Тропарь дня апостоли мученицы

Тропари и кондаки седмичные:

В понедельник:

Тропарь небесных чинов бесплотных, глас 4:

Небе́сных во́инств Архистрати́зи, / мо́лим вас при́сно мы недосто́йнии, / да ва́шими моли́твами оградите́ нас / кро́вом крил невеще́ственныя ва́шея сла́вы, / сохраня́юще нас припа́дающих приле́жно и вопию́щих: / от бед изба́вите нас, // я́ко чинонача́льницы вы́шних сил.

Кондак небесных чинов бесплотных, глас 2:

Архистрати́зи Бо́жии, / служи́телие Боже́ственныя славы, / Ангелов нача́льницы и челове́ков наста́вницы, / поле́зное нам проси́те и ве́лию ми́лость, // я́ко безпло́тных Архистрати́зи.

Во вторник:

Тропарь Крестителя и Предтечи Иоанна , глас 2:

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, / тебе же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че: / показа́л бо ся еси́ вои́стинну и проро́ков честне́йший, / я́ко и в струя́х крести́т и сподо́бился еси́ Пропове́даннаго. / Те́мже за и́стину пострада́в ра́дуяся, / благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бога, я́вльшагося пло́тию, / взе́млющаго грех ми́ра // и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

Кондак Крестителя и Предтечи Иоанна, глас 2:

Проро́че Бо́жий и Предте́че благода́ти, / главу́ твою́, яко шипо́к свяще́ннейший, от земли́ обре́тше, / исцеле́ния всегда́ прие́млем, / и́бо па́ки, я́коже пре́жде, // в ми́ре пропове́дуеши покая́ние.

В среду и пятницу:

Тропарь Креста, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и благослови́ достоя́ние Твое, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя, // и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твоим жи́тельство.

Кондак Креста, глас 4:

Вознесы́йся на Крест во́лею, / тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству / щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Боже; / возвесели́ нас си́лою Твое́ю, / побе́ды дая́ нам на супоста́ты, / посо́бие иму́щим Твое, ору́жие мира, // непобеди́мую побе́ду.

В четверг:

Тропарь апостолов, глас 3:

Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га, / да прегреше́ний оставле́ние // пода́ст душа́м на́шим.

Тропарь святителя Николая, глас 4:

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, / воздержа́ния учи́теля / яви́ тя ста́ду твоему / я́же веще́й и́стина; / сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, / нището́ю бога́тая, / отче священнонача́льниче Нико́лае, / моли́ Христа Бога // спасти́ся душа́м нашим.

Кондак апостолов, глас 2:

Тве́рдыя и боговеща́нныя пропове́датели, / верх апо́столов Твоих, Господи, / прия́л еси́ в наслажде́ние благи́х Твоих и поко́й;/ боле́зни бо о́нех и смерть прия́л еси́ па́че вся́каго всепло́дия, // Еди́не све́дый серде́чная.

Кондак святителя Николая, глас 3:

В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́: / Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив, / положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твоих, / и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти; / сего́ ра́ди освяти́лся еси́, // я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

В субботу:

Тропарь всех святых, глас 2:

Апо́столи, му́ченицы и проро́цы, / святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии, / до́бре по́двиг соверши́вшии и ве́ру соблю́дшии, / дерзнове́ние иму́ще ко Спа́су, / о нас Того, я́ко Бла́га, моли́те // спасти́ся, мо́лимся, душа́м на́шим.

Тропарь за умерших, глас 2:

Помяни́, Го́споди, яко Благ, рабы́ Твоя́, / и ели́ка в житии́ согреши́ша, прости́: / никто́же бо безгрешен, то́кмо Ты, // моги́й и преста́вленным да́ти покой.

Кондак всех святых, глас 8:

Яко нача́тки естества́ Насади́телю тва́ри / вселе́нная прино́сит Ти, Го́споди, богоно́сныя му́ченики; / тех моли́твами в ми́ре глубо́це / Це́рковь Твою, жи́тельство Твое, // Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

Кондак за умерших, глас 8:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, ду́ши раб Твоих, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, // но жизнь безконе́чная.

Тропари и кондаки дневные на всю седмицу

В понедельник, Небесным чинам бесплотным

Тропарь, глас 4-й

Небе́сных во́инств Архистрати́зи, мо́лим вас при́сно мы недосто́йнии, да ва́шими моли́твами оградите́ нас кро́вом крил невеще́ственныя ва́шея сла́вы, сохраня́юще нас припа́дающих приле́жно и вопию́щих: от бед изба́вите нас, я́ко чинонача́льницы вы́шних сил.

Кондак, глас 2-й

Архистрати́зи Бо́жии, служи́телие Боже́ственныя славы, Ангелов нача́льницы и челове́ков наста́вницы, поле́зное нам проси́те и ве́лию ми́лость, я́ко безпло́тных Архистрати́зи.

Во вторник, Крестителю и Предтече Иоанну

Тропарь, глас 2-й

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, тебе же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че: показа́л бо ся еси́ вои́стинну и проро́ков честне́йший, я́ко и в струя́х крести́т и сподо́бился еси́ Пропове́даннаго. Те́мже за и́стину пострада́в ра́дуяся, благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бога, я́вльшагося пло́тию, взе́млющаго грех ми́ра и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 6-й

Проро́че Бо́жий и Предте́че благода́ти, главу́ твою́, яко шипо́к свяще́ннейший, от земли́ обре́тше, исцеле́ния всегда́ прие́млем, и́бо па́ки, я́коже пре́жде, в ми́ре пропове́дуеши покая́ние.

В среду и пятницу, Кресту

Тропарь, глас 1-й

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое, побе́ды православным христианом на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твоим жи́тельство.

Кондак, глас 4-й

Вознесы́йся на Крест во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Боже; возвесели́ нас си́лою Твое́ю, побе́ды дая́ нам на супоста́ты, посо́бие иму́щим Твое, ору́жие мира, непобеди́мую побе́ду.

В четверг, апостолам и святителю Николаю

Тропарь апостолам, глас 3-й

Апо́столи святи́и, моли́те Ми́лостиваго Бо́га, да прегреше́ний оставле́ние пода́ст душа́м на́шим.

Тропарь святителю, глас 4-й

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, воздержа́ния учи́теля яви́ тя ста́ду твоему я́же веще́й и́стина; сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, нището́ю бога́тая, отче священнонача́льниче Нико́лае, моли́ Христа Бога спасти́ся душа́м нашим.

Кондак апостолам, глас 2-й

Тве́рдыя и боговеща́нныя пропове́датели, верх апо́столов Твоих, Господи, прия́л еси́ в наслажде́ние благи́х Твоих и поко́й; боле́зни бо о́нех и смерть прия́л еси́ па́че вся́каго всепло́дия, Еди́не све́дый серде́чная.

Кондак святителю, глас 3-й

В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́: Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив, положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твоих, и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти; сего́ ра́ди освяти́лся еси́, я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

В субботу, всем святым и за умерших

Тропари, глас 2-й

Апо́столи, му́ченицы и проро́цы, святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии, до́бре по́двиг соверши́вшии и ве́ру соблю́дшии, дерзнове́ние иму́ще ко Спа́су, о нас Того, я́ко Бла́га, моли́те спасти́ся, мо́лимся, душа́м на́шим.

Помяни́, Го́споди, яко Благ, рабы́ Твоя́, и ели́ка в житии́ согреши́ша, прости́: никто́же бо безгрешен, то́кмо Ты, моги́й и преста́вленным да́ти покой.

Кондаки, глас 8-й

Со святы́ми упоко́й, Христе́, ду́ши раб Твоих, иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная.

Яко нача́тки естества́ Насади́телю тва́ри вселе́нная прино́сит Ти, Го́споди, богоно́сныя му́ченики; тех моли́твами в ми́ре глубо́це Це́рковь Твою, жи́тельство Твое, Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

Тропари и кондаки на каждый день седмицы : молитвы

В Понедельник
Бесплотным Силам
Тропарь, глас 4
Небесных воинств Архистратиги, / непрестанно молим вас мы, недостойные, / чтобы вы оградили нас вашими молитвами / под кровом крыл невещественной вашей славы / сохраняя нас, припадающих усердно и взывающих: / «От бед избавьте нас, / как начальники Вышних Сил!»
Кондак, глас 2
Архистратиги Божии, служители Божественной Славы, / Ангелов начальники и людей наставники, / полезное нам испросите и великую милость, / как бесплотных Архистратиги.
Во вторник
Св. Иоанну Предтече
Тропарь, глас 2
Память праведника чтится похвалами, / тебе же довольно свидетельства Господня, Предтеча, / ведь явился ты поистине из пророков славнейшим, / ибо удостоился в струях крестить Проповеданного. / Потому за истину пострадав с радостью, / благовествовал ты и находящимся во аде Бога, явившегося во плоти, / подъемлющего грех мира / и подающего нам великую милость
Кондак, глас 2
Пророк Божий и Предтеча благодати, / главу твою как священнейшую розу в земле обретя, / мы всегда получаем исцеления, / ибо снова, как и прежде, / ты возвещаешь в мире о покаянии.
В среду и пятницу
Св. Кресту
Тропарь, глас 1
Спаси, Господи, людей Твоих / и благослови наследие Твоё, / победы православным христианам над иноплеменными даруя / и Крестом Твоим сохраняя Твой народ.
Кондак, глас 4
Вознесенный на Крест добровольно, / соименному Тебе новому народу / милости Твои даруй, Христе Боже; / возвесели силою Твоею верных людей Твоих, / подавая им победы над врагами, / – да имеют они помощь от Тебя, / оружие мира, непобедимый знак победы.
В четверг
Св. Апостолам
Тропарь, глас 3
Апостолы святые, / умолите милостивого Бога, / да согрешений прощение / подаст Он душам нашим
Кондак, глас 2
Непоколебимых и богогласных проповедников, / высших из учеников Твоих, Господи, / Ты принял в наслаждение благ Твоих и покой; / ибо труды их и смерть признал Ты высшими всякой жертвы, / Один, знающий то, что в сердцах.
И Святителю Николаю
Тропарь, глас 4
Правилом веры и образом кротости, / воздержания учителем / явила тебя стаду твоему / непреложная истина. / Потому ты приобрел смирением – высокое, / нищетою – богатство. / Отче, святитель Николай, / моли Христа Бога о спасении душ наших.
Кондак, глас 3
В Мирах ты, святой, явился совершителем священнодействий, / ибо Христово Евангелие исполнив, / положил ты, преподобный, душу свою за людей твоих / и неповинных спас от смерти; / потому был ты освящен, / как великий служитель таинств Божией благодати.
В Субботу
Всем Святым и За Упокой
Тропари, глас 2
Апостолы, мученики и пророки, / святители, преподобные и праведные, / подвиг доблестно совершившие и веру сохранившие, / дерзновение пред Спасителем имея, / Его за нас, как благого, умолите, молимся, / во спасение душам нашим!
Слава: Помяни, Господи, как Благой, рабов Твоих / и всё, в чем они в жизни согрешили, прости: / ибо никто не безгрешен, кроме Тебя. / Ты можешь и преставившимся дать покой.
И ныне: Матерь святая неизреченного Света, / мы, благоговейно почитая Тебя, / ангельскими песнопениями величаем.
Кондак, глас 8
Как первые плоды природы Насадителю всего творения / вселенная приносит, Тебе, Господи, богоносных мучеников. / Их мольбами и ходатайством Богородицы, / Церковь Твою – Твой народ / в мире глубоком сохрани, Многомилостивый.
Глас 6
Со святыми упокой, Христе, / души рабов Твоих, / там, где нет ни боли, ни скорби, ни стенания, / но жизнь бесконечная.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *