Молитва в отчаянии

Содержание

Скрыть перевод

 • Молитва 1-я ко Господу
 • Молитва 2-я ко Господу
 • Псалом 39
 • Псалом 101
 • Святителю Иоанну Златоусту
 • Преподобному Силуану Афонскому
 • Пред иконой Божией Матери «Взыскание погибших»
 • Пред иконой Божией Матери «Споручница грешных»
 • Пред иконой Божией Матери «Утоли моя печали»
 • Пред иконой Божией Матери «Нечаянная радость»
 • Пред иконой Божией Матери «Покров Пресвятой Богородицы»

Молитва 1-я ко Господу

О, Ди́вный Созда́телю, Человеколюби́вый Влады́ко, Многоми́лостивый Го́споди! С се́рдцем сокруше́нным и смире́нным си́це молю́ Тя: не возгнуша́йся гре́шнаго моле́ния моего́, не отри́ни слез мои́х и воздыха́ния, услы́ши мене́, я́коже ханане́ю, не пре́зри мене́, я́коже блудни́цу, яви́ и на мне, гре́шнем, вели́кую ми́лость человеколю́бия Твоего́: ри́зою Твое́ю честно́ю защити́, поми́луй и подкрепи́ мя, да вся посыла́емыя от Тебе́ беды́ и напа́сти со благодаре́нием в наде́жде ве́чных благ претерплю́; изря́днее же печа́ль мою́ на ра́дость претвори́, да не в отча́яние впаду́ и поги́бну аз, окая́нный. Ты бо еси́ исто́чник ми́лости и непосты́дная спасе́ния на́шего наде́жда, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва 2-я ко Господу

Влады́ко Го́споди небесе́ и земли́, Царю́ веко́в! Благоволи́ отве́рсти мне́ две́рь покая́ния, и́бо я́ в боле́зни се́рдца моего́ молю́ Тебя́, и́стиннаго Бо́га, Отца́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Све́та ми́ру: при́зри мно́гим Твои́м благоутро́бием и приими́ моле́ние мое́; не отврати́ его́, но прости́ мне́, впа́дшему во мно́гая прегреше́ния. И́бо ищу́ поко́я и не обрета́ю, потому́ что́ со́весть моя́ не проща́ет меня́. Жду́ ми́ра, и не́т во мне́ ми́ра, по причи́не глубо́каго мно́жества беззако́ний мои́х. Услы́ши, Го́споди, меня́, в отча́янии находя́щагося. И́бо я́, лише́нный вся́кой готовности и вся́кой мы́сли ко исправле́нию себя́, припа́даю к щедро́там Твои́м: поми́луй меня́, пове́рженнаго на зе́млю и осужде́ннаго за грехи́ мои́. Обрати́, Го́споди, пла́ч мо́й в ра́дость мне́, расто́ргни вре́тище и препоя́ши меня́ весе́лием. И благоволи́, да получу́ успокое́ние, ка́к избра́нные Твои́, Го́споди, от кото́рых отбежали боле́зни, печа́ль и воздыха́ние, и да отве́рзется мне́ две́рь Ца́рствия Твоего́, дабы́, воше́дши с наслаждающимися све́том лица́ Твоего́, Го́споди, получи́ти мне́ жи́знь ве́чную во Христе́ Иису́се Го́споде на́шем. Ами́нь.

* * *

Псалом 39

Аудио:

Терпя́ потерпе́х Го́спода, и вня́т ми́ и услы́ша моли́тву мою́: и возведе́ мя от ро́ва страсте́й и от бре́ния ти́ны, и поста́ви на ка́мени но́зе мои́ и испра́ви стопы́ моя́: и вложи́ во уста́ моя́ пе́снь но́ву, пе́ние Бо́гу на́шему. У́зрят мно́зи и убоя́тся, и упова́ют на Го́спода. Блаже́н му́ж, ему́же е́сть и́мя Госпо́дне упова́ние его́, и не призре́ в суеты́ и неистовле́ния ло́жная. Мно́га сотвори́л еси́ Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, чудеса́ Твоя́, и помышле́нием Твои́м не́сть кто́ уподо́бится Тебе́: возвести́х и глаго́лах: умно́жишася па́че числа́. Же́ртвы и приноше́ния не восхоте́л еси́, те́ло же сверши́л ми́ еси́: всесожже́ний и о гресе́ не взыска́л еси́. Тогда́ ре́х: се́, прииду́: в глави́зне кни́жне пи́сано е́сть о мне́: е́же сотвори́ти во́лю Твою́, Бо́же мо́й, восхоте́х, и зако́н Тво́й посреде́ чре́ва моего́. Благовести́х пра́вду в це́ркви вели́цей, се́, устна́м мои́м не возбраню́: Го́споди, Ты́ разуме́л еси́. Пра́вду Твою́ не скры́х в се́рдцы мое́м, и́стину Твою́ и спасе́ние Твое́ ре́х, не скры́х ми́лость Твою́ и и́стину Твою́ от со́нма мно́га. Ты́ же, Го́споди, не удали́ щедро́т Твои́х от мене́: ми́лость Твоя́ и и́стина Твоя́ вы́ну да засту́пите мя́. Я́ко одержа́ша мя́ зла́я, и́мже не́сть числа́: постиго́ша мя́ беззако́ния моя́, и не возмого́х зре́ти: умно́жишася па́че вла́с главы́ моея́, и се́рдце мое́ оста́ви мя́. Благоволи́, Го́споди, изба́вити мя́: Го́споди, во е́же помощи́ ми, вонми́. Да постыдя́тся и посра́мятся вку́пе и́щущии ду́шу мою́, изъя́ти ю́: да возвратя́тся вспя́ть и постыдя́тся хотя́щии ми́ зла́я. Да прии́мут а́бие сту́д сво́й глаго́лющии ми́: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси́ и́щущии Тебе́, Го́споди, и да реку́т вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́. А́з же ни́щ е́смь и убо́г, Госпо́дь попече́тся о мне́: Помо́щник мо́й и Защи́титель мо́й еси́ Ты́, Бо́же мо́й, не закосни́.

Перевод: Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой; извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои и утвердил стопы мои; и вложил в уста мои новую песнь – хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал Ты, Господи, Боже мой: о чудесах и помышлениях Твоих о нас – кто уподобится Тебе! – хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения Ты не восхотел; Ты открыл мне уши; всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал. Тогда я сказал: вот, иду; в свитке книжном написано о мне: я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я возвещал правду Твою в собрании великом; я не возбранял устам моим: Ты, Господи, знаешь. Правды Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня; милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно, ибо окружили меня беды неисчислимые; постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу: их более, нежели волос на голове моей; сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня; Господи! поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибели душе моей! Да будут обращены назад и преданы посмеянию желающие мне зла! Да смятутся от посрамления своего говорящие мне: «хорошо! хорошо!» Да радуются и веселятся Тобою все ищущие Тебя, и любящие спасение Твое да говорят непрестанно: «велик Господь!» Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты – помощь моя и избавитель мой, Боже мой! не замедли.1

* * *

Псалом 101

Аудио:

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, и во́пль мо́й к Тебе́ да прии́дет. Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́: в о́ньже а́ще де́нь скорблю́, приклони́ ко мне́ у́хо Твое́: в о́ньже а́ще де́нь призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя́. Я́ко изчезо́ша я́ко ды́м дни́е мои́, и ко́сти моя́ я́ко суши́ло сосхо́шася. Уя́звлен бы́х я́ко трава́, и и́зсше се́рдце мое́, я́ко забы́х сне́сти хле́б мо́й. От гла́са воздыха́ния моего́ прильпе́ ко́сть моя́ пло́ти мое́й. Уподо́бихся нея́сыти пусты́нней, бы́х я́ко нощны́й вра́н на ны́рищи {на разва́лине}. Бде́х и бы́х я́ко пти́ца осо́бящаяся на зде́ {на кро́ве}. Ве́сь де́нь поноша́ху ми́ врази́ мои́, и хва́лящии мя́ мно́ю {на мя́} кленя́хуся. Зане́ пе́пел я́ко хле́б ядя́х и питие́ мое́ с пла́чем растворя́х, от лица́ гне́ва Твоего́ и я́рости Твоея́: я́ко возне́с низве́ргл мя́ еси́. Дни́е мои́ я́ко се́нь уклони́шася, и а́з я́ко се́но изсхо́х. Ты́ же, Го́споди, во ве́к пребыва́еши, и па́мять Твоя́ в ро́д и ро́д. Ты́ воскре́с уще́дриши Сио́на: я́ко вре́мя уще́дрити его́, я́ко прии́де вре́мя. Я́ко благоволи́ша раби́ Твои́ ка́мение {о ка́мении} его́, и пе́рсть его́ уще́дрят. И убоя́тся язы́цы и́мене Госпо́дня, и вси́ ца́рие зе́мстии сла́вы Твоея́: я́ко сози́ждет Госпо́дь Сио́на и яви́тся во сла́ве Свое́й. Призре́ на моли́тву смире́нных и не уничижи́ моле́ния и́х. Да напи́шется сие́ в ро́д и́н, и лю́дие зи́ждемии восхва́лят Го́спода: я́ко прини́че с высоты́ святы́я Своея́, Госпо́дь с небесе́ на зе́млю призре́, услы́шати воздыха́ние окова́нных, разреши́ти сы́ны умерщвле́нных: возвести́ти в Сио́не и́мя Госпо́дне и хвалу́ Его́ во Иерусали́ме, внегда́ собра́тися лю́дем вку́пе и царе́м, е́же рабо́тати Го́сподеви. Отвеща́ ему́ на пути́ кре́пости его́: умале́ние дни́й мои́х возвести́ ми: не возведи́ мене́ во преполове́ние дни́й мои́х: в ро́де родо́в ле́та Твоя́. В нача́лех Ты́, Го́споди, зе́млю основа́л еси́, и дела́ руку́ Твое́ю су́ть небеса́. Та́ поги́бнут, Ты́ же пребыва́еши: и вся́ я́ко ри́за обетша́ют, и я́ко оде́жду свие́ши я́, и изменя́тся. Ты́ же то́йжде еси́, и ле́та Твоя́ не оскуде́ют. Сы́нове ра́б Твои́х вселя́тся, и се́мя и́х во ве́к испра́вится.

Господи! услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня; в день скорби моей приклони ко мне ухо Твое; в день, воззову , скоро услышь меня; ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня; сердце мое поражено, и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой; от голоса стенания моего кости мои прильпнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне; я стал как филин на развалинах; не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами, от гнева Твоего и негодования Твоего, ибо Ты вознес меня и низверг меня. Дни мои – как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, – ибо пришло время; ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют. И убоятся народы имени Господня, и все цари земные – славы Твоей. Ибо созиждет Господь Сион и явится во славе Своей; призрит на молитву беспомощных и не презрит моления их. Напишется о сем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа, ибо Он приникнул со святой высоты Своей, с небес призрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его – в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царства для служения Господу. Изнурил Он на пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал: Боже мой! не восхити меня в половине дней моих. Твои лета в роды родов. В начале Ты, основал землю, и небеса – дело Твоих рук; они погибнут, а Ты пребудешь; и все они, как риза, обветшают, и, как одежду, Ты переменишь их, и изменятся; но Ты – тот же, и лета Твои не кончатся. Сыны рабов Твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицем Твоим.1

* * *

Святителю Иоанну Златоусту

О, святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте! Ты́ мно́гая и разли́чная дарова́ния от Го́спода прия́л еси́, и я́ко ра́б благи́й и ве́рный, вся́ да́нныя тебе́ тала́нты до́бре умно́жил еси́: сего́ ра́ди вои́стину вселе́нский учи́тель бы́л еси́, я́ко вся́к во́зраст и вся́ко зва́ние от тебе́ поуча́ется. Се́ бо отроко́м послуша́ния о́браз яви́лся еси́, ю́ным – целому́дрия свети́ло, муже́м – трудолю́бия наста́вник, ста́рым – незло́бия учи́тель, и́ноком – воздержа́ния пра́вило, моля́щимся – во́ждь от Бо́га вдохнове́нный, му́дрости и́щущим – ума́ просвети́тель, вити́ям доброглаго́ливым – сло́ва жива́го исто́чник неисчерпа́емый, благотворя́щим – милосе́рдия звездо́, нача́льствующим – правле́ния му́драго о́браз, пра́вды ревни́телем – дерзнове́ния вдохнови́тель, пра́вды ра́ди гони́мым – терпе́ния наста́вник: все́м вся́ бы́л еси́, да вся́ко не́кия спасе́ши. Над все́ми же си́ми стяжа́л еси́ любо́вь, я́же е́сть сою́з соверше́нства, и то́ю, я́ко си́лою Боже́ственною, вся́ дарова́ния в души́ твое́й во еди́но совокупи́л еси́, и ту́южде любо́вь разделе́нная примиря́ющую, в толкова́нии слове́с апо́стольских все́м ве́рным пропове́дал еси́. Мы́ же гре́шнии, по еди́ному ки́йждо свое́ дарова́ние иму́ще, едине́ния ду́ха в сою́зе ми́ра не и́мамы, но быва́ем тщесла́вии, дру́г дру́га раздража́юще, дру́г дру́гу зави́дяще: сего́ ра́ди дарова́ния на́ша разделе́нная не в ми́р и спасе́ние, но во вражду́ и осужде́ние на́м преложи́шася. Те́мже к тебе́, святи́телю Бо́жий, припа́даем, раби́ Бо́жии (имена́), раздо́ром обурева́еми, и в сокруше́нии се́рдца про́сим: моли́твами твои́ми отжени́ от серде́ц на́ших вся́ку го́рдость и за́висть, на́с разделяющии, да во мно́зех у́дех еди́но те́ло церко́вное невозбра́нно пребу́дем, да по словеси́ твоему́ моли́твенному возлю́бим дру́г дру́га и единомы́слием испове́мы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Преподобному Силуану Афонскому

О, преди́вный уго́дниче Бо́жий, о́тче Силуа́не! По благода́ти, тебе́ от Бо́га да́нной, сле́зно моли́тися о все́й вселе́нней – ме́ртвых, живы́х и гряду́щих – не премолчи́ за на́с ко Го́споду, к тебе́ усе́рдно припа́дающих и твоего́ предста́тельства уми́льно прося́щих (имена́). Подви́гни, о всеблаже́нне, на моли́тву Усе́рдную Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, Преблагослове́нную Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, чу́дно призва́вшую тя́ бы́ти ве́рным де́лателем в Ея́ земно́м вертогра́де, иде́же избра́нницы Бо́жии о гресе́х на́ших ми́лостива и долготерпели́ва бы́ти Бо́га умоля́ют, во е́же не помяну́ша непра́вд и беззако́ний на́ших, но по неизрече́нной бла́гости Го́спода на́шего Иису́са Христа́ уще́дрити и спасти́ на́с по вели́цей Его́ ми́лости. Е́й, уго́дниче Бо́жий, с Преблагослове́нною Влады́чицею ми́ра – Святейшею Игумениею Афо́на и святы́ми подвижниками Ея́ земна́го жре́бия испроси́ у святы́х святе́йшего Сло́ва святе́й горе́ Афо́нской и боголюби́вым пустынножителем ея́ от все́х бе́д и наве́тов вра́жиих в ми́ре сохрани́тися. Да А́нгелы святы́ми от зо́л избавля́еми и Ду́хом Святы́м в ве́ре и братолю́бии укрепля́еми, до сконча́ния ве́ка о Еди́ней, Святе́й, Собо́рней и Апо́стольстей Це́ркви моли́твы творя́т и все́м спаси́тельный пу́ть указу́ют, да Це́рковь Земна́я и Небе́сная непреста́нно славосло́вит Творца́ и Отца́ Све́тов, просвеща́ющи и освеща́ющи ми́р в ве́чной пра́вде и бла́гости Бо́жией. Наро́дом земли́ все́й испроси́ благоде́нственное и ми́рное житие́, ду́х смиренному́дрия и братолю́бия, добронра́вия и спасе́ния, ду́х стра́ха Бо́жия. Да не зло́ба и беззако́ние ожесточают се́рдца людски́я, могущие истреби́ти любо́вь Бо́жию в челове́цех и низвергнуть и́х в богопроти́вную вражду́ и братоубийство, но в си́ле Боже́ственныя любве́ и пра́вды, я́коже на небеси́ и на земли́ да святи́тся и́мя Бо́жие, да бу́дет во́ля Его́ свята́я в челове́цех, и да воцари́тся ми́р и Ца́рствие Бо́жие на земли́. Та́кожде и земно́му Оте́честву твоему́ – земли́ Росси́йстей испроси́, уго́дниче Бо́жий, вожделе́нный ми́р и небе́сное благослове́ние, во е́же всемо́щным омофо́ром Ма́тере Бо́жия покрыва́ему, изба́витися ему́ от гла́да, губи́тельства, тру́са, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни и от все́х вра́г ви́димых и неви́димых, и та́ко святе́йшим домо́м Преблагослове́нныя Богоро́дицы до сконча́ния ве́ка ему́ пребы́ти, Креста́ Животворя́щаго си́лою, и в любви́ Бо́жией неоскудева́ему утверди́тися. На́м же все́м, во тьму́ грехо́в погружа́емым и покая́ния те́пла, ниже́ стра́ха Бо́жия не иму́щим и си́це безме́рно лю́бящаго на́с Го́спода непреста́нно оскорбляющим, испроси́, о всеблаже́нне, у Всеще́драго Бо́га на́шего, да Свое́ю Всеси́льною благода́тию боже́ственне посети́т и оживотвори́т души́ на́ша, и вся́ку зло́бу и го́рдость жите́йскую, уны́ние и нераде́ние в сердца́х на́ших да упраздни́т. Еще́ мо́лимся, о е́же и на́м, благода́тию Всесвята́го Ду́ха укрепля́емым и любо́вию Бо́жию согреваемым, в человеколю́бии и братолю́бии, смиренномудренном сраспинании дру́г за дру́га и за все́х, в пра́вде Бо́жией утверди́тися и в благодатной любви́ Бо́жией благонравно укрепи́тися, и сынолюбне Тому́ прибли́житися. Да та́ко, творя́ще Его́ всясвятую во́лю, во вся́ком благоче́стии и чистоте́ вре́меннаго жития́ пу́ть непосты́дно пре́йдем и со все́ми святы́ми Небе́снаго Ца́рствия и Его́ Агнчаго бра́ка сподо́бимся. Ему́ же от все́х земны́х и небе́сных да бу́дет сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери «Взыскание погибших»2

Засту́пнице Усе́рдная, Благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окая́нный и па́че всех челове́к грешне́йший. Вонми́ гла́су моле́ния моего́ и вопль мой и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́ и аз, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х. Но Ты, Всеблага́я и Милосе́рдая Влады́чице, не пре́зри мене́, отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго. Поми́луй мя, ка́ющагося в злых де́лех мои́х, и обрати́ на путь пра́вый заблу́ждшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́ Богоро́дице, возлага́ю все упова́ние мое́. Ты, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя под кро́вом Твои́м ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Защитница Усердная, сострадательная Матерь Господа, к Тебе прибегаю я, презренный и самый грешный из всех людей. Услышь голос моления моего и вопль мой и стенание услышь. Ибо беззакония мои выше головы моей, и я, как корабль в пучину, погружаюсь в море грехов моих. Но Ты, Всеблагая и Милосердная Владычица, не отвергай меня, отчаявшегося и во грехах погибающего. Помилуй меня, кающегося в злых делах моих, и обрати на правый путь заблудшую несчастную мою душу. На Тебя, Владычица моя Богородица, возлагаю всю надежду мою. Ты, Матерь Божия, сохрани и соблюди меня под покровом Твоим теперь, всегда и навеки. Аминь.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери «Споручница грешных»

О, Влады́чице Преблагослове́нная, Защи́тнице ро́да христиа́нскаго, прибе́жище и спасе́ние прибега́ющих к Тебе́! Вем, вои́стинну вем, я́ко зело́ согреши́х и прогне́вах, Преми́лостивая Госпоже́, рожде́ннаго пло́тию от Тебе́ Сы́на Бо́жия. Но и́мам мно́гия о́бразы пре́жде мене́ прогне́вавших Его́ милосе́рдие: мытари́, блудни́цы и про́чия гре́шники, и́мже даде́ся проще́ние грехо́в их покая́ния ра́ди и испове́дания. Ты́я у́бо о́бразы поми́лованных очесе́м гре́шныя ду́ши моея́ представля́я и на толи́кое Бо́жие милосе́рдие, о́ныя прие́мшее, взира́я, дерзну́х и аз гре́шный прибе́гну с покая́нием ко Твоему́ благосе́рдию. О, Всеми́лостивая Влады́чице! Пода́ждь ми ру́ку по́мощи и испроси́ у Сы́на Твоего́ и Бо́га ма́терними и святе́йшими Твои́ми моли́твами тя́жким мои́м грехо́м проще́ние. Ве́рую и испове́дую, я́ко Той, Его́же родила́ еси́, Сын Тво́й есть вои́стинну Христо́с, Сын Бо́га жива́го, Судия́ живы́х и ме́ртвых, воздая́й коему́ждо по дело́м его́; ве́рую же па́ки и испове́дую Тебе́ бы́ти и́стинную Богоро́дицу, милосе́рдия исто́чник, утеше́ние пла́чущих, взыска́ние поги́бших, си́льную и непрестаю́шую к Бо́гу хода́таицу, зело́ лю́бящую род христиа́нский, и спору́чницу покая́ния; вои́стинну бо несть нам ины́я по́мощи и покро́ва, ра́зве Тебе́, Госпоже́ Преми́лостивая, и никто́же, упова́я на Тя, постыде́ся когда́, и Тобо́ю умоля́я Бо́га, никто́же оста́влен бысть. Того́ ра́ди и аз Твою́ неисче́тную бла́гость молю́: отве́рзи две́ри милосе́рдия Твоего́ мне заблу́ждшему и па́дшему в тиме́ние глубины́, не возгнуша́йся мене́ скве́рнаго, не пре́зри гре́шнаго моле́ния моего́, не оста́ви мене́ окая́ннаго, я́ко в поги́бель зло́бный враг похи́тити мя и́щет, но умоли́ о мне рожде́ннаго от Тебе́ милосе́рдаго Сы́на Твоего́ и Бо́га, да прости́т вели́кия моя́ грехи́ и изба́вит мя от па́губы моея́, я́ко да и аз, со все́ми получи́вшими проще́ние, воспою́ и просла́влю безме́рное милосе́рдие Бо́жие и Твое́ непосты́дное о мне заступле́ние в жи́зни сей и в несконча́емом ве́це. Ами́нь.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери «Утоли моя печали»

Наде́ждо всем конце́м земли́, Пречи́стая Де́во, Госпоже́ Богоро́дице, утеше́ние на́ше! Не гнуша́йся нас гре́шных, на Твою́ бо ми́лость упова́ем: угаси́ горя́щий в нас пла́мень грехо́вный и покая́нием ороси́ изсо́хшая сердца́ на́ша; очи́сти ум наш от грехо́вных по́мыслов, приими́ мольбы́, от души́ и се́рдца со воздыха́нием Тебе́ приноси́мыя. Бу́ди о нас хода́таица к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу и отврати́ гнев Его́ Ма́терними Твои́ми моли́твами. Душе́вныя и теле́сныя я́звы исцели́, Госпоже́ Влады́чице, утоли́ боле́зни душ и теле́с, ути́ши бу́рю злых нападе́ний вра́жеских, отыми́ бре́мя грехо́в на́ших, и не оста́ви нас до конца́ поги́бнути, и печа́лию сокруше́нная сердца́ на́ша уте́ши, да сла́вим Тя до посл́едняго издыха́ния на́шего.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери «Нечаянная радость»

О, Пресвята́я Де́во, Всеблага́го Сы́на Ма́ти Всеблага́я, гра́да и свята́го хра́ма сего́ Покрови́тельнице, всех су́щих во гресе́х, ско́рбех, беда́х и боле́знех ве́рная Предста́тельнице и Засту́пнице! Приими́ моле́бное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, Тебе́ возноси́мое, и я́коже дре́вле гре́шника, на всяк день мно́гажды пред честно́ю ико́ною Твое́ю моли́вшагося, не презре́ла еси́, но дарова́ла еси́ ему́ неча́янную ра́дость покая́ния и преклони́ла еси́ Сы́на Твоего́ мно́гим и усе́рдным к Нему́ хода́тайством к проще́нию сего́ гре́шнаго и заблу́дшагося, та́ко и ны́не не пре́зри моле́ния нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, и умоли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да и всем нам, с ве́рою и умиле́нием поклоня́ющимся пред цельбоно́сным о́бразом Твои́м, да́рует неча́янную по коего́ждо потре́бе ра́дость: гре́шником, погря́зшим во глубине́ зол и страсте́й, — вседе́йственное вразумле́ние, покая́ние и спасе́ние; су́щим в ско́рбех и печа́лех — утеше́ние; обрета́ющимся в беда́х и озло́блениих — соверше́нное сих избы́тие; малоду́шным и ненаде́жным — наде́жду и терпе́ние; в ра́дости и изоби́лии живу́щим — непреста́нное Благоде́телю Бо́гу благодаре́ние; бе́дствующим — милосе́рдие; су́щим в боле́зни и долгонеду́жии и оста́вленным врача́ми — неча́емое исцеле́ние и укрепле́ние; ижди́вшим от неду́га ум — ума́ возвраще́ние и обновле́ние; отходя́щим в ве́чную и несконча́емую жизнь — па́мять сме́ртную, умиле́ние и сокруше́ние о гресе́х, дух бодр и тве́рдую на милосе́рдие Судии́ наде́жду.
О, Госпоже́ Пресвята́я! Умилосе́рдися о всех чту́щих всечестно́е и́мя Твое́ и всем яви́ всемо́щный покро́в Твой и заступле́ние: во благоче́стии, чистоте́ и честне́м жи́тельстве пребыва́ющия до сконча́ния их во бла́гости соблюди́; злы́я бла́ги сотвори́; заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви; вся́кому де́лу благо́му и Сы́ну Твоему́ уго́дному споспешеству́й; вся́кое де́ло зло́е и богопроти́вное разруши́; в недоуме́нии и тру́дных и опа́сных обстоя́ниих обрета́ющимся незри́мую по́мощь и вразумле́ние с Небесе́ ниспосли́, от искуше́ний, собла́знов и поги́бели спаси́, от всех злых челове́к и от враго́в ви́димых и неви́димых защити́ и сохрани́; пла́вающим спла́вай, путеше́ствующим спутеше́ствуй; су́щим в ну́жде и гла́де бу́ди Пита́тельница; неиму́щим кро́ва и приста́нища бу́ди покро́в и прибе́жище; наги́м пода́ждь одея́ние, оби́димым и непра́ведно гони́мым — заступле́ние; клевету́, поноше́ние и хуле́ние терпя́щия незри́мо оправда́й; клеветники́ и хули́тели пред все́ми обличи́; ожесточе́нно вражду́ющим неча́емое пода́ждь примире́ние и всем нам — друг ко дру́гу любо́вь, мир, и благоче́стие, и здра́вие с долгоде́нствием. Супру́жества в любви́ и единомы́слии сохрани́; супру́ги, во вражде́ и разделе́нии су́щия, умири́, соедини́ я́ друг ко дру́гу и положи́ им сою́з любве́ неразруши́мый; ма́терем детородя́щим ско́рое пода́ждь разреше́ние, младе́нцы воспита́й, ю́ныя уцелому́дри, отве́рзи им ум к восприя́тию вся́каго поле́знаго уче́ния, стра́ху Бо́жию, воздержа́нию и трудолю́бию наста́ви; от дома́шния бра́ни и вражды́ единокро́вныя ми́ром и любо́вию огради́; безма́терних сиро́т бу́ди Ма́терь, от вся́каго поро́ка и скве́рны отврати́ я́ и всему́ благо́му и богоуго́дному научи́, прельще́нныя же и во грех и нечистоту́ впа́дшия, скве́рну греха́ отъя́вши, из бе́здны поги́бели изведи́; вдов бу́ди Уте́шительница и Помо́щница, ста́рости бу́ди жезл; от внеза́пныя сме́рти без покая́ния всех нас изба́ви и всем нам христиа́нскую кончи́ну живота́ на́шего, безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну и до́брый отве́т на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве да́руй: преста́вльшияся в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ со А́нгелы и все́ми святы́ми жи́ти сотвори́; сконча́вшимся внеза́пною сме́ртию ми́лостива бы́ти Сы́на Твоего́ умоли́ и о всех усо́пших, и́же не и́мут сро́дников, о упокое́нии их Сы́на Твоего́ умоля́ющих, Сама́ бу́ди непреста́нная и те́плая Моли́твенница и Хода́таица: да вси на Небеси́ и на земли́ ве́дят Тя, я́ко тве́рдую и непосты́дную Предста́тельницу ро́да христиа́нскаго, и, ве́дуще, сла́вят Тя и Тобо́ю Сы́на Твоего́, с Безнача́льным Его́ Отце́м и Единосу́щным Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери «Покров Пресвятой Богородицы»

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних Си́л, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно-благода́рственное пе́ние сие́ от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́с, Влады́чице, я́ко вся́ Тебе́ от Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, осени́ на́с вседержа́вным покро́вом Твои́м и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́ па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим стра́х Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние: все́м же на́м ду́х ра́зума и благоче́стия, ду́х милосе́рдия и кро́тости, ду́х чистоты́ и пра́вды. Е́й, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й и при́зри на все́х на́с призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния; воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния; ми́лостива на́м бу́ди зде́ и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на Стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты́ бо еси́, Госпоже́, Сла́ва небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́ждо и Засту́пнице все́х притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и дру́г дру́га и ве́сь живо́т на́ш предае́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

1 Синодальный перевод.

См. ОТЧАЯНИЕ

Молитвы в отчаянии

Преподобному Афанасию Афонскому

(Среди множества чудес, совершенных Афанасием при жизни, была особенно замечательна скорая помощь отчаявшимся.)

Молитва

Преподобне отче Афанасие, изрядный угодниче Христов и великий Афонский чудотворче, во дни земнаго жития твоего многия на путь правый наставивый и во царствие Небесное мудре руководивый, скорбныя утешивый, подающым руку помощи подавый и всем любезен, милостив и сострадален отец бывый! Ты и ныне, в небесней пребывая светлости, наипаче умножаеши любовь твою к нам немощным, в мори житейстем различие бедствующым, искушаемым духом злобы и страстьми, воюющими на дух. Сего ради смиренно молим тя, святый отче: по данней тебе от Бога благодати помози нам волю Господню в простоте сердца и смирении творити: искушения же вражия победити и свирепое страстей море да тако немокренно прейдем житейскую пучину и предстательством твоим ко Господу сподобимся достигнути обетованнаго нам Царствия Небеснаго, славяще Безначальную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святителю Иоанну Златоусту

(Самым любимым предметом святителя Златоуста в служении Слову Божию была речь о надежде на милосердие Божие.)

Молитва первая

О святителю великий Иоанне Златоусте! Многая и различная дарования от Господа приял еси и, яко раб благий и верный, вся данныя тебе таланты добре умножил еси: сего ради воистину вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе поучается. Ты еси отроком — послушания образ, юным — целомудрия светило, мужем — трудолюбия наставник, старым — незлобия учитель, иноком — воздержания правило, молящимся — вождь от Бога вдохновенный, мудрости ищущим — ума просветитель, витиям доброглаголивым — слова живаго источник неисчерпаемый, благотворящим — милосердия звезда, начальствующим — правления мудраго образ, правды ревнителем — дерзновения вдохновитель, правды ради гонимым — терпения наставник: всем вся был еси, да всяко некия спасеши. Над всеми же сими стяжал еси любовь, яже есть соуз совершенства, и тою, яко силою Божественною, вся дарования во единем лице твоем во едино совокупил еси, и туюжде любовь, разделенная примиряющую, в толковании словес апостольских всем верным проповедал еси. Мы же грешнии, по единому кийждо свое дарование имуще, единения духа в союзе мира не имамы, бываем тщеславни, друг друга раздражающе, друг другу завидяще: сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам являются. Темже к тебе, святителю Божий, припадаем, раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими, отжени от сердец наших всяку гордость и зависть, нас разделяющия, да во мнозех удех едино тело церковное будет, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О святителю великий Иоанне Златоусте! Многая и различная дарования от Господа приял еси и, яко раб благий и верный, вся данныя тебе таланты добре умножил еси, сего ради воистину вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе поучается. Мы же, грешнии (имена), по единому кийждо свое дарование имуще, единения духа в союзе мира не имамы, но бываем тщеславии, друг друга раздражающе, друг другу завидяще; сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам являются. Темже к тебе, святителю Божий, припадаем, раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими отжени от сердец наших всяку злобу, недоброжелательство, гордость и зависть, нас разделяющия, да во мнозех удех едино тело церковное невозбранно пребудем, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Своему Ангелу-хранителю

(Ангелу-хранителю молятся также и об утверждении в вере.)

Молитва первая

Ангеле Христов святый, к тебе припадая молюся, хранителю мой святый, преданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святого крещения, аз же своею леностию и своим злым обычаем прогневах твою препричистую светлость и отгнах тя от себе всеми студными делы: лжами, клеветами, завистию, осуждением, презорством, непокорством, братоненавидением и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростию, скупостию, объядением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным взбешением, имый самохотение на всякое плотское вожделение, о злое мое произволение, его же и скоти безсловеснии не творят! Да како возможеши возрети на мя, или приступити ко мне, аки ко псу смердящему? Которыма очима, Ангеле Христов, воззриши на мя, оплетшася зле во гнусных делах? Да како уже возмогу отпущения просити горьким и злым моим и лукавым деяниям, в няже впадаю по вся дни и нощи и на всяк час? Но молюся ти припадая, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешнаго и недостойного раба твоего (имярек), буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами, и Царствия Божия причастника мя сотвори со всеми святыми, всегда, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

Святый Ангеле, предстояй окаянной моей души и страстной моей жизни, не остави мене грешнаго, ниже отступи от мене за невоздержание мое. Не даждь места лукавому демону обладати мною, насильством смертнаго сего телесе: укрепи бедствующую и худую мою руку и настави мя на путь спасения. Ей святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянныя моея души и тела, вся мне прости, еликими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших в прешедшую нощь сию, покрый мя в настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противнаго, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсе Своем, и достойна покажет мя раба Своея благости. Аминь.

Молитва третья

Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небес данный! Прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, и от всякаго зла сохрани, ко благому деянию настави, и на путь спасения направи. Аминь.

Молитва четвертая

О святый Ангеле, хранителю и покровителю мой благий! С сокрушенным сердцем и болезненною душею предстою ти, моляся: услыши мя, грешнаго раба своего (имярек), с воплем крепким и плачем горьким вопиющаго; не помяни моих беззаконий и неправд, имиже аз, окаянный, прогневляю тя по вся дни и часы, и мерзостна себе творю пред Создателем нашим Господем; явися мне милосерд и не отлучайся мене, сквернаго, даже до кончины моея; возбуди мя от сна греховнаго и пособствуй твоими молитвами прочее время живота моего без порока преити и сотворити плоды достойны покаяния, паче же от смертных падений греховных соблюди мя, да не погибну во отчаянии и да не порадуется враг о погибели моей. Вем воистинну и усты исповедую, яко никтоже таков друг и предстатель, защититель и поборник, якоже ты, святый Ангеле: предстоя бо Престолу Господню, молишися о мне, непотребнем, и паче всех грешнейшем, да не изъимет Преблагий души моея в день нечаяния моего и в день творения злобы. Не престай убо умилостивляя премилосердаго Господа и Бога моего, да отпустит согрешения моя, яже сотворих во всем житии моем, делом, словом и всеми моими чувствы, и, имиже весть судьбами, да спасет мя; да накажет мя зде по Своей неизреченней милости, но да не обличит и не истяжет мя онамо по Своему нелицеприятному правосудию; да сподобит мя покаяние принести, с покаянием же Божественное Причащение достойне прияти, о сем паче молю и таковаго дара всеусердно желаю. В страшный же час смерти неотступен буди ми, благий хранителю мой, прогоняя мрачныя демоны, имущия устрашити претрепетную душу мою: защити мя от тех ловления, егда имам преходити воздушныя мытарства, да храним тобою, безбедно достигну рая, ми вожделеннаго, идеже лицы святых и Горних Сил непрестанно восхваляют всечестное и великолепое имя в Троице славимаго Бога, Отца, и Сына и Святаго Духа, Емуже подобает честь и поклонение во веки веков. Аминь.

Все о религии и вере — «молитва иоанну златоусту от отчаяния» с подробным описанием и фотографиями.

Молитва Иоанну Златоусту в отчаянии и тоске

В трудную минуту, в отчаянии и тоске, утром, встав на заре, молитву Иоанну Златоусту прочитайте.

Молитва Иоанну Златоусту:

О святителю великий Иоанне Златоусте! Ты многая и различная дарования от Господа приял еси, и яко раб благий и верный, вся данныя тебе таланты добре умножил еси: сего ради воистину вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе получается. Се бо отроком послушания образ явился еси, юным целомудрия светило, мужем трудолюбия наставник, старым незлобия учитель, иноком воздержания правило, молящимся вождь от Бога вдохновенный, мудрости ищущим ума просветитель, ветиям доброглаголивым слова живаго источник неисчерпаемый, благотворящим милосердия звезда, начальствующим правления мудрого образ, правды ревнителям дерзновения вдохновитель, правды ради гонимым терпения наставник: всем вся был еси, да всяко некия спасаеши. Над всеми же сии стяжал еси любовь, яже есть соус совершенства, и тою, яко силою Божественною, вся дарования в души твоей во едино совокупил еси, и туюдже любовь, разделенная примиряющую, в толковании словес апостольских всем верным проповедал еси. Мы же грешнии, по единому кийиждо свое дарование имуще, единения душа и союз мира не имамы, но бываем тщеславии, друг друга раздражающе, друг другу завидя ще: сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам преложишася. Тем же к тебе, святителю Божий, припадаем, раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими отжени от сердец наших всяку горесть и зависть, нас разделяющия, да во мнозех удех едино тело церковное невозбранно пребудем, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга. Аминь.

Молитвы святым

Преподобному Афанасию Афонскому

Среди множества чудес, совершенных Афанасием при жизни, была особенно замечательна скорая помощь отчаявшимся

Молитва преподобному Афанасию Афонскому

Преподобный Афанасий Афонский

Преподобне отче Афанасие, изрядный угодниче Христов и великий Афонский чудотворче, во дни земнаго жития твоего многия на путь правый наставивый и во царствие Небесное мудре руководивый, скорбныя утешивый, подающым руку помощи подавый и всем любезен, милостив и сострадален отец бывый! Ты и ныне, в небесней пребывая светлости, наипаче умножаеши любовь твою к нам немощным, в мори житейстем различие бедствующым, искушаемым духом злобы и страстьми, воюющими на дух. Сего ради смиренно молим тя, святый отче: по данней тебе от Бога благодати помози нам волю Господню в простоте сердца и смирении творити: искушения же вражия победити и свирепое страстей море да тако немокренно прейдем житейскую пучину и предстательством твоим ко Господу сподобимся достигнути обетованнаго нам Царствия Небеснаго, славяще Безначальную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва святителю Иоанну Златоусту

Самым любимым предметом святителя Златоуста в служении Слову Божию была речь о надежде на милосердие Божие.

Молитва первая святителю Иоанну Златоусту

Святитель Иоанн Златоуст

О святителю великий Иоанне Златоусте! Многая и различная дарования от Господа приял еси и, яко раб благий и верный, вся данныя тебе таланты добре умножил еси: сего ради воистину вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе поучается. Ты еси отроком – послушания образ, юным – целомудрия светило, мужем – трудолюбия наставник, старым – незлобия учитель, иноком – воздержания правило, молящимся – вождь от Бога вдохновенный, мудрости ищущим – ума просветитель, витиям доброглаголивым – слова живаго источник неисчерпаемый, благотворящим – милосердия звезда, начальствующим – правления мудраго образ, правды ревнителем – дерзновения вдохновитель, правды ради гонимым – терпения наставник: всем вся был еси, да всяко некия спасеши. Над всеми же сими стяжал еси любовь, яже есть соуз совершенства, и тою, яко силою Божественною, вся дарования во единем лице твоем во едино совокупил еси, и туюжде любовь, разделенная примиряющую, в толковании словес апостольских всем верным проповедал еси. Мы же грешнии, по единому кийждо свое дарование имуще, единения духа в союзе мира не имамы, бываем тщеславни, друг друга раздражающе, друг другу завидяще: сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам являются. Темже к тебе, святителю Божий, припадаем, раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими, отжени от сердец наших всяку гордость и зависть, нас разделяющия, да во мнозех удех едино тело церковное будет, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая святителю Иоанну Златоусту

О святителю великий Иоанне Златоусте! Многая и различная дарования от Господа приял еси и, яко раб благий и верный, вся данныя тебе таланты добре умножил еси, сего ради воистину вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе поучается. Мы же, грешнии (имена), по единому кийждо свое дарование имуще, единения духа в союзе мира не имамы, но бываем тщеславии, друг друга раздражающе, друг другу завидяще; сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам являются. Темже к тебе, святителю Божий, припадаем, раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими отжени от сердец наших всяку злобу, недоброжелательство, гордость и зависть, нас разделяющия, да во мнозех удех едино тело церковное невозбранно пребудем, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Своему Ангелу-хранителю

Ангелу-хранителю молятся также и об утверждении в вере

Молитва первая Ангелу-хранителю

Ангеле Христов святый, к тебе припадая молюся, хранителю мой святый, преданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святого крещения, аз же своею леностию и своим злым обычаем прогневах твою препричистую светлость и отгнах тя от себе всеми студными делы: лжами, клеветами, завистию, осуждением, презорством, непокорством, братоненавидением и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростию, скупостию, объядением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным взбешением, имый самохотение на всякое плотское вожделение, о злое мое произволение, его же и скоти безсловеснии не творят! Да како возможеши возрети на мя, или приступити ко мне, аки ко псу смердящему? Которыма очима, Ангеле Христов, воззриши на мя, оплетшася зле во гнусных делах? Да како уже возмогу отпущения просити горьким и злым моим и лукавым деяниям, в няже впадаю по вся дни и нощи и на всяк час? Но молюся ти припадая, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешнаго и недостойного раба твоего (имярек), буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами, и Царствия Божия причастника мя сотвори со всеми святыми, всегда, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая Ангелу-хранителю

Святый Ангеле, предстояй окаянной моей души и страстной моей жизни, не остави мене грешнаго, ниже отступи от мене за невоздержание мое. Не даждь места лукавому демону обладати мною, насильством смертнаго сего телесе: укрепи бедствующую и худую мою руку и настави мя на путь спасения. Ей святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянныя моея души и тела, вся мне прости, еликими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших в прешедшую нощь сию, покрый мя в настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противнаго, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсе Своем, и достойна покажет мя раба Своея благости. Аминь.

Молитва третья Ангелу-хранителю

Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небес данный! Прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, и от всякаго зла сохрани, ко благому деянию настави, и на путь спасения направи. Аминь.

Молитва четвертая Ангелу-хранителю

О святый Ангеле, хранителю и покровителю мой благий! С сокрушенным сердцем и болезненною душею предстою ти, моляся: услыши мя, грешнаго раба своего (имярек), с воплем крепким и плачем горьким вопиющаго; не помяни моих беззаконий и неправд, имиже аз, окаянный, прогневляю тя по вся дни и часы, и мерзостна себе творю пред Создателем нашим Господем; явися мне милосерд и не отлучайся мене, сквернаго, даже до кончины моея; возбуди мя от сна греховнаго и пособствуй твоими молитвами прочее время живота моего без порока преити и сотворити плоды достойны покаяния, паче же от смертных падений греховных соблюди мя, да не погибну во отчаянии и да не порадуется враг о погибели моей. Вем воистинну и усты исповедую, яко никтоже таков друг и предстатель, защититель и поборник, якоже ты, святый Ангеле: предстоя бо Престолу Господню, молишися о мне, непотребнем, и паче всех грешнейшем, да не изъимет Преблагий души моея в день нечаяния моего и в день творения злобы. Не престай убо умилостивляя премилосердаго Господа и Бога моего, да отпустит согрешения моя, яже сотворих во всем житии моем, делом, словом и всеми моими чувствы, и, имиже весть судьбами, да спасет мя; да накажет мя зде по Своей неизреченней милости, но да не обличит и не истяжет мя онамо по Своему нелицеприятному правосудию; да сподобит мя покаяние принести, с покаянием же Божественное Причащение достойне прияти, о сем паче молю и таковаго дара всеусердно желаю. В страшный же час смерти неотступен буди ми, благий хранителю мой, прогоняя мрачныя демоны, имущия устрашити претрепетную душу мою: защити мя от тех ловления, егда имам преходити воздушныя мытарства, да храним тобою, безбедно достигну рая, ми вожделеннаго, идеже лицы святых и Горних Сил непрестанно восхваляют всечестное и великолепое имя в Троице славимаго Бога, Отца, и Сына и Святаго Духа, Емуже подобает честь и поклонение во веки веков. Аминь.

Читать другие молитвы раздела «Православный молитвослов»

© Миссионерско-апологетический проект «К Истине», 2004 – 2017

При использовании наших оригинальных материалов просим указывать ссылку:

>Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Молитва Святому Иоанну Златоусту

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться Вас на нашу группу Вконтакте Молитвы на каждый день. Так же посетите нашу страничку в Одноклассниках и подписывайтесь на ее Молитвы на каждый день Одноклассники. «Храни Вас Господь!».

Все верующие в сложных ситуациях просят помощи, поддержки у Святейших Великомучеников. Молебны Святым дают силы найти выход, казалось бы, где его нет. У каждого из нас свои любимые Святые Угодники, которым мы доверяем свои проблемы и делимся тревогами и переживаниями.

Иоанн Златоуст — один любимых и наиболее почитаемых Святителей. Но почему же его так любят православные, так доверяют, мы с вами сейчас и узнаем.

Молитва Святого Иоанна Златоуста

Иоанн Златоуст за свою жизнь прославился успешной, плодотворной богословской деятельностью. После долгих лет служения Господу он был назначен и архиепископом Константинопольским, и написал большое количество ценных работ.

Жизнь его была вовсе не легка. Отец Иоанна умер, когда мальчик был еще маленький, поэтому его правильным воспитанием занималась мать. Он вырос образованным, умным, начитанным и талантливым человеком. За свое житие он познал славы, как успешный богослов, церковный деятель. Как и многие Святые, он также познал гонения за веру православную.

Молитва Иоанну Златоусту очень эффективна. Она поможет избавиться от отчаянья в минуты горести и душевного уныния. Чаще всего православные христиане просят у Святого:

 • о здравии родных и близких;
 • о вразумении детей, мужей, жен и родителей;
 • о помощи в делах мирских;
 • о душевном успокоении, усмирении.

Молитва о вразумении Иоанна Златоуста

Ее следует читать, когда необходимо вразумить, направить на путь истинный человека близкого (будь-то жена, муж). Например, этот молебен идеально подойдет, если ваш ребенок попал в плохие компании или, когда муж предался соблазну грешному. Но, обратившись к Иоанну, у вас решиться все как никогда кстати. Прочтите у его лика такие слова:

«О святителю великий Иоанне Златоусте! Многая и различная дарования от Господа приял еси и, яко раб благий и верный, вся, данный тебе, таланты добре умножил еси, сего ради воистинну вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе поучается.

Ты еси отроком — послушания образ, юным — целомудрия светило, мужем — трудолюбия наставник, старым — незлобия учитель, иноком — воздержания правило, молящимся — вождь, от Бога вдохновенный, мудрости ищущим — ума просветитель, витиям доброглаголивым — слова живаго источник неисчерпаемый, благотворящим — милосердия звезда, начальствующим — правления мудраго образ, правды ревнителем — дерзновения вдохновитель, правды гонимым — терпения наставник, всем вся был еси, да всяко некия спасеши.

Над всеми же сими стяжал еси любовь, яже есть соуз совершенства, и тою, яко силою Божественною, вся дарования во единем лице твоем во едино совокупил еси и туюжде любовь, разделенная примиряющую, в толковании словес апостольских всем верным проповедал еси.

Мы же, грешнии, по единому кийждо свое дарование имуще, единения духа в союзе мира не имамы, бываем тщеславии, друг друга раздражающе, друг другу завидяще, сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам являются.

Темже к тебе, святителю Божий, припадаем, раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими отженй от сердец наших всяку гордость и зависть, нас разделяющия, да во мнозех удех едино тело церковное будет, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва Иоанна Златоуста перед выходом из дома

Перед отъездом из дома родного на долгий период времени или на совсем всегда нужно получить благословение. Но также можно прочесть молебен Иоанну Златоусту. Таким образом, вы сохраните себя от бесовского влияния, негатива со стороны других людей. Это Святое обращение любят и знают многие родители.

Ведь благодаря ему родители смогут быть спокойными за своих чад, спать спокойно и не переживать по пустякам. Ведь теперь Святейший станет на защиту родительского дитя.

Кроме того, если вас постигла сложная ситуация, финансовые, бытовые или, того хуже, душевные проблемы, то спасет вас молитва Иоанну Златоусту о помощи. Если вы будете знать молебен Златоусту, то сможете спокойно жить, потому как в его лице обретете верного помощника. Он будет всегда с вами, но и о нем не стоит забывать. Нужно благодарить святейшего за помощь искреннюю, хотя бы в день его памяти 26 ноября. И будет вам счастье.

Пусть хранит Вас Господь!

Смотрите так же и видео рассказ о Святителе Иоанне Златоусте:

День святителя Иоанна Златоустого

День памяти Иоанна Златоуста, который считается одним из наиболее почитаемых Святителей, отмечается 26 ноября ежегодно.

История жизни святого очень интересна. Он родился в 547 году на территории могущественной Византийской империи в семье дворянина. Воспитанием ребенка занималась мать – очень умная и мудрая женщина. Иоанн получил хорошее образование и хотел связать свою жизнь с адвокатской деятельностью. Но лицемерие, вражда, зависть и другие пороки светской жизни вынудили его вступить на другой путь. Тщательно изучив священные тексты, он все-таки решается принять постриг в монастыре в горах, недалеко от его родного города. От многочисленных постов у Иоанна начались проблемы с желудком, что вынудило его вернуться домой. Там он возведен в диаконы, а в скором времени стал священником. Проповеди великого святого часто звучали в монастыре. Они отличались живостью, красноречием, воодушевлением, никогда и никого не оставляли равнодушным. В 397 году святой Иоанн Златоуст стал архиепископом. Именно тогда святитель получил прозвание «Златоуст» за великий дар слова.

В столице Византийской империи Иоанн чуть не лишился головы, из-за неприязни к нему тогдашней императрицы Евдоксии. Один раз святой заступился за бедную вдову, которую императрица хотела лишить имущества. А после этого случая, а также клеветы недоброжелателей, архиепископа хотели казнить за оскорбление императрицы. Но Аркадий, супруг Евдоксии, изменил казнь на изгнание. В эту же ночь произошли природные катаклизмы в виде землетрясения, и испуганная Евдоксия попросила святого вернуться. Но через пару месяцев произошёл подобный случай, вынудивший его к новому изгнанию.

Когда святой отправился в ссылку, беды пришли в город: пожар, набеги варваров, смерть самой императрицы.

Пребывая в изгнании, архиепископ Иоанн полностью ослаб. 26 ноября 407 года силы покинули его и дух святого встретился с Господом. Он стал великим заступником всего человечества в духовных делах. Тело святого было доставлено в столицу. Существуют различные истории, за которыми простые смертные, которые дотронулись до гроба с мощами святого исцелились от неизлечимых болезней.

За свою жизнь Иоанн Златоуст прославился плодотворной духовной деятельностью. Он не только доносил слово Бога своими проповедями, но и оставил множество ценных записей, которые очень важны для православных христиан. За свое житие он познал славы, как успешный богослов, церковный деятель. Как и многие Святые, он также познал гонения за веру православную.

К этому святому молятся, когда оказываются в безвыходном положении. Он помогает решить даже самые сложные проблемы и подсказывает нужный выход из ситуации. Молитву следует читать перед очень важным делом, ответственным мероприятием. Он поможет, и все пройдет наилучшим образом.

К святому часто обращаются в безвыходных положениях, когда проблема кажется неразрешимой. Искренняя молитва помогает избавиться от отчаяния и найти выход из самой тяжелой ситуации. К молитвенным словам также можно прибегать в важные жизненные моменты, перед трудным и ответственным делом.

Святитель Иоанн Златоуст является небесным покровителем ученых, поэтому ему молятся о здравом разуме и грамоте.

У архиепископа также просят идиллии в браке и семейных отношениях. К нему можно обратиться с просьбой о вразумлении мужей, жен, когда они поддаются грешному соблазну. Святой помогает наставить на истинный путь детей, которые поддались плохому влиянию какой-то компании. Он заботится о здравии всех близкий и родственников.

Молитвы Иоанну Златоусту

О святителю великий Иоанне Златоусте! Многая и различная дарования от Господа приял еси и, яко раб благий и верный, вся данныя тебе таланты добре умножил еси: сего ради воистину вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе поучается. Ты еси отроком — послушания образ, юным — целомудрия светило, мужем — трудолюбия наставник, старым — незлобия учитель, иноком — воздержания правило, молящимся — вождь от Бога вдохновенный, мудрости ищущим — ума просветитель, витиям доброглаголивым — слова живаго источник неисчерпаемый, благотворящим — милосердия звезда, начальствующим — правления мудраго образ, правды ревнителем — дерзновения вдохновитель, правды ради гонимым — терпения наставник: всем вся был еси, да всяко некия спасеши. Над всеми же сими стяжал еси любовь, яже есть соуз совершенства, и тою, яко силою Божественною, вся дарования во единем лице твоем во едино совокупил еси, и туюжде любовь, разделенная примиряющую, в толковании словес апостольских всем верным проповедал еси. Мы же грешнии, по единому кийждо свое дарование имуще, единения духа в союзе мира не имамы, бываем тщеславни, друг друга раздражающе, друг другу завидяще: сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам являются. Темже к тебе, святителю Божий, припадаем, раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими, отжени от сердец наших всяку гордость и зависть, нас разделяющия, да во мнозех удех едино тело церковное будет, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О святителю великий Иоанне Златоусте! Многая и различная дарования от Господа приял еси и, яко раб благий и верный, вся данныя тебе таланты добре умножил еси, сего ради воистину вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе поучается. Мы же, грешнии (имена), по единому кийждо свое дарование имуще, единения духа в союзе мира не имамы, но бываем тщеславии, друг друга раздражающе, друг другу завидяще; сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам являются. Темже к тебе, святителю Божий, припадаем, раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими отжени от сердец наших всяку злобу, недоброжелательство, гордость и зависть, нас разделяющия, да во мнозех удех едино тело церковное невозбранно пребудем, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитвы князю Александру Невскому

Что еще почитать?

Добавить комментарий Отменить ответ

 • ИОААНН к записи Молитвы святой великомученице Екатерины
 • Виктория к записи Чудотворная молитва об исцелении к Блаженной Матроне Московской
 • Людмила к записи Молитва от воздействия на детей колдунов и экстрасенсов
 • Людмила к записи Молитва от воздействия на детей колдунов и экстрасенсов
 • Людмила к записи Молитва от воздействия на детей колдунов и экстрасенсов

Молитва в отчаянии святителю Иоанну Златоусту. «О, святителю великий Иоанне Златоусте! Ты многая и различная дарования от Господа приял еси, и яко раб благий и верный, вся данныя тебе таланты добре умножил еси: сего ради воистину вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе поучается. Се бо отроком послушания образ явился еси, юным – целомудрия светило, мужем – трудолюбия наставник, старым – незлобия учитель, иноком – воздержания правило, молящимся – вождь от Бога вдохновенный, мудрости ищущим – ума просветитель, витиям доброглаголивым – слова живаго источник неисчерпаемый, благотворящим – милосердия звездо, начальствующим – правления мудраго образ, правды ревнителем – дерзновения вдохновитель, правды ради гонимым – терпения наставник: всем вся был еси, да всяко некия спасеши. Над всеми же сими стяжал еси любовь, яже есть союз совершенства, и тою, яко силою Божественною, вся дарования в души твоей во едино совокупил еси, и туюжде любовь разделенная примиряющую, в толковании словес апостольских всем верным проповедал еси. Мы же грешнии, по единому кийждо свое дарование имуще, единения духа в союзе мира не имамы, но бываем тщеславии, друг друга раздражающе, друг другу завидяще: сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам преложишася. Темже к тебе, святителю Божий, припадаем, раби Божии (имена), раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими отжени от сердец наших всяку гордость и зависть, нас разделяющии, да во мнозех удех едино тело церковное невозбранно пребудем, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *