы же радостно вопием: Радуйся, освятившая Афон Своим пришествием; радуйся, низложившая тамо идолов. Радуйся, насадившая тамо веру истинную; радуйся, неверие отгнавшая. Радуйся, в жребий Себе гору сию избравшая; радуйся, благодать сему месту обещавшая. Радуйся, верным, живущим в ней, Подательнице земных благ; радуйся, Споручнице вечнаго их спасения. Радуйся, теплая Ходатаице о живущих в жребии Твоем; радуйся, всех врагов их устрашение. Радуйся, милость Сына Своего до скончания века месту сему обещавшая; радуйся, благодать Его неотступною быти предрекшая. Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая.

Кондак 3

Сила Вышняго заступлением Богоматере осени Святую гору и удолия и дебри ея яко село пространное показа всем в иночестей жизни хотящим жати спасение, внегда пети сице: Аллилуиа.

Икос 3

Имущи промышление о жребии Своем, людех Иверския земли, устроила еси в месте, идеже Сама к Афону пристала еси, обитель роду их, в тихое пристанище ищущим спасения, хотящи даровати ей в щит и ограждение икону Свою, да вси взывают: Радуйся, пославшая проповедницу Евангелия в землю Иверскую; радуйся, обратившая сию страну от прелести идольстей к свету Христову. Радуйся, отрасли неувядаемыя розго, дивную лозу Нине даровавшая; радуйся, от нея произрастившая гроздие чудес и благия веры. Радуйся, сад духовный на Афоне насадившая; радуйся, струю из него просвещения духовнаго стране Иверстей источившая. Радуйся, Евфимия златословесная уста; радуйся, Торникия непобедимая крепосте. Радуйся, всех благочестивых укрепление; радуйся, иноков ограждение. Радуйся, тихое пристанище ищущих спасения; радуйся, вечный покой им уготовляющая. Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая.

Кондак 4

Бурю внутрь имущи помышлений сумнительных, честная вдовица, яже в Никеи, смятеся, зрящи копием воина-иконоборца прободену святую и чтимую икону Богоматере и абие источившу кровь и, страхом обдержима, да не поругана будет святая икона, с молитвою слезоточащи вверже ю в море. Увидевши же ю прямо верху воды путь творящу и текущу к Западу, возопи с веселием: Аллилуиа.

Икос 4

Видеша иноцы Святыя горы явльшийся в мори яко пламень, яко столп огнен, егоже верх досязаше небеси, яко солнце сияющее, и в нощи притекоша к краю моря и, видевше святую икону Богоматере, по морю носимую силою свыше, возопиша Благодатней: Радуйся, Купино, законоположником предзримая; радуйся, столпе огненный, наставляяй сущия во тьме. Радуйся, лествице, досязающая до Небес, еюже сниде Бог; радуйся, мосте, преводяй сущих от земли на Небо. Радуйся, заре таинственнаго дне; радуйся, Звездо, являющая Солнце. Радуйся, Свет Неизреченный родившая; радуйся, еже како ни единаго же научившая. Радуйся, облеченная в солнце, сияющая благодатию и славою всей вселенней; радуйся, молние, души просвещающая и верных смыслы озаряющая. Радуйся, светлосте, во тьме светящая; радуйся, яко многосветлое возсияваеши просвещение. Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая.

Кондак 5

Боготечную икону Свою дати хотящи Иверстей обители, рекла еси, Богомати, преподобному Гавриилу: иди с ликом иноков к брегу моря, сниди в пучину и приими икону Мою. Он же, верою и любовию окриляемь, по воде, аки по суху, ходя, прият ю во объятия своя и, достиг сокровища, иным недостижимаго, в достояние иноков рода своего иверскаго, веселяся пояше: Аллилуиа.

Икос 5

Видеша иноцы иверстии многажды икону Богоматере из храма в верху врат монастырских на стену града незримою силою изнесенную, ужасахуся и стояху, зовуще к ней таковая: Радуйся, святую икону дати нам изволившая; радуйся, покров ея быти нам обещавшая. Радуйся, любовь Твою к обители нашей показавшая; радуйся, благое о ней промышление явившая. Радуйся, помощь наша в чуждей стране; радуйся, в странствии нашем утешение. Радуйся, Божие к нам благоволение; радуйся, наше к Богу дерзновение. Радуйся, слез наших избавление; радуйся, сирых нас Защитнице. Радуйся, ограждение наше; радуйся, едина Радосте наша. Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая.

Кондак 6

Проповедника творящи Гавриила воли Своея, рекла еси к нему, Владычице: не приидох хранима быти от вас, но да буду Аз Хранительница ваша не токмо в настоящем, но и в будущем веце. Се даю вам знамение: дондеже зрите в монастыре икону Мою, не оскудеет вам благодать Сына Моего и милость, да вопиют Ему вси: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия радость велия слышавшим Твоя, Богомати, обетования, и Тебе, Небесней Вратарнице, храм на вратех обители с веселием иноцы воздвигоша и возопиша тако: Радуйся, Хранительнице наша в настоящем веце; радуйся, Предстательнице наша в будущем. Радуйся, страху Божию нас научающая, радуйся, на путь добродетели наставляющая. Радуйся, дерзновение наше и надеждо; радуйся, упование наше и покров. Радуйся, благоутробие Сына Своего к нам преклонившая; радуйся, благодать Его неоскудно пребывати с нами возвещающая. Радуйся, святую икону залогом милости давшая; радуйся, дар чудодействия ей даровавшая. Радуйся, прилог всякаго зла от обители отражающая; радуйся, всему благому вход отверзающая. Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая.

Кондак 7

Хотящу иногда злочестивому Амире обитель Иверскую разорити и стадо иноков, тамо собранное, разсеяти, скоро позна крепкое обители заступление от Богоматере, увидев корабли своя в пучине моря погрязшия и ратники изгибшия. И пришед со смирением, сребро и злато в обитель даяше, молитвы прося. Иноцы же, видевше сия, возопиша к Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Новыя и безчисленныя чудеса показа Богоматерь, в обители оскудение вина, муки и елея восполняющи, бесныя исцеляющи, хромым хождение дарующи, слепым прозрение и всяк недуг врачующи, да, видяще чудеса сия, воспевают Тебе: Радуйся, Взбранная Воеводо, враги побеждающая; радуйся, скорая на помощь призывающим Тя. Радуйся, не презирающая моления нашего; радуйся, обещания Своего не отступающая. Радуйся, скорбь обители в радость претворяющая; радуйся, оскудение обители восполняющая. Радуйся, слепых прозрение; радуйся, хромых хождение. Радуйся, всех немощных Целительнице; радуйся, всех скорбных Утешительнице. Радуйся, яко не престаеши промышляющи и спасающи нас; радуйся, яко от толиких бед избавляеши нас. Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая.

Кондак 8

Странно покрываемую от иконы Богоматере обитель Иверскую слышав Патриарх Никон, вожделе и Российстей стране благодати Ея стяжати причастие; сего ради, создав обитель в честь славнаго образа, со тщанием испроси изображение чудотворнаго образа Богоматере, да, покровом Ея защищаеми, вопиют Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Вся сущи в Вышних, но и нижних не отступающи, благоизволила еси, Богомати, якоже древле преподобному Антонию даровася благословение горы Афонския на утверждение обители Печерския, даровати и новой обители в стране Российстей благодать Свою, еюже благословила еси Афон, в подобии честнаго образа Твоего; темже взываем Ти: Радуйся, страны Российския покрове, ширший облака; радуйся, православныя веры в ней ограждение и утверждение. Радуйся, Православныя Церкве непоколебимый столпе; радуйся, ересей и расколов обличение. Радуйся, светлыми лучами чудотворных икон всю страну озаряющая; радуйся, дары исцелений и милостей от них источающая. Радуйся, врагов устрашение; радуйся, святителей веселие. Радуйся, иереев похвало; радуйся, иноков Наставнице. Радуйся, всего рода нашего спасение. Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая.

Кондак 9

Всяко тщание имуще о написании честнаго образа милостивыя Вратарницы, сонм постников иверских молебныя пения совершает; водою от чудныя иконы омывает дску, на нейже имать изобразитися честный образ, и преподобнаго Иамвлиха освящает, иже подвизався в посте, молитве и бдении со всею братиею, списа вапы, святою водою и мощами освященными честное изображение Богоматере, выну моляся и вопия Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Ветия многовещанныя, яко рыбы безгласныя, видим о Тебе, Богородице: недоумеют бо, како по достоинству похвалити вся чудеса Твоя, явленная роду нашему от святыя Твоея иконы: еще бо на пути в Российскую страну сия чудодействоваше, благочестивому Мануилу повелевая выкуп дати неверным, возбраняющим шествие святыя иконы в страну Русскую, и сугубо ему послежде отдавши. Мы же, дивящеся, верно вопием Ти: Радуйся, источниче чудес неисчерпаемый; радуйся, всякия милости Подательнице. Радуйся, всегда теплая о нас Ходатаице к Богу; радуйся, промышления Его о нас сокровище. Радуйся, сущим в бедах прибежище; радуйся, скорбящих утешение. Радуйся, больных исцеление; радуйся, немощных укрепление. Радуйся, вдов заступление; радуйся, сиротствующих милосердая Мати. Радуйся, заблуждающих на путь истины обращение; радуйся, грешников к покаянию воззвание. Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая.

Кондак 10

Спасти хотящи многия люди от бед и скорбей, источаеши, Богомати, неоскудный источник милости от Своея иконы роду нашему: се бо и в стольном граде Москве благая Вратарница являешися всем поклоняющимся Тебе, скорое вспоможение подавающи, и в новой обители Иверстей благодати струи от иконы Твоея испущаеши, и во иных градех, обителех и весех чтущим Тя полезное прошение исполняющи. Темже, прославляя Бога, давшаго нам благодать таковую, вопием Ему: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси иноческому чину, Богородице, и всем, к Тебе прибегающим; ибо Небесе и земли Творец, вселься в девственней утробе Твоей, научи всех чистоты и целомудрия ревнителей возглашати Тебе: Радуйся, девства сосуде избранный; радуйся, чистейший образе целомудрия. Радуйся, чертоже безсеменнаго уневещения; радуйся, Невесто Неневестная. Радуйся, Сеятеля чистоты рождшая; радуйся, верных Господеви сочетавшая. Радуйся, в бури искушений скорая Помощнице; радуйся, прилоги врага отражающая. Радуйся, мглу душевредных страстей отгоняющая; радуйся, помыслы очищающая. Радуйся, земныя сласти презирати научающая; радуйся, к горнему умы и сердца направляющая. Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая.

Кондак 11

Пение всякое побеждается, спростретися тщащееся ко множеству многих щедрот Твоих: равночисленныя бо песка песни аще приносим Ти, Владычице наша Богородице, ничтоже совершаем достойно, яже подаваеши нам, о Тебе вопиющим: Аллилуиа.

Икос 11

Светоприемную свещу, сущим во тьме бед явльшуюся, зрим святую икону Богоматере: невещественный бо огнь благодати приемлющи, лучами чудес всех озаряет, научающи сице взывати Благословенней: Радуйся, во всяких нуждах скорое вспоможение; радуйся, в печалех быстрое услышание. Радуйся, от огня, меча и нашествия иноплеменных нас избавляющая; радуйся, от глада и напрасныя смерти нас свобождающая. Радуйся, от язвы и всегубительства смертнаго нас соблюдающая; радуйся, бедствующим в пути, на суше и на водах внезапное вспоможение. Радуйся, язв душевных и телесных врачевание; радуйся, оставленных врачами в Свои руки приемлющая. Радуйся, милосердая Утешительнице всех скорбящих и обремененных; радуйся, не отвергающая всех презренных и отверженных. Радуйся, самых отчаянных из рова погибели исхищающая; радуйся, и мене, обнаженнаго добрых дел, не оставляющая Своим покровом и заступлением. Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая.

Кондак 12

Благодать дати восхотев долгов древних, всех долгов Решитель человеком, прииде Собою ко отшедшим Того благодати и, раздрав рукописание, дарова нам крепкое Богоблагодатныя ходатайство, да вопием вси молитвами Ея: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Твоя чудеса, являемая нам в жизни сей, хвалим Тя, Богородице, яко милости источник неисчерпаемый. Но, припадающе к Тебе пред чудотворною иконою Твоею, молим Тя смиренно, буди нам покров и защищение и в день кончины нашея, и егда имамы предстати на суд страшному престолу Сына Твоего, да вопием ти: Радуйся, во славе приседящая престолу Сына Твоего и тамо нас воспоминающая; радуйся, с Сыном Твоим и Богом вечно царствующая и о нас ходатайствующая. Радуйся, уповающим на Тя конец живота непостыден дарующая; радуйся, безболезненную и мирную кончину устрояющая. Радуйся, мытарств горьких избавление; радуйся, от власти князя воздушнаго свобождение. Радуйся, грехов наших непоминовение; радуйся, по Господе упование нам блаженныя жизни. Радуйся, уповающим на тя одесную Сына Твоего стояние устрояющая; радуйся, блаженнаго гласа Онаго, Небеснаго Царствия наследие обещающаго, слышати сподобляющая. Радуйся, благая Мати, всех чтущих Тя жити с Собою вселяющая; радуйся, крепкая надеждо вечнаго спасения всем христианом. Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая.

Кондак 13

О Всепетая Мати, Пресвятая Госпоже Дево Богородице! Призри на нас, приносящих смиренно со слезами малыя сия молитвы пред пречистым Твоим образом и все упование и надежду возложивших на Тя, и избави нас всех бед и напастей в животе сем и будущия изми муки, да спасаемии Тобою, вопием выну: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем Икос 1 и Кондак 1.

Смотрите еще и видео акафист Иверской иконе Богородицы:

Кондак 1

Взбранной Воеводе, Владычице нашей Богородице, похвальная пения приносим Ти раби Твои, яко пришествием честнаго образа Твоего стяжавшии щит крепкий, стену необоримую и стража неусыпна. Ты же, яко имущая державу непобедимую, покрый и защити нас, Владычице, от всех врагов видимых и невидимых и избави от всякаго вреда, душевнаго и телеснаго, да зовем Ти: Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая.

Икос 1

Ангел предстатель послан бысть рещи Богородице, егда паде Ей жребий апостольскаго служения в земли Иверстей: «Не разлучайся Иерусалима, жребий же, Тебе падший, просветится в последния дни, Ты же имаши потрудитися в земли, юже Тебе Бог изволит». Темже зовем Ти: Радуйся Еюже Евангелие благовестится; Радуйся, Еюже идольская прелесть упразднится. Радуйся, Еюже власть князя тьмы разрушится; Радуйся, Еюже Царство Христово утвердится. Радуйся, падших во тьму идолослужения к свету Евангелия воззвание; Радуйся, от рабства диаволу, в свободу славы чад Божиих приведение. Радуйся, готовая Служительнице Сына Своего и Бога; Радуйся, послушанием преслушание Евы исцеляющая. Радуйся, высото добродетелей; Радуйся, глубино смиренномудрия. Радуйся, Еюже невернии познают Творца; Радуйся, Еюже вернии усыновляются Отцу. Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая.

Кондак 2

Видящи Святая Дева дивное и новое о Себе промышление Божие, яко раба Господня, присно готовая творити волю Его, возопи: Аллилуиа.

Икос 2

Разум недоразумеваемый глагола ангельскаго разумен Тебе, Пречистая, творя Господь, управи шествие Твое к Горе Афонстей, идеже проповедася Тобою Евангелие, и тако явися жребий Твой. Мы же радостно вопием: Радуйся, освятившая Афон Своим пришествием; Радуйся, низложившая тамо идолов. Радуйся, насадившая тамо веру истинную; Радуйся, неверие отгнавшая. Радуйся, в жребий Себе Гору сию избравшая; Радуйся, благодать сему месту обещавшая. Радуйся, верным, живущим в ней, Подательнице земных благ; Радуйся, Споручнице вечнаго их спасения. Радуйся, теплая Ходатаице о живущих в жребии Твоем; Радуйся, всех врагов их устрашение. Радуйся, милость Сына Своего до скончания века месту сему обещавшая; Радуйся, благодать Его неотступною быти предрекшая. Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая.

Кондак 3

Сила Вышняго заступлением Богоматере осени Святую Гору и удолия и дебри ея яко село пространное показа всем в иночестей жизни хотящим жати спасение, внегда пети сице: Аллилуиа.

Икос 3

Имущи промышление о жребии Своем, людех Иверския земли, устроила еси в месте, идеже Сама к Афону пристала еси, обитель роду их, в тихое пристанище ищущим спасения, хотящи даровати ей в щит и ограждение икону Свою, да вси взывают: Радуйся, пославшая проповедницу Евангелиа в землю Иверскую; Радуйся, обратившая сию страну от прелести идольстей к свету Христову. Радуйся, отрасли неувядаемыя розго, дивную лозу Нине даровавшая; Радуйся, от нея произрастившая гроздие чудес и благия веры. Радуйся, сад духовный на Афоне насадившая; Радуйся, струю из него просвещения духовнаго стране Иверстей источившая. Радуйся, Евфимия златословесная уста; Радуйся, Торникия непобедимая крепосте. Радуйся, всех благочестивых укрепление; Радуйся, иноков ограждение. Радуйся, тихое пристанище ищущих спасение; Радуйся, вечный покой им уготовляющая. Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая.

Кондак 4

Бурю внутрь имущи помышлений сумнительных, честная вдовица, яже в Никеи, смятеся, зрящи копием воина-иконоборца прободену святую и чтимую икону Богоматере и абие источившу кровь и, страхом обдержима, да не поругана будет святая икона, с молитвою слезоточащи вверже ю в море. Увидевши же ю прямо верху воды путь творящу и текущу к Западу, возопи с веселием: Аллилуиа.

Икос 4

Видеша иноцы Святыя Горы явльшийся в мори яко пламень, яко столп огнен, егоже верх досязаше Небеси, яко солнце сияющее, и в нощи притекоша к краю моря и, видевше святую икону Богоматере, по морю носимую силою свыше, возопиша Благодатней: Радуйся, Купино, Законоположником предзримая; Радуйся, столпе огненный, наставляяй сущия во тьме. Радуйся, лествице, досязающая до Небес, еюже сниде Бог; Радуйся, мосте, преводяй сущих от земли на Небо. Радуйся, заре таинственнаго дне; Радуйся, Звездо, являющая Солнце. Радуйся, Свет Неизреченный родившая; Радуйся, еже како ни единаго же научившая. Радуйся, облеченная в солнце, сияющая благодатию и славою всей вселенней; Радуйся, молние, души просвещающая и верных смыслы озаряющая. Радуйся, светлосте, во тьме светящая; Радуйся, яко многосветлое возсияваеши просвещение. Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая.

Кондак 5

Боготечную икону Свою дати хотящи Иверстей обители, рекла еси, Богомати, преподобному Гавриилу: «Иди с ликом иноков к брегу моря, сниди в пучину и приими икону Мою». Онже, верою и любовию окриляемь, по воде, аки по суху, ходя, прият ю во объятия своя и, достиг сокровища, иным недостижимаго, в достояние иноков рода своего иверскаго, веселяся пояше: Аллилуиа.

Икос 5

Видеша иноцы иверстии многажды икону Богоматере из храма в верху врат монастырских на стену града незримою силою изнесенную, ужасахуся и стояху, зовуще к ней таковая: Радуйся, святую икону дати нам изволившая; Радуйся, покров ю быти нам обещавшая. Радуйся, любовь Твою к обители нашей показавшая; Радуйся, благое о ней промышление явившая. Радуйся, помощь наша в чуждей стране; Радуйся, в странствии нашем утешение. Радуйся, Божие к нам благоволение; Радуйся, наше к Богу дерзновение. Радуйся, слез наших избавление; Радуйся, сирых нас Защитнице. Радуйся, ограждение наше; Радуйся, едина Радосте наша. Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая.

Кондак 6

Проповедника творящи Гавриила воли Своея, рекла еси к нему, Владычице: не приидох хранима быти от вас, но да буду Аз хранительница ваша не токмо в настоящем, но и в будущем веце. Се даю вам знамение: дондеже зрите в монастыре икону Мою, не оскудеет вам благодать Сына Моего и милость, да вопиют Ему вси: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия радость велия слышавшим Твоя, Богомати, обетования, и Тебе, Небесней Вратарнице, храм на вратех обители с веселием иноцы воздвигоша и возопиша тако: Радуйся, Хранительнице наша в настоящем веце; Радуйся, Предстательнице наша в будущем. Радуйся, страху Божию нас научающая, радуйся, на путь добродетели наставляющая. Радуйся, дерзновение наше и Надеждо; Радуйся, упование наше и покров. Радуйся, благоутробие Сына Своего к нам преклонившая; Радуйся, благодать Его неоскудно пребывати с нами возвещающая. Радуйся, святую икону залогом милости давшая; Радуйся, дар чудодействия ей даровавшая. Радуйся, прилог всякаго зла от обители отражающая; Радуйся, всему благому вход отверзающая. Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая.

Кондак 7

Хотящу иногда злочестивому Амире обитель Иверскую разорити и стадо иноков, тамо собранное, разсеяти, скоро позна крепкое обители заступление от Богоматере, увидев корабли своя в пучине моря погрязшия и ратники изгибшия. И пришед со смирением; сребро и злато в обитель даяше, молитвы прося. Иноцы же, видевше сия, возопиша к Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Новыя и безчисленныя чудеса показа Богоматерь, в обители оскудение вина, муки и елеа восполняющи, бесныя исцеляющи, хромым хождение дарующи, слепым прозрение и всяк недуг врачующи, да, видяще чудеса сия, воспевают Тебе: Радуйся, Взбранная Воеводо, враги побеждающая; Радуйся, скорая на помощь призывающим Тя. Радуйся, не презирающая моления нашего; Радуйся, обещания Своего не отступающая. Радуйся, скорбь обители в радость претворяющая; Радуйся, оскудение обители восполняющая. Радуйся, слепых прозрение; Радуйся, хромых хождение. Радуйся, всех немощных Целительнице; Радуйся, всех скорбных Утешительнице. Радуйся, яко не престаеши промышляющи и спасающи нас; Радуйся, яко от толиких бед избавляеши нас. Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая.

Кондак 8

Странно покрываемую от иконы Богоматере обитель Иверскую слышав Патриарх Никон, вожделе и Российстей стране благодати Ея стяжати причастие; сего ради, создав обитель в честь славнаго образа, со тщанием испроси изображение чудотворнаго образа Богоматере, да, покровом Ея защищаеми, вопиют Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Вся сущи в Вышних, но и нижних не отступающи, благоизволила еси, Богомати, якоже древле преподобному Антонию даровася благословение Горы Афонския на утверждение обители Печерския, даровати и новой обители в стране Российстей благодать Свою, еюже благословила еси Афон, в подобии честнаго образа Твоего; темже взываем Ти: Радуйся, страны Российския покрове, ширший облака; Радуйся, православныя веры в ней ограждение и утверждение. Радуйся, Православныя Церкве непоколебимый столпе; Радуйся, ересей и расколов обличение. Радуйся, светлыми лучами чудотворных икон всю страну озаряющая; Радуйся, дары исцелений и милостей от них источающая. Радуйся, врагов устрашение; Радуйся, святителей веселие. Радуйся, иереев похвало; Радуйся, иноков Наставнице. Радуйся, всего рода нашего спасение. Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая.

Кондак 9

Всяко тщание имуще о написании честнаго образа милостивыя Вратарницы, сонм постников иверских молебная пения совершает; водою от чудныя иконы омывает дску, на нейже имать изобразитися честный образ, и преподобнаго Иамвлиха освящает, иже подвизався в посте, молитве и бдении со всею братиею, списа вапы, святою водою и мощами освященными, честное изображение Богоматере, выну моляся и вопия Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Ветия многовещанныя, яко рыбы безгласныя, видим о Тебе, Богородице: недоумеют бо, како по достоинству похвалити вся чудеса Твоя, явленная роду нашему от святыя Твоея иконы: еще бо на пути в Российскую страну сия чудодействоваше, благочестивому Мануилу повелевая выкуп дати неверным, возбраняющим шествие святыя иконы в страну Русскую, и сугубо ему послежде отдавши. Мы же, дивящеся, верно вопием Ти: Радуйся, источниче чудес неисчерпаемый; Радуйся, всякия милости Подательнице. Радуйся, всегда теплая о нас Ходатаице к Богу; Радуйся, промышления Его о нас сокровище. Радуйся, сущим в бедах прибежище; Радуйся, скорбящих утешение. Радуйся, больных исцеление; Радуйся, немощных укрепление. Радуйся, вдов заступление; Радуйся, сиротствующих милосердая Мати. Радуйся, заблуждающих на путь истины обращение; Радуйся, грешников к покаянию воззвание. Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая.

Кондак 10

Спасти хотящи многия люди от бед и скорбей, источаеши, Богомати, неоскудный источник милости от Своея иконы роду нашему: се бо и в стольном граде Москве благая Вратарница являешися всем поклоняющимся Тебе, скорое вспоможение подавающи, и в новой обители Иверстей благодати струи от иконы Твоея испущаеши, и во иных градех, обителех и весех чтущим Тя полезное прошение исполняющи. Темже, прославляя Бога, давшаго нам благодать таковую, вопием Ему: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси иноческому чину, Богородице, и всем, к Тебе прибегающим; ибо Небесе и земли Творец, вселься в девственней утробе Твоей, научи всех чистоты и целомудрия ревнителей возглашати Тебе: Радуйся, девства сосуде избранный; Радуйся, чистейший образе целомудрия. Радуйся, чертоже безсеменнаго уневещения; Радуйся, Невесто Неневестная. Радуйся, Сеятеля чистоты рождшая; Радуйся, верных Господеви сочетавшая. Радуйся, в бури искушений скорая Помощнице; Радуйся, прилоги врага отражающая. Радуйся, мглу душевредных страстей отгоняющая; Радуйся, помыслы очищающая. Радуйся, земныя сласти презирати научающая; Радуйся, к Горнему умы и сердца направляющая. Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая.

Кондак 11

Пение всякое побеждается, спростретися тщащееся ко множеству многих щедрот Твоих: равночисленныя бо песка песни аще приносим Ти, Владычице наша Богородице, ничтоже совершаем достойно, яже подаваеши нам, о Тебе вопиющим: Аллилуиа.

Икос 11

Светоприемную свещу, сущим во тьме бед явльшуюся, зрим святую икону Богоматере: невещественный бо огнь благодати приемлющи, лучами чудес всех озаряет, научающи сице взывати Благословенней: Радуйся, во всяких нуждах скорое вспоможение; Радуйся, в печалех быстрое услышание. Радуйся, от огня, меча и нашествия иноплеменных нас избавляющая; Радуйся, от глада и напрасныя смерти нас свобождающая. Радуйся, от язвы и всегубительства смертнаго нас соблюдающая; Радуйся, бедствующим в пути, на суше и на водах внезапное вспоможение. Радуйся, язв душевных и телесных врачевание; Радуйся, оставленных врачами в Свои руки приемлющая. Радуйся, милосердая Утешительнице всех скорбящих и обремененных; Радуйся, не отвергающая всех презренных и отверженных. Радуйся, самых отчаянных из рова погибели исхищающая; Радуйся, и мене, обнаженнаго добрых дел, не оставляющая Своим покровом и заступлением. Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая.

Кондак 12

Благодать дати восхотев долгов древних, всех долгов Решитель человеком, прииде Собою ко отшедшим Того благодати и, раздрав рукописание, дарова нам крепкое Богоблагодатныя ходатайство, да вопием вси молитвами Ея: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Твоя чудеса, являемая нам в жизни сей, хвалим Тя, Богородице, яко милости источник неисчерпаемый. Но, припадающе к Тебе пред чудотворною иконою Твоею, молим Тя смиренно, буди нам покров и защищение и в день кончины нашея, и егда имамы предстати на суд страшному Престолу Сына Твоего, да вопием Ти: Радуйся, во славе приседящая Престолу Сына Твоего и тамо нас воспоминающая; Радуйся, с Сыном Твоим и Богом вечно царствующая и о нас ходатайствующая. Радуйся, уповающим на Тя конец живота непостыден дарующая; Радуйся, безболезненную и мирную кончину устрояющая. Радуйся, мытарств горьких избавление; Радуйся, от власти князя воздушнаго освобождение. Радуйся, грехов наших непоминовение; Радуйся, по Господе упование нам блаженныя жизни. Радуйся, уповающим на Тя одесную Сына Твоего стояние устрояющая; Радуйся, блаженнаго гласа Онаго, Небеснаго Царствия наследие обещающаго, слышати сподобляющая. Радуйся, благая Мати, всех чтущих Тя жити с Собою вселяющая; Радуйся, крепкая Надеждо вечнаго спасения всем христианом. Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая.

Кондак 13

О Всепетая Мати, Пресвятая Госпоже Дево Богородице! Призри на нас, приносящих смиренно со слезами малыя сия молитвы пред пречистым Твоим образом и все упование и надежду возложивших на Тя, и избави нас всех бед и напастей в животе сем и будущия изми муки, да, спасаемии Тобою, вопием выну: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 кондак 1 )

Молитвы к Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой «Иверская»

Молитва первая

О Пресвятая Дево, Мати Господа, Царице Небесе и земли! Вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святыя Твоея на нас, с верою и любовию покланяющихся пречистому образу Твоему. Се бо, грехми погружаемии и скорбьми обуреваемии, взирающе на Твой образ, яко живей Ти сущей с нами, приносим смиренная моления наша. Не имамы бо ни иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных! Помози нам, немощным, утоли скорбь нашу, настави на путь правый нас, заблуждающих, уврачуй и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и тишине проводити, подаждь христианскую кончину и на Страшнем Суде Сына Твоего явися нам милосердая Заступница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую Заступницу рода христианскаго, со всеми угодившими Богу. Аминь.

Молитва вторая

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, приими недостойную молитву нашу, и сохрани нас от навета злых человек и от напрасныя смерти, и даруй нам прежде конца покаяние, на моление наше умилосердися, и радость в печали место даруй. И избави нас, Госпоже, от всякия беды и напасти, скорби и печали и от всякаго зла. И сподоби нас, грешных рабов Твоих, одесную стати во втором пришествии Сына Твоего, Христа Бога нашего, и наследники нас быти сподоби Царствия Небеснаго и жизни вечныя, со всеми святыми в бесконечные веки веков. Аминь.

Тропарь Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой «Иверская»

Тропарь, глас 4

От святыя иконы Твоея, о Владычице Богородице, исцеления и цельбы подаются обильно с верою и любовию приходящим к ней: тако и мою немощь посети, и душу мою помилуй, Благая, и тело исцели благодатию Твоею, Пречистая.

Кондак, глас 8

Аще и в море ввержена бысть святая икона Твоя, Богородице, от вдовицы не могущия спасти сию от врагов, но явилася есть хранительница Афона и вратарница обители Иверския, враги устрашающая и в православной Российстей стране чтущия Тя от всех бед и напастей избавляющая.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *