Молитва Василия Великого

Содержание

Когда же удостоишься благодатного Причащения животворящих таинственных Даров, воспой тотчас, возблагодари усердно. И горячо от души так говори Богу:

Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же. (трижды)

Благодарственная молитва, 1-я

Благодарю́ Тя, Го́споди Бо́же мой, яко не отри́нул мя еси́ гре́шнаго, но о́бщника мя бы́ти святы́нь Твои́х сподо́бил еси́. Благодарю́ Тя, я́ко мене́ недосто́йнаго, причасти́тися пречи́стых Твои́х и небе́сных Даро́в сподо́бил еси́. Но Влады́ко Человеколю́бче, нас ра́ди уме́рый же и воскресы́й, и дарова́вый нам стра́шная сия́ и животворя́щая Та́инства, во благодея́ние и освяще́ние душ и теле́с на́ших, даждь бы́ти Сим и мне во исцеле́ние души́ же и те́ла, во отгна́ние вся́каго сопроти́внаго, в просвеще́ние о́чию се́рдца моего́, в мир душе́вных мои́х сил, в ве́ру непосты́дну, в любо́вь нелицеме́рну, во исполне́ние прему́дрости, в соблюде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́ Благода́ти, и Твоего́ Ца́рствия присвое́ние: да во Святы́ни Твое́й те́ми сохраня́емь, Твою́ Благода́ть помина́ю всегда́, и не ктому́ себе́ живу́, но Тебе́, на́шему Влады́це и Благоде́телю; и та́ко сего́ жития́ изше́д о наде́жди Живота́ ве́чнаго, в присносу́щный дости́гну Поко́й, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и безконе́чная Сла́дость зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинное жела́ние, и неизрече́нное Весе́лие лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки. Ами́нь.

Молитва святого Василия Великого, 2-я

Влады́ко Христе́ Бо́же, Царю́ веко́в и Соде́телю всех, благодарю́ Тя о всех, я́же ми еси́ по́дал благи́х, и о причаще́нии пречи́стых и животворя́щих Твои́х Та́инств. Молю́ у́бо Тя, Бла́же и Человеколю́бче: сохрани́ мя под Кро́вом Твои́м, и в се́ни крилу́ Твое́ю. И да́руй ми чи́стою со́вестию, да́же до после́дняго моего́ издыха́ния, досто́йно причаща́тися Святы́нь Твои́х, во оставле́ние грехо́в и в Жизнь ве́чную. Ты бо еси́ Хлеб живо́тный, Исто́чник Святы́ни, Пода́тель благи́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святого Симеона Метафраста, 3-я

Да́вый пи́щу мне плоть Твою́ во́лею, Огнь сый и опаля́яй недосто́йныя, да не опали́ши мене́, Соде́телю мой; па́че же пройди́ во у́ды моя́, во вся соста́вы, во утро́бу, в се́рдце. Попали́ те́рние всех мои́х прегреше́ний. Ду́шу очи́сти, освяти́ помышле́ния. Соста́вы утверди́ с костьми́ вку́пе. Чувств просвети́ просту́ю пятери́цу. Всего́ мя спригвозди́ стра́ху Твоему́. При́сно покры́й, соблюди́ же, и сохрани́ мя от вся́каго де́ла и сло́ва душетле́ннаго. Очи́сти, и омы́й, и украси́ мя: удобри́, вразуми́, и просвети́ мя. Покажи́ мя Твое́ селе́ние еди́наго Ду́ха, и не ктому́ селе́ние греха́. Да я́ко Твоего́ до́му вхо́дом причаще́ния, я́ко огня́ мене́ бежи́т всяк злоде́й, вся́ка страсть. Моли́твенники Тебе́ приношу́ вся святы́я, чинонача́лия же безпло́тных, Предте́чу Твоего́, прему́дрыя апо́столы, к сим же Твою́ нескве́рную, чи́стую Ма́терь, и́хже мольбы́, Благоутро́бне, приими́, Христе́ мой, и сы́ном Све́та соде́лай Твоего́ служи́теля. Ты бо еси́ Освяще́ние, и еди́ный на́ших, Бла́же, душ и све́тлость, и Тебе́ лепоподо́бно я́ко Бо́гу и Влады́це сла́ву вси возсыла́ем на всяк день.

Молитва 4-я

Те́ло Твое́ Святое́, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, да бу́дет ми в Живо́т ве́чный, и Кровь Твоя Честна́я во оставле́ние грехо́в; бу́ди же ми благодаре́ние сие́ в Ра́дость, здра́вие и весе́лие; в стра́шное же и второ́е прише́ствие Твое́ сподо́би мя, гре́шнаго, ста́ти одесну́ю сла́вы Твоея́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери, и всех святы́х.

Молитва 5-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, све́те помраче́нныя моея́ души́, наде́ждо, покро́ве, прибе́жище, утеше́ние, ра́дование мое́, благодарю́ Тя, я́ко сподо́била мя еси́ недосто́йнаго, прича́стника бы́ти Пречи́стаго Те́ла, и Честны́я Кро́ве Сы́на Твоего́. Но ро́ждшая и́стинный Свет, просвети́ моя́ у́мныя о́чи се́рдца; Я́же Исто́чник безсме́ртия ро́ждшая, оживотвори́ мя умерщвле́ннаго грехо́м; Я́же ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, поми́луй мя, и даждь ми Умиле́ние, и сокруше́ние в се́рдце мое́м, и смире́ние в мы́слех мои́х, и воззва́ние в плене́ниих помышле́ний мои́х; и сподо́би мя до после́дняго издыха́ния, неосужде́нно приима́ти пречи́стых Та́ин освяще́ние во исцеле́ние же души́ и те́ла. И пода́ждь ми сле́зы покая́ния и испове́дания, во е́же пе́ти и сла́вити Тя во вся дни живота́ моего́, я́ко благослове́на и препросла́влена еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Ныне отпущаеши

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́ с ми́ром, я́ко ви́деста о́чи мои́ Спасе́ние Твое́, Е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, Свет во Открове́ние язы́ков и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Святой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господня

О́тче на́ш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́ да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш Насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Аще Литургия Златоустова поется

Тропарь святому Иоанну Златоустому, глас 8-й

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́, возсия́вши благода́ть, вселе́нную просвети́ не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́, высоту́ нам смиренному́дрия показа́, но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Кондак, глас 6-й

От небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть, и твои́ми устна́ми вся учи́ши покланя́тися в Тро́ице Еди́ному Бо́гу, Иоа́нне Златоу́сте всеблаже́нне, преподо́бне, досто́йно хва́лим тя: еси́ бо наста́вник, я́ко боже́ственная явля́я.

Если совершалась литургия святого Василия Великого

Тропарь Василию Великому, глас 1-й

Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́, я́ко прие́мшую сло́во твое́, и́мже боголе́пно научи́л еси́, естество́ су́щих уясни́л еси́, челове́ческия обы́чаи украси́л еси́, ца́рское свяще́ние, о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4-й

Слава: Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое Це́ркве, подая́ всем некрадо́мое госпо́дство челове́ком, запечатле́я твои́ми веле́ньми, небоявле́нне Васи́лие преподо́бне.

Если совершалась литургия Преждеосвященных Даров

Тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4-й

И́же от Бо́га свы́ше Боже́ственную благода́ть восприе́м, сла́вне Григо́рие, и Того́ си́лою укрепля́емь, ева́нгельски ше́ствовати изво́лил еси́. Отону́дуже у Христа́ Возме́здие трудо́в прия́л еси́, всеблаже́нне: Его́же моли́, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3-й

Слава: Подобонача́льник показа́лся еси́ Нача́льника па́стырем Христа́, и́ноков чреды́, о́тче Григо́рие, ко Огра́де небе́сней наставля́я, и отту́ду научи́л еси́ ста́до Христо́во за́поведем Его́ ; ны́не с ни́ми ра́дуешися, и лику́еши в Небе́сных кро́вех.

Окончание

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Го́споди, поми́луй.(12 раз)

Слава, и ныне:

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

После причащения да пребывает каждый в чистоте, воздержании и немногословии, чтобы достойно сохранить в себе Христа принятого.

Молитва святого Василия Великого, 1–я

Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш, Источниче жизни и безсмертия, всея твари видимыя и невидимыя Создателю, безначальннго Отца соприсносущный Сыне и собезначальный, премногия ради благости в последния дни в плоть оболкийся, и распныйся, и погребыйся за ны благодарныя и злонравныя, и Твоею Кровию обновивый растлевшее грехом естество наше; Сам Безсмертный Царю, приими мое грешнаго покаяние, и приклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя. Согреших бо, Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин воззрети на высоту славы Твоея; прогневах бо Твою благость, Твои заповеди преступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, незлобив сый, долготерпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнути со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бо рекл еси, Человеколюбче, пророком Твоим: яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитися и живу быти ему. Не хощеши бо, Владыко, создания Твоею руку погубити, ниже благоволиши о погибели человечестей, но хощеши всем спастися, и в разум истины приити. Темже и аз, аще и недостоин есмь небесе и земли, и сея привременныя жизни, всего себе повинув греху, и сластем поработив, и Твой осквернив образ; но творение и создание Твое быв, не отчаяваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая, прихожду. Прими убо и мене, Человеколюбче Господи, якоже блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блуднаго, и возми мое тяжкое бремя грехов, грех вземляй мира, и немощи человеческия исцеляяй, труждающияся и обремененныя к Себе призываяй и упокоеваяй, непришедый призвати праведныя, но грешныя на покаяние. И очисти мя от всякия скверны плоти и духа, и научи мя совершати святыню во страсе Твоем: яко да чистым сведением совести моея. Святынь Твоих часть приемля, соединюся Святому Телу Твоему и Крови, и имею Тебе во мне живуща и пребывающа, со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд ми будет причастие пречистых и животворящих Тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойнее тем причащатися; но даждь ми, даже до конечного моего издыхания, неосужденно восприимати часть Святынь Твоих, в Духа Святаго общение, в напутие живота вечнаго, и во благоприятен ответ на Страшнем Судищи Твоем; яко да и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, яже уготовал еси любящим Тя, Господи, в нихже препрославлен еси во веки. Аминь.

Соприсносущный – также вечный (присносущный – вечно существующий). Собезначальный – также не имеющий начала (вечный) и начальства (всевластный). В плоть облкийся – воплотившийся (облекшийся в плоть). (Далее следуют также причастные формы глаголов: распныйся – предавший Себя распятию, погребыйся – предавший Себя погребению). За ны – за нас. Глаголы моя – слова мои. Ты бо рекл еси… пророком Твоим – ибо Ты сказал через пророка Твоего. В разум истины приити – достичь познания истины. Темже и аз – поэтому и я. Аще и недостоин есмь – хотя я и недостоин. Сея привременныя жизни – этой кратковременной жизни. Сластем – чувственным наслаждениям. Благоутробие – милосердие. Яко блуднаго – то есть как блудного сына; Грех вземляй мира – берещий на Себя грехи мира (далее снова ряд причастий: исцеляй – исцеляющий, призываяй – призывающий, упокоеваяй – дающий покой). Совершати святыню – проявлять полную, совершенную святость, делаться вполне святым. Яко да чистым сведением совести моей – чтобы я с чистым свидетельством совести моей (сведение – свидетельство, буквально – со–ведение; само слово совесть состоит из тех же частей: со–весть, совместное с Богом знание, голос Бога в душе). От еже недостойне тем причащатися – от недостойного причащения их. До конечнаго моего издыхания – до последнего моего вздоха (буквально: последнего выдоха). Восприимати часть – причащаться. В напутие живота вечнаго – в напутствие в жизнь вечную. Общник – участник, тот, кто имеет общую часть. Нетленных – здесь: чистых, беспримесных, пребывающих в полном своем составе… Яже уготовал еси – которые Ты уготовал. В нихже – в которых.

+ Часть этой молитвы совпадает с тайной молитвой священника на Литургии святого Василия Великого, читаемой во время просительной ектении, перед молитвой Господней.

В молитвах ко Причащению особенно часто напоминаются слова и эпизоды Священного Писания – прежде всего Евангелия, и это понятно: именно в Таинстве Причащения Бог наиболее явно входит в нашу жизнь, но постоянно должен быть открыт и другой путь для Его вхождения в нас: через слово Его, которое живо и действенно (Евр.4:12), которое должно постоянно действовать в нас и восприниматься как к нам лично обращенное, как нечто важнейшее для всей нашей жизни. Поэтому очень важно не «проскакивать» эпизоды Священного Писания в молитвах, а обновлять их в памяти, в сердце своем.

Ты бо рекл еси, Человеколюбче, пророком Твоим: Яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитися и живу быти ему. – Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших; для чего умирать вам, дом Израелев? (Иез.33:11).

Не хощеши бо, Владыко, создания Твоего руку погубити, ниже благоволиши о погибели человечестей, но хощеши всем спастися, и в разум истины приити. Здесь приведены слова Послания апостола Павла, где сказано, что Господь хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины (в Славянской библии: Иже всем человеком хощет спастися, и в разум истины приити) (Тим. 2, 4).

Приме убо и мне, Человеколюбче Господи, якоже блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блуднаго. Эта и последующие молитвы обращают нас к образу жены–грешницы, которая помазала ноги Иисуса миром (Лк.7:36–47), благоразумного разбойника, воззвавшего на кресте: Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! (Лк.23:42), блудного сына (Лк.15:11–32); образ мытаря, скорее всего, собирательный: мы можем вспомнить при этом и апостола, евангелиста – мытаря Левия–Матфея, который, оставив все, пошел за Господом и удостоился принять Его в своем доме (Лк.5:27–32), и раскаявшегося начальника мытарей Закхея, который также удостоился посещения Христа (Лк.19:2–10) и смиренного мытаря Христовой притчи, который пошел в свой дом более оправданным, нежели фарисей (Лк.18:10–14), и, наконец, многочисленных мытарей и грешников, которые неоднократно делили трапезу с Христом и его учениками и следовали за Ним (Мф.9:11; 11, 19; Мк.2:15; Лк.5:30; 7, 34; 15, 1).

Грех вземляй мира, и немощи человеческия исцеляяй, труждающияся и обремененныя к Себе призываяй и упокоеваяй, не пришедый призвати праведныя, но грешныя на покаяние. Напомним места Евангелия, откуда взяты эти слова: Вот Агней Божий, Который берет на Себя грех мира (Ин.1:29). Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас (Мф.11:28). Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию (Мф.9:13; Мк.2:17; Лк.5:32).

4.4 / 5 ( 63 голоса )

  • молитва от осквернения
  • молитва об успехе в делах
  • молитва на изгнание бесов
  • молитва о здравии
  • молитва от наветов вражиих
  • молитва о заступлении и помощи
  • краткая молитва

Молитва Василия Великого от ночного осквернения

«Многомилостиве, нетленне, нескверне, безгрешне Господи, очисти мя, непотребнаго раба Твоего, от всякия скверны плотския и душевныя, и от невнимания и уныния моего прибывшую ми нечистоту, со иными всеми беззаконии моими, и яви мя нескверна, Владыко, за благость Христа Твоего, и освяти мя нашествием Пресвятаго Твоего Духа: яко да возбнув от мглы нечистых привидений диавольских и всякия скверны, сподоблюся чистою совестию отверсти скверная моя и нечистая уста, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.»

Молитва Василию Великому об успехе в делах

«О святителю великий Василий Великий! Ты многая и различная дарования от Господа приял вей, и яко раб благий и верный, вся данныя тебе таланты добре умножил еси: сего ради воистинну вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе получается. Се бо отроком послушания образ явился еси, юным – целомудрия светило, мужем – трудолюбия наставник, старым – незлобия учитель, иноком – воздержания правило, молящимся – вождь от Бога вдохновенный, мудрости имущим – ума просветигель, витиям доброглаголивым – слова живаго источник неисчерпаемый, благотворящим – милосердия звезда, начальствующим – правления правого образ, правды ревнителем – дерзновения вдохновитель, правды ради гонимым – терпения наставник: всем вся был еси, да всяко некия спасши. Над всеми же сими стяжал еси любовь, яже есть соуз совершенства, и тою, яко силою Божественною, вся дарования в души твоей во едино совокупил еси, и туюжде любовь разделенная примиряющую, в толковании словес апостольских всем верным проповедал еси. Мы же грешнии, по единому кийждо свое дарование имуще, единения духа в союз мира не имамы, но бываем тщеславии, друг друга раздражающе, друг другу завидяще: сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам преложишася. Темже к тебе, святителю Божий, припадаем, раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими отжени от сердец наших всяку гордость и зависть, нас разделяющия, да во мнозех удех едино тело церковное невозбранно пребудем, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием и исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва Василия Великого на изгнание бесов

«Заклинаю тя, злоначальника хульнаго, начальника сопротивнаго востания, и самодетеля лукавства, заклинаю тя низверженнаго от горняго светоношения, и во тму глубины низведеннаго возношения ради. Заклинаю тя и всю низпадшую силу последовательную твоего произволения: заклинаю тя, душе нечистый, Богом Саваофом, и всем воинством ангел Божиих, Адонаи Елои Бога Вседержителя, изыди и разлучися от раба Божия (имя), заклинаю тя Богом Словом вся создавшим, и Господом нашим Иисусом Христом, Единородным Сыном Его, прежде век неизреченно и безстрастно от Него рожденным, видимую же и невидимую тварь соделавшим, по образу Своему человека создавшим, законом первее естественне сия детоводившим, и ангельским приставлением сохраншим: водою согрешение свыше потопившим, и поднебесныя бездны разустившим, и гиганты нечествовавшыя растлевшим, и столп скверных растрясшим, и землю содомов и гоморров огнем жупельным испепелившим, егоже свидетель дым неугасимый курится; жезлом море раздельшим, и люди ногами немокрыми проведшим, и мучителя фараона, и воинство богоборное, во веки волнами нечестия брань потопившим; в последняя дни от Девы Чистыя Воплотившимся неизреченно, и целы печати чистоты сохраншим, омыти крещением древнюю нашу скверну благоизволившим, еюже мы преступлением осквернихомся. Заклинаю тя Крестившимся во Иордане, и образ нам нетления в воде по благодати Подавшим; Егоже ангели и вся силы небесныя удивишася, воплощенна Бога Смирившагося зряще, егда Безначальный Отец, безначальное Рождество Сыновнее откры, и Святаго Духа схождение, Троическое Единство свидетельствова. Заклинаю тя Оным, ветру Запретившим, и бурю морскую Укротившим, полк демонский Отгнавшим, и зеницы очныя от утробы лишенныя брением слепыя прозрети Соделавшим, и древнее рода нашего создание Обновившим, и немыя еже глаголати Исправившим: струпы проказ Очистившим, и мертвыя от гробов Воскресившим, даже до погребения человеком Беседовавшим, и ад востанием Пленившим, и все человечество необъято смертью Устроившим. Заклинаю тя Богом Вседержителем, Богодухновенным гласом человеки Вдохнувшим, и апостолом Содействовавшим, и всю вселенную благочестия Исполнившим: убойся, бежи, бежи, разлучися демоне нечистый и скверный, преисподний, глубинный, льстивый, безобразный, видимый безстудия ради, невидимый лицемерия ради, идеже аще ecи, или отъидеши, или сам ecи Веельзевул, или сотрясаяй, или змеевидный, или звероличный, или яко пара, или яко птица, или нощеглагольник, или глухий, или немый, или от нашествия устрашаяй, или растерзаяй, или наветуяй, или во сне тяжце, или и недузе, или в язве, или в смесе скоктаяй, или слезы любосластныя творяй, или блудный, или злосмрадный, или похотный, или сластотворный, или отраволюбивый, или любонеистовый, или звездоволхвуяй, или домоволшебник, или безстудный, или любопрительный, или непостоянный, или с месяцем пременяяйся, или временем неким сообращаяйся, или утренний, или полуденный, или полунощный, или безгодия некоего, или блистания, или по случаю сретился еси, или от кого послан еси, или нашел еси внезапу, или в мори, или в реце, или от земли, или из кладязя, или от стремнины, или от рова, или от езера, или от трости, или от вещества, или от верху земли, или от скверны, или от луга, или от леса, или от древа, или от птиц, или от грома, или от покрова баннаго, или от купели водныя, или от гроба идольскаго, или отнюдуже вемы, или не вемы, или от знаемых, или от незнаемых, или от непосещаемаго места, отлучися и пременися, устыдися образа рукою Божиею созданнаго, и воображеннаго: убойся воплощеннаго Бога подобия, и не сокрыйся в рабе Божием (имя), но жезл железный, и пещь огненная, и тартар, и скрежет зубный, отмщение преслушания тебе ожидает. Убойся, умолкни, бежи, не возвратися, ни сокрыйся со инем лукавством нечистых духов: но отъиди в землю безводную, пустую, неделанную, на нейже человек не обитает: Бог Един призирает связаяй всех уязвляющих, и злосоветующих на образ Его, и веригами мрака, тартару предавый, в долгую нощь и день, тебе всех злых искусителя и изобретателя диавола. Яко велий есть отрок Божий, и велия слава Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веком. Аминь.»

«Видех сатану яко молнию с небесе спадша …»

Далеко не всё в нашей духовной жизни обрело свое подлинное место и значение. Главное и второстепенное нередко тесно переплетаются, причем второстепенное берет верх, умаляя важнейшие задачи христианской жизни. Одной из таких проблем стала «отчитка», получившая в последние годы широкое распространение. Какое место она занимает в нашей церковной жизни? Публикуемая статья стала итогом серьезных дискуссий, в которых приняли участие священники и монашествующие известных русских монастырей.
В последние два десятилетия жизнь нашего общества существенно изменилась. Государственная идеология, неотъемлемой частью которой был атеизм, ушла в прошлое, и на волне общего подъема интереса к духовным вопросам многие люди обратили свои взоры к Церкви, стали в ее лоне искать решения своих духовных проблем. Вполне объяснимо, что человека, только пришедшего в Церковь, очень впечатляет открывшаяся реальность существования духовного мира, в котором, по слову Достоевского, «борются дьявол с Богом, а поле битвы — сердца людей». Но, к сожалению, человек, не имеющий духовного опыта, не всегда может отделить главное в духовной жизни от второстепенного, распознать за внешней формой ее духовное содержание. Годы безбожия сделали свое дело, и зачастую представления у людей о религии, вере и Церкви весьма поверхностные и искаженные. Не всегда люди, именующие себя христианами, ясно осознают, что главная цель христианской жизни — это спасение души, соединение человека с Богом, вхождение в Царство Небесное, а не что-то другое.
В последнее время довольно широко распространилась практика «отчитки бесноватых», которая привлекает очень многих. Представления о ней и раньше были сильно искаженны и мифологизированы, и сегодня они во многом остаются такими. Что же такое отчитка и как к ней относиться?
Отчитка, если сказать кратко, это молитвенная помощь, которую предлагает Церковь одержимым нечистыми духами. Именно Церковь является обладательницей благодатного дара, врученного ей Самим Господом Иисусом Христом, Который, «призвав двенадцать учеников Своих, …дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их» (Мф. 10, 1). Но Господь также предупреждает: «Однакож тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах» (Лк. 10, 20).

«Диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить…»
Человечество сталкивалось с реальностью существования злых духов с самого начала своего существования. В Священном Писании как Ветхого, так и Нового Заветов мы видим много упоминаний о бесах, «духах злобы поднебесной» (Еф. 6, 12), которые противостоят Богу и пытаются всеми способами вредить людям.
Учение Церкви говорит, что бесы могут лишь подталкивать ко злу, но не имеют власти насильно заставить человека совершить грех. Однако иногда бывает, что нечистый дух получает некоторую власть над человеком, парализует его волю, заставляет совершать безумные поступки, выкрикивать хульные или бессвязные слова, мучает физически, зачастую лишает возможности приступать к Таинствам и вообще прикасаться к святыне. В этом случае есть основания говорить об одержимости человека нечистым духом, о бесновании.
Изгнание демонов описано еще в Ветхом Завете, например, в книге Товит. Евангелие свидетельствует, что Сам Господь Иисус Христос изгонял бесов из недужных и предрекал, что его верные ученики и последователи «именем Моим бесов изгонят» (Мк. 16, 17). Апостольская проповедь также сопровождалась изгнанием нечистых духов, которые «из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись» (Деян. 8, 7).
Помощь одержимым нечистыми духами, заклинание бесов именем Христовым практиковались и в первые века христианства. Древняя апостольская Церковь была богата духовными дарованиями, которые сильно оскудели в наше время. И дело не в том, что благодать отступила от Церкви, а в том, что христиане стали расслабленными духовно и гораздо менее способны к тому, чтобы воспринимать благодатные дары Божии. В древней Церкви существовало особое служение «экзорцистов», «заклинателей», которых даже рукополагали в клирики. В их обязанности входило помогать священнику во время Таинства крещения — читать особые «заклинательные» молитвы. И вообще оказывать помощь одержимым нечистыми духами. Впоследствии этот чин церковнослужителей был упразднен в связи с изменениями в литургической жизни Церкви. В современной практике «запретительные» молитвы в чине оглашения человека, готовящегося принять крещение, читает священник. Так что в определенном смысле сам священник и является тут «экзорцистом». Свт. Игнатий (Брянчанинов) так отвечает в одном из своих писем на вопрос о бесовском наваждении: «никаких заклинательных молитв не нужно: они прочитаны над каждой из вас при святом Крещении».
Известны древние запретительные молитвы, надписанные именами Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова и других святых. Известно также «Последование молебное о немощных, обуреваемых от духов нечистых», которое содержится в Большом Требнике митрополита Петра Могилы. Впрочем, оно не получило большого распространения, в частности потому, что никогда не рассматривалось как единственно возможное в подобных случаях.
Господь открыл нам в Евангелии, что «сей род (бесы — Г.Б.) изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17, 21). А преподобный Иоанн Пророк говорит так: «Пусть он (бесноватый — Г.Б.) и сам постится и молится, сколько может, тогда и молящие за него будут услышаны, ибо «много может молитва праведного споспешествуема”» (Иак. 5, 16).
Из близких к нам по времени святых, по чьим молитвам исцелялись одержимые, можно назвать прп. Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского и многих других. Но никакого специального чина отчитки они, насколько известно, не практиковали. Лишь горячо молились об одержимых, и Господь по их молитвам даровал исцеления. Во все времена христиане в болезнях душевных и телесных прибегали в молитве к помощи святых, Божией Матери, Спасителю и по Промыслу Божию получали просимое. Известно много случаев исцелений от святых мощей, от чудотворных икон Божией Матери.
Молиться об одержимых может любой священник. Но вот как-то особо делать акцент на «отчитке» он имеет право только при наличии благословения на это от своего епископа. И тому есть очень серьезные основания.

«Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?»
Предание Церкви свидетельствует о том, что повелевать со властью нечистым духам — это особый дар благодати Божией, который подается только святым людям, одержавшим победу в духовной брани с сатаной. Да и те никогда самочинно не выходили на такое служение, так как считали по смирению, что изгонять бесов — выше их меры. Что сказать в таком случае о нашем времени?
Священник, решившийся отчитывать бесноватых, как бы «вызывает огонь на себя». Бес непременно затаит злобу на своего «обидчика» и будет всячески мстить ему. Если приступать к такому делу без должного рассуждения, оно может обернуться духовной катастрофой как для священника, так и для тех, кому он пытается помочь. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин говорит: «Тот, кто уверен в себе, что обладает даром исцелений, надменный гордостью сердца, испытывает тягчайшее падение. От сего происходит то, что демоны, с воплем именуя людей, не имеющих никаких свойств святости и никаких духовных плодов, показывают вид, будто их святость жжет их и они принуждены бежать от одержимых ими… Человек, преданный явным порокам, может иногда производить удивительные действия и потому почитаться святым и рабом Божиим».
Очевидно, что к отчитке нельзя прибегать без очень веских к тому оснований. В частности потому, что священнослужитель, обманувшийся относительно своей духовной меры, находится в немалой опасности. В обольщении находятся и люди, доверившиеся такому «чудотворцу». В таком случае церковное священнодействие превращается в театрализованное представление, где главным режиссером является сам дьявол.
За одержимость часто ошибочно принимают истеричность, экзальтацию или душевную болезнь. Поэтому решать вопрос о необходимости отчитки в каждом конкретном случае должен опытный духовник совместно с православными врачами-психиатрами. Но на практике, к сожалению, это происходит далеко не всегда. И вот, больной психически, экзальтированный или просто невежественный человек годами ходит по отчиткам, безо всякой для себя пользы, а иногда получает немалый вред. В то время как путь к исцелению или обретению им внутреннего равновесия принципиально иной.

«Ищите же прежде Царства Божия…»
Многие люди, страдающие одержимостью (или думающие, что страдают), убеждены, что стали жертвой колдовства. Церковь не отрицает существования колдунов, знающихся с нечистой силой. Но никогда не акцентирует внимание на их деятельности, потому что Церковь обращена к Богу, а не к темным силам. И человеку предлагает ту же обращенность: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику» (Пс. 54, 23). Живущий по-христиански человек защищен благодатью Божией, и темным силам непросто найти к нему «ключик». В то время как грехи делают человека открытым бесовскому воздействию.
Иногда в отчитке начинают видеть решение всех своих духовных и прочих проблем, панацею на все случаи жизни. Озабоченность поиском «сильного» священника-«экзорциста» затмевает в сознании человека необходимость выстроить свою жизнь по евангельскому образцу. Но отчитка это не «православное целительство», потому что это не есть некое магическое действие, предполагающее гарантированный результат. Отчитка — это молитва Церкви о недужном.
По слову прп. Кассиана Римлянина, «нечистые духи не иначе проникают в тела одержимых ими, как завладев наперед их умами и помышлениями», То есть дьявол чаще всего получает подобную власть не без допущенной человеком погрешности. В Евангелии описано, как Христос, прежде чем явить чудо исцеления расслабленного, говорит: «Дерзай чадо, прощаются тебе грехи» (Мф. 9, 2). Этот пример свидетельствует о том, что любая болезнь находится в непосредственной связи с греховным повреждением природы человека. Так что истинной причиной одержимости могут быть нераскаянные грехи, лежащие на совести впавшего в беснование. В таком случае успешность исцеления человека непосредственно связана с его решимостью очистить свою жизнь от всего греховного.
Господь Свом Промыслом обращает во благо даже само зло. И одержимость может быть дана человеку как спасительный крест для очищения его души. Или являться своего рода увещеванием свыше — для осознания человеком тяжести содеянных грехов, для изменения образа жизни. Прибегнув к Таинствам Церкви — исповеди, причастию, соборованию, выстроив свою жизнь по Евангелию, страдающий одержимостью человек очень часто освобождается от демонского насилия без всякой отчитки. Если не сразу, то постепенно. И наоборот, если он не оставляет греховную жизнь, то даже и изгнанный по молитвам Церкви нечистый дух «идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя (снова в человека — Г.Б.), живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого» (Мф. 12, 45).
Церковь говорит, что сама по себе одержимость не является грехом. Святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет: «В духовном отношении такое наказание Божие отнюдь не служит худым свидетельством о человеке: такому преданию сатане подвергались многие великие угодники Божии… Гораздо маловажнее беснование, нежели принятие какого-либо вражеского помысла, могущего навеки погубить душу».
К сожалению, на практике сегодня отчитка одержимых часто производит впечатление скорее массового беснования, нежели свидетельства силы Божией и действенности церковных молитв. Бывает, что подобная практика используется как средство для возбуждения интереса к христианству, интереса явно нездорового. И как результат — «на отчитку к старцу» отправляются порой целые автобусы паломников. Подавляющему большинству из них никакая отчитка совершенно не нужна. Это серьезная проблема, которая не раз уже рассматривалась нашим священноначалием.
Не поиск «чудес», а кропотливый труд по очищению своей души от страстей является истинно христианским деланием. Только на этом пути возможны по-настоящему реальные и позитивные, а не эфемерные или пагубные результаты. Господь слышит все наши молитвы. Он знает все, что нам полезно и в чем мы нуждаемся. «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6, 32–33).

Г. Бородин, Церковный Вестник № 18 (391) октябрь 2008

Чудотворные слова: молитва василия великого изгнание в полном описании из всех найденных нами источников.

Сильные молитвы святителю Василию Великому.

Икона Образ Святитель Василий Великий

Краткая молитва святителю Василию Великому

«О великий и пресвятый святителю, отче Василие! Призри от высот небесных на нас, раб Божиих (имена), и умоли Господа, Егоже верный на земли служитель был еси, да дарует нам веры правыя твердое и неизменное сохранение, Церкви Святей послушание, жития нашего исправление и во всех нуждах, скорбех и искушениях скорое поможение, терпение же и укрепление. Подаждь нам твое святое благословение, да оным осеняемии во вся дни богоугодно в мире и покаянии поживем и во Царствии Небеснем сподобимся купно с тобою и со всеми святыми Живоначальную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, воспевати и славити во веки веков. Аминь.»

Молитва Василия Великого от ночного осквернения

«Многомилостиве, нетленне, нескверне, безгрешне Господи, очисти мя, непотребнаго раба Твоего, от всякия скверны плотския и душевныя, и от невнимания и уныния моего прибывшую ми нечистоту, со иными всеми беззаконии моими, и яви мя нескверна, Владыко, за благость Христа Твоего, и освяти мя нашествием Пресвятаго Твоего Духа: яко да возбнув от мглы нечистых привидений диавольских и всякия скверны, сподоблюся чистою совестию отверсти скверная моя и нечистая уста, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.»

Молитва Василию Великому об успехе в делах

«О святителю великий Василий Великий! Ты многая и различная дарования от Господа приял вей, и яко раб благий и верный, вся данныя тебе таланты добре умножил еси: сего ради воистинну вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе получается. Се бо отроком послушания образ явился еси, юным – целомудрия светило, мужем – трудолюбия наставник, старым – незлобия учитель, иноком – воздержания правило, молящимся – вождь от Бога вдохновенный, мудрости имущим – ума просветигель, витиям доброглаголивым – слова живаго источник неисчерпаемый, благотворящим – милосердия звезда, начальствующим – правления правого образ, правды ревнителем – дерзновения вдохновитель, правды ради гонимым – терпения наставник: всем вся был еси, да всяко некия спасши. Над всеми же сими стяжал еси любовь, яже есть соуз совершенства, и тою, яко силою Божественною, вся дарования в души твоей во едино совокупил еси, и туюжде любовь разделенная примиряющую, в толковании словес апостольских всем верным проповедал еси. Мы же грешнии, по единому кийждо свое дарование имуще, единения духа в союз мира не имамы, но бываем тщеславии, друг друга раздражающе, друг другу завидяще: сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам преложишася. Темже к тебе, святителю Божий, припадаем, раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими отжени от сердец наших всяку гордость и зависть, нас разделяющия, да во мнозех удех едино тело церковное невозбранно пребудем, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием и исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва Василия Великого на изгнание бесов

Молитва Василию Великому о здравии, от трудноизлечимых заболеваний, о помощи в жизни, об укреплении веры.

«О великий во иерарсех, вселенныя учителю богомудрый, преблаженне отче Василие! Велия подвиги и труды твоя, яже во славу Святыя Церкве совершил еси: ты исповедник твердый и светильник веры Христовы на земли был еси, светом Боговедения верныя озаряяй, ложная учения попаляяй и всему миру слово спасительныя истины возвещаяй. Ныне же, велие на Небесех имеяй дерзновение ко Святей Троице, помози нам, со смирением к тебе припадающим, твердо и неизменно святую Православную веру до конца жития нашего сохранити, от маловерия же, сомнений и колебания в вере соблюди, да не прельщени будем богопротивных и душепагубных учений словесами. Дух ревности святыя, еюже ты пламенел еси, о преславный Церкве Христовы пастырю, возгрей предстательством твоим и в нас, ихже Христос постави быти пастырями, да всеусердно просвещаем и утверждаем в правей вере словесное стадо Христово. Умоли Господа, да возвысится страна наша, и да дарует всему народу нашему здравие, долгоденствие и во всем благое поспешение. Испроси, о милосердый святителю, от Отца светов и всем, всякий дар коемуждо благопотребен: младенцем благое в страсе Божием возрастание, юным целомудрие, старым и немощным укрепление, скорбящим утешение, недугующим исцеление, заблуждшим вразумление и исправление, обидимым заступление, сиротам и вдовицам защищение, искушаемым благодатное поможение, отшедшим от сего временнаго жития отцем и братиям нашим блаженное упокоение. Ей, святче Божий, призри милостиво от обителей Горних на нас, смиренных, многими соблазнами и напастьми обуреваемых, и к земли приверженных возведи к высоте Небесней. Преподаждь нам, преблагий отче, твое архипастырское и святое благословение, да, оным осеняемии, в сие новое лето и во все прочее время живота нашего в мире, покаянии и послушании Святей Православней Церкви поживем, заповеди Христовы усердно творяще, подвигом добрым веры подвизающеся, и тако Царствия Небеснаго достигнем, идеже с тобою и всеми святыми сподоби Троицу Святую, Единосущную и Нераздельную пети и славити во веки веков. Аминь.»

Молитва святому Василию Великому от наветов вражиих, об избавлении от бед и напастей.

«О великий и пресвятый святителю отче Василие, преславный Вселенския Церкве учителю, славы Пресвятыя Троицы всеусердный поборниче, Матере Божия и Ея пренепорочнаго девства предызбранный исповедниче, пресветлый чистоты, смирения и терпения образе. Се аз многогрешный и недостойный на высоту небесную взирати, смиренно молю тя, о премудрый Церкве Христовы учителю, научи мя тако богобоязненно житие свое проводити, да никогда же на путь, Божиим повелением противен, уклонюся или совращен буду. Соблюди и избави мя твоим многомощным предстательством от соблазнов мира и козней диавольских, якоже избавил еси от них юношу, от Сладчайшаго Спасителя нашего отступивша и во власть сатаны впадша. Даруй мне силу душевную усердным быти подражателем добродетелей твоих высоких; соделай мя в вере правей тверда и непоколебима, укрепи мя малодушнаго в терпении и уповании на Господа, возгрей в сердце моем истинную Христову любовь, да небесных благ паче всех желаю и ими услаждаюся. Испроси мне у Господа искреннее о гресех сокрушение, да прочее время живота моего в мире, покаянии и исполнении заповедей Христовых провождати буду. Егда же час моего скончания приблизится, ты, о преблагий отче, с Преблагословенною Девою Мариею, тогда ускори на помощь, защити мя от злобных наветов вражиих, и сподоби мя наследника быти райских селений, да купно с тобою и со всеми святыми неприступнаго Божия величества Престолу предстану и Живоначальную, Единосущную же и Нераздельную Троицу прославляю и воспеваю, присно и в безконечныя веки. Аминь.»

Молитва Василию Великому о заступлении и помощи

«О великий и преславный святителю Христов, всея вселенския Церкве учителю богомудрый, Православия твердый исповедниче и поборниче, всеблаженне отче Василие! Призри от высот небесных на нас, смиренно к тебе припадающих, и умоли Господа Вседержителя, Егоже верный на земли служитель был еси, да дарует нам веры правыя твердое и неизменное сохранение, Церкви Святей послушание, жития нашего исправление, и во всех нуждах, скорбех и искушениих скорое поможение, терпение же и укрепление. Подаждь нам твое святое благословение, да оным осеняемии, сие новое лето и во вся дни богоугодно в мире и покаянии поживем и во Царствии Небеснем сподобимся купно с тобою и со всеми святыми Живоначальную Троицу воспевати и славити, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.»

Молитвы святителю Василию Великому, архиепископу Кесарии Капподакийской .

Популярные молитвы:

Молитва Садоку Персидскому

Молитва Хрисанфу и Дарии

Молитва Иннокентию апостолу Аляски

Молитва Агапиту Печерскому

Молитва Преподобной Таисии

Молитва Иоанну Златоустому архиепископу Константина града

Молитва Князю Александpy Hевскомy

Молитва Меркурию Кесарийскому

Молитва Сампсону Странноприимцу, священнику и целителю

Молитва Роману Сладкопевцу

Все молитвы .

Православные молитвы ☦

ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЕ МОЛИТВЫ

Свящ. Мигель Арранц, публикуя по рукописям запретительные молитвы, писал: «Эта глава касается трудного вопроса отношений между человеком и Лукавым. Брань человека, по словам апостола Павла, – не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных (Еф. 6, 12). Против козней диавольских» (Арранц, II, 408).

Лукавство подстерегает нас и в борьбе с лукавством. Ни один человек не должен уверенно говорить, что другой именно «одержим». Такая уверенность сама по себе может быть проявлением порабощённости злому духу. Эта порабощённость в истории Церкви привела к буквальной охоте на ведьм в XV-XVII веках. Жертвами одержимости стали десятки тысяч невинных людей. С тех пор молитвы об изгнании бесов не очень популярны и распространены, и это хорошо. Когда в римо-католичестве, протестантизме или православие отдельные священники или иерархи возрождают обычай «экзорцизма» (обряда изгнания бесов), это всегда не очень хороший признак. Пытаются лёгким путём решить тяжёлую проблему. Лекарство может оказаться хуже болезни – в том числе, для «врача». К счастью, это бывает редко.

Таким образом, в церковном православном обиходе молитва об изгнании бесов остались только в составе таинства крещения. Тут они безопасны (а приходится думать именно о безопасности), потому что предполагается, что до крещения одержимы в той или иной степени все люди, и что все крещёные люди от власти беса освобождены. Во всяком случае, в православии не распространён взгляд на некрещёных людей как на каких-то особо одержимых бесом. Молитвы эти читает священник скороговоркой, – в отличие от древности, когда изгнание беса перед крещением длилось иногда годами, заменяло наставление в вере (символом очищения служила соль – её клали на язык тому, над кем читали молитвы).

Сегодня среди русских православных стала распространяться т.н. «Молитва запрещательная святаго Василиа над страждущими от демонов». У Арранца о ней сообщено: «По содержанию эта молитвы является заклинанием перед крещением; в греко-италийских рукописях она приписывается авторству св. Василия; в ней отсутствует какой-либо намёк на диавольское одержание».

Может ли священник посоветовать мирянину читать такую молитву (случай, когда мирянин совета не спрашивает, рассматривать бесполезно)? При двух условиях. Во-первых, человек, желающий читать эту молитву, сам должен быть психически вполне уравновешен. Во-вторых, должна быть уверенность, что человек молится именно о больном, а не о том, кого ненавидит. Ненависть – не бесовское чувство, оно намного хуже. Сатана отдыхает, когда видит человека, ненавидящего ближнего. Искушение состоит в том, чтобы объявить человека, чей характер или поступки нам не нравятся, «одержимым». Наша ненависть вытесняется, мы перестаём замечать её, нам кажется, что мы всего лишь поставили диагноз. Но это кажимость.

Допустимо ли мирянину читать такие молитвы, если все условия, обозначенные выше, соблюдены? Конечно, ведь чтение такой молитвы – не таинство. Это просьба о чуде, как и всякая молитвы, начиная с «Господи, помилуй». Риск в том, что мы просим о чуде для другого, к тому же без его разрешения и, несомненно, вопреки воле этого другого.

Ниже помещается текст молитвы св. Василия и текст молитвы, которая, как кажется, может быть и лучше составлена, только менее известна. Она опубликована Арранцем с пояснением, что в рукописных древних требниках эта молитва всегда предшествует молитве св. Василия, читается перед причащением больного, «анонимная в константинопольских рукописях, приписывается св. Иоанну Златоустому в печатных евхологиях» (II, 408).

Молитва св. Иоанна Златоуста хороша уже тем, что содержит просьбу о причащении, напоминая тем самым, что дело не в освобождении человека от недуга, а во вхождении человека в Церковь.

Тексты даются именно по публикации Арранца (где, стоит отметить, дан и греческий оригинал), только пунктуация исправлена: двоеточия заменены на точки.

МОЛИТВА НАД ОБУРЕВАЕМЫМИ ОТ ЗЛЫХ ДУХОВ

приписывается Иоанну Златоусту

Боже Вечный, избавивый род человеческий от пленения диавольскаго, избави раба Твоего (имярек) от всякаго действа духов нечистых, повели нечистым и лукавым духом же и демоном отступити от душы и от тела раба Твоего (имярек), и не пребывати, ниже сокрытися в нем.

Да бежат именем Твоим святым, и единороднаго твоего Сына, и животворящаго твоего Духа, от создания рук Твоею.

Да очищен быв от всякаго искушения диавольскаго, преподобне, и праведно, и благочестно поживает, сподобляем пречистых тайн единороднаго Сына Твоего и Бога нашего: с Ним же благословен ecи, и препрославен, с Пресвятым, и Благим, и Животворящим Ти Духом, ныне и присно, и во веки веком. Аминь.

ДРУГАЯ МОЛИТВА НАД ОБУРЕВАЕМЫМИ ОТ НЕЧИСТЫХ ДУХОВ

(«Молитва иная тогожде»)

Всем нечистым духовом запретивый и силою глагола изгнавый легеон, явися и ныне единородным ти Сыном на создание, еже по образу своему сотворил еси. И изми е, насильствованное от сопротивнаго, яко да, помилован и очищен быв, сочинится святому твоему стаду и сохранится храм одушевлен святаго Духа и божественных и пречистых святыней. Чистое пребывание твоего Духа будети без всякаго препятия. С нами свободно прославит Тя, безначальнаго Отца, благодатию и щедротами и человеколюбием единороднаго твоего Сына, с ним же благословен еси, и со пресвятым, и благим, и животворящим твоим Духом.

МОЛИТВА НАД СТРАЖДУЩЫМ ОТ ДЕМОНОВ И НА ВСЯКУ НЕМОЩЬ ВЕЛИКАГО ВАСИЛИЯ

Боже богов и Господи господствующих, и невещественных сил хитродетелю, небесных и земных содетелю, его же не виде ни един от человек, ни видети может, его же боится и трепещет вся тварь!

Выю некогда гордостию вознесшаго чиноначальника и свое си служение преслушанием оставившаго, низвергий на землю и оступльшыя с ним ангелы, бесы злобою бывшыя, во тьму глубины преисподния предавый!

Даждь заклинанию сему, о страшнем имени твоем совершаему, грозну быти ему, владыце лукавствия, и всем поспешником его, спадшым с ним с вышния светлости.

И обрати его в бегство, заповеждь ему отити оттуду, яко да ничто же вредно спротив сему знаменанному твоему образу сотворит.

Но да приимут крепость сии, знамеваемии державою, наступати на змию, и на скорпию, и на всю силу вражию, им же еси повелел.

Твое бо песнословится, и величается, и от всякаго дыхания с страхом славится всесвятое имя Отца, и Сына, и святаго Духа ныне, и присно, и во веки веков.

Переложение

Боже богов и Господь господствующих, в мудрости своей создавший небо, землю и всё, что в них, и силы бесплотные.

Тебя не видел никто из людей и видеть не может. Перед Тобою трепещет и Тебя страшится всё творение Твоё.

Ты некогда низверг на землю и в глубины преисподней главу небесных сил, гордостью вознесшегося и непослушанием оставившего своё служение, и оступившихся с ним ангелов, ставших бесами.

Дай заклинанию этому, совершаемому во Имя Святое Твое, быть стеною для него, злого повелителя, и для всех помощников его, павших с ним с высоты света.

И обрати его в бегство, повели ему покинуть человека, которого по образу Своему Ты сотворил, да не наносит ему никакого вреда.

Пусть те, над кем творится крестное знамение, примут силу наступать на змей и скорпионов и на всякую силу вражескую без ущерба для себя, как Ты повелел.

Ибо Твое воспевается, и возвеличивается, и всяким, кто дышит с трепетом прославляется всесвятое имя Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков.

Подготовил свящ. Яков Кротов, 2009 г.

Купить Thule! Чемодан на колесах Thule с органайзером для костюма Crossover

Клуб бокса. Новости мирового бокса. Новости и акции секции бокса

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *