Завоевание турками константинополя

Центральні райони країни — Брабант і Фландрія — славилися своїм сукнарством. З іспанської та англійської вовни на місцевих мануфактурах виготовляли якісні й дешеві тканини, які розходилися далеко за межі країни. Жителі північних земель — Голландії та Зеландії — займалися кораблебудуванням та рибальством. Населення південних провінцій постачало сільськогосподарську продукцію. У міському виробництві і в селі успішно розвивалися нові капіталістичні відносини.

Зручне географічне розташування Нідерландів сприяло розвитку міжнародної торгівлі. У країні діяла налагоджена система прекрасно обладнаних портів. Ріками здійснювався товарообмін з Німеччиною і Францією, а морем — із Англією, країнами Балтії і Московією. У великих містах існувало чимало банків і бірж, а найбільший нідерландський порт Антверпен став важливим центром торгового і фінансового життя Європи. На його вулицях можна було почути різні мови і зустріти комерсантів із найвіддаленіших країн. 17 провінцій Нідерландів по праву вважалися найбагатшою частиною Іспанського королівства. Податки з них приносили Іспанії у 7 разів більше прибутків, ніж золото і срібло Нового Світу.

Карл V управляв Нідерландами через свого намісника. Король завбачливо зберіг вольності міст і представницький орган країни — Генеральні штати, надав нідерландському купецтву широкі можливості для торгівлі в Іспанії та Новому Світі. Така політика дозволяла Карлу V утримувати в Нідерландах спокій, але наприкінці його правління ситуація почала змінюватися. Збільшення податків дедалі частіше наштовхувалося на обурення населення. Дворянство дратувало те, що іноземці відтіснили його від керівництва країною. До того ж у Нідерландах, де проживало багато протестантів (переважно кальвіністів), було введено інквізицію і почалися гоніння на єретиків. Усі ці проблеми загострилися після приходу до влади Філіппа II.

Початок визвольного руху. Філіпп II управляв своїми володіннями з Мадрида. Король погано знав Нідерланди і турбувався лише про те, аби витягти з них якомога більше коштів для потреб Іспанії. Він безжально розорював країну: переклав на неї утримання іспанського війська, скасував пільги нідерландських купців, позичав і не повертав гроші нідерландським банкам. Прагнучи викоренити кальвінізм, Філіпп розгорнув масове переслідування протестантів.

Нідерландці розцінювали дії короля-іспанця як політику, спрямовану на їхнє національне гноблення. Країну охопило масове обурення. Серед невдоволених було чимало дворян, лідерами яких стали принц Вільгельм Оранський, граф Егмонт і адмірал Горн. Вони виступали за припинення релігійних гонінь і повернення старовинних вольностей, а свої вимоги передали намісниці короляМаргариті Пермській. Щоб показати, до якого злиденного становища дійшли нідерландці, дворяни при врученні документа навмисно вдяглись у бідний одяг.

Один з придворних презирливо обізвав їх гьозами — жебраками, але ті, кому адресувалась образа, підхопили слово і використали його на свій лад. Невдовзі так з гордістю почали називати себе всі борці за незалежність Нідерландів.

Визвольний рух почався влітку 1566 р., коли по всій країні розгорнулося повстання іконоборців (противників ікон). Під заклики кальвіністів вони громили католицькі церкви, знищували ікони і статуї святих: усього постраждало понад а тис. церков. Повстання вдалося придушити, але воно змусило намісницю пом’якшити закони проти єретиків. Таке рішення не влаштовувало Філіппа. Він усунув Маргариту, а на її місце поставив герцога Альбу — жорстокого фанатика, який обіцяв вогнем і мечем викоренити єресь і привести Нідерланди до повної покори своєму монарху.

Герцог Альба проти гьозів. Улітку 1567 р. каральне військо герцога Альби увійшло в Нідерланди, де іспанські солдати поводились як у завойованій країні. Для розправи з невдоволеними була створена «Рада у справах про заколот”, яку в народі називали «кривавою». Вона тисячами виносила смертні вироки. Егмонті Горн загинули на ешафоті, а Вільгельм Оранський і частина його прибічників втекли за кордон. Всі, хто хотів врятуватись, залишали країну. Майно жертв кривавих розправ йшло на користь короля, в Нідерландах зростала кількість розорених і безробітних. Країна опинилася на межі економічної катастрофи. Спроба Альби ввести нові податки поклала край народному терпінню.

Нідерландці піднялися на партизанську боротьбу. Вони йшли в глухі ліси і створювали загони «лісових гьозів», які розправлялися з іспанцями на суші. «Морські гьози» топили іспанські судна і нападали на прибережні фортеці. Принц Оранський підтримав народну боротьбу і пішов на союз із гьозами. Мужня і авторитетна людина, він був справжнім патріотом Нідерландів. Обдарований політик, принц ніколи не говорив зайвих чи необережних слів і вмів майстерно приховувати свої справжні наміри. За це він отримав прозвання «Мовчазний».

Турецкая версия событий завоевания Константинополя

Мехмед Завоеватель.

Мехмед Завоеватель. Портрет XV века, приписываемый турецким художникам Синан бею (Sinan Bey) по прозвищу Nakkaş (каллиграф) и его ученику Сиблизаде Ахмеду (Siblizade Ahmed).

Этот портрет ныне хранится в музее бывшего султанского дворца Топкапи в Стамбуле, где фигурирует как «Мехмед II с ароматной розой».

Во время своего правления Мехмед II Фатих (Завоеватель) пригласил к своему двору итальянских художников, в частности в 1479 году Стамбул посетил Джентиле Беллини (Gentile Bellini).

Этого венецианского художника послал в Стамбул совет дожей Венеции, узнав о просьбе султана, высказанной в ходе мирных переговоров.

Считается, что в Стамбуле в ученичество Беллини султан отдал уже упомянутых выше Синан бея и Сиблизаде Ахмеда. Они освоили технику европейского портрета.

Беллини и сам написал портрет Мехмеда II, но также стал известен и данный портрет турецких художников «Мехмед II с ароматной розой».

Это очень популярное и широко распространенное до сих пор в Турции изображение султана Мехмеда Завоевателя с цветком, что, как считается, наряду с его жесткостью военного, свидетельствует о его человечности и утонченности.

Спустя несколько лет, в 1481 году султан Мехмед II скончается в возрасте всего 49 лет.

Турецкая публикация пишет:

«С самого начала мусульманских походов Константинополь считался для мусульман святой целью. На протяжении веков мусульманские арабы, а затем и турки-мусульмане предпринимали многочисленные походы на Константинополь и осаждали город. За столетия до завоевания Стамбула Пророк Мухаммед сказал, что победоносные войска дойдут до ворот Европы, и приветствовал этих славных воинов и победителя-военачальника. Его слова являются основным побуждением совершения походов на Константинополь, который был известен среди мусульман как «Константиния».

Первый поход мусульман против Византии был предпринят при калифе Османе. Муавия, губернатор Сирии, организовал первый морской поход на Константинополь. В 655 г. арабский флот одержал победу над Византийским флотом у берегов Финикии и открыл для мусульман морские пути.

Первая осада Константинополя мусульманами была предпринята в 668 г. когда Муавия был калифом династии Омеядов. Осада продолжалась до весны 669 г., но армия, расположившаяся у Кадыкёй, не смогла завоевать город. Вспыхнули эпидемии, которые унесли жизни многих солдат, и армия была вынуждена вернуться. Эбу Эйюп Аль-Ансари, флагоносец Пророка Мухаммеда, участвовавший в походе несмотря на свой старческий возраст, был убит во время осады и похоронен прямо у городских стен.

В 673 г. калиф Муавия послал новый флот, который достиг Мраморного моря в 674 г. Однако осада, продолжавшаяся семь лет, закончилась полной неудачей.

Вторая осада под командованием Маслама бин Абд аль-Малика, продолжавшаяся с Августа 716 г. до Сентября 717 г. также потерпера неудачу. Армия была ослаблена погодными условиями, голодом, болезнями и нападениями болгарских банд. В некоторых исторических источниках говорится, что по просьбе Маслама императором Леоном III была организована мечеть для военнопленных мусульман, а после снятия осады император сопровождал Маслама во время прогулок по городу.

Последняя осада арабов была предпринята в 781-782 гг. армией под командованием Харуна, сына султана из династии Аббасидов Аль-Махди. Харун одержал победу над Византийской армией в Измите, добрался до Ускюдар и осадил город. По окончанию осады он подписал договор с Византией и вернулся назад. Благодаря походу Харун, позднее взошедший на престол аббасидского государства, получил титул «Ар-Рашид» («идущий прямым путем»). Помимо упомянутых походов и осад, мусульманскими арабами было предпринято множество других походов против Константинополя, но ни один из них не завершился осадой.

Осада Стамбула Оттоманами

Оттоманские Турки интересовались Византией и Константинополем на протяжении всего 14-го столетия.

Задолго до завоевания города все поселения, входящие в состав современного Стамбула, кроме Суричи, входили в состав владений Оттоманской империи. В течение данного периода оттоманы вмешивались во внутренние дела Византийской империи и поддерживали какую-либо сторону в междоусобной борьбе за власть. В период, предшествовавший завоеванию города, они совершали различные маневры в окресностях Константинополя.

Несмотря на то, что в 1340 г. оттоманские войска достигли ворот Константинополя, этот поход не завершился осадой. Поход, начатый султаном Мурадом I в Чаталджа был приостановлен сильным христианским союзом. Первая большая осада с целью захвата Константинополя была предпринята султаном Йылдырымом Беязыд. Однако, его армия не смогла войти в город в результате заключенного с императором договора.

Султан Йылдырым Беязыд продолжал предпринимать действия, оказывающие влияние на Константинополь. Ему удалось основать в городе турецкий квартал, мечеть и суд, в котором рассматривались дела оттоманских турков. Он оказывал влияние на возведение на престол императоров, которые заботилсь об интересах Оттоманской империи, что является одним из самых важных факторов, повлиявших на ход завоевания Константинополя оттоманами. Последняя попытка осадить город при султане Йылдырыме Беязыд была предпринята в 1400 г. Однако, данное действие было приостановлено вторжением Тимура.

Осада во главе с Муса Челеби, сыном султана Йылдырыма Беязыд, предпринятая в 1411 г. также завершилась неудачей. Император, обеспокоянный успехами Оттоманской армии, обратился за поддержкой к Мехмеду Челеби, находящемуся в Бурсе брату Мусы Челеби, впоследсвие осада была была снята. В период правления оттоманского султана Мехмеда Челеби походов против Константинополя не было.

Последняя осада периода предшествовавшего завоеванию города состоялась во время правления султана Мурада II. Тщательно подготовленная осада с подробным стратегическим планом была самой трудной для города осадой. Осада началась 15 Июня 1422 г. с перекрытия 10-тысячной конницей дорог, соединяющих Константинополь с другими городами. Эмир Султан, один из самых влиятельных духовных наставников того времени, прибыл из Бурсы и присоединился к осаде с армией из сотен дервишей, что было восторженно принято воинами. Несмотря на то, что нападение, предпринятое 24-ого Августа с участием Эмир Султана, было очень сильным, город не сдался. Осада была снята впоследствие восстания принца Мустафы, брата султана Мурада II. Таким образом, задача завоевания Стамбула перешла к сыну султана Мурада II.

Завоевание Стамбула

Осада Константинополя.

Осада Константинополя.

22 Апреля 1453 г.: В ранние утренние часы византийцы с ошеломлением и испугом увидели как османские войска переправляют суда через Галатский холм. Быки волокли по деревянным рельсам около 70 судов, а сотни солдат балансировали суда канатами. После полудня суда уже находились в заливе Халич (Золотой Рог).

С современного рисунка.

До завоевания Византия утратила свою прежнюю силу и перестала быть сильной империей. Территория империи была ограничена Константинополем, крепостью Силиври, Виза и Месимврией, расположенных на берегу Мраморного моря. Постепенно оттоманские турки окружили и эти окресности.

Небольшие византийские деревни, расположенные вне пределах городских стен, оставались вне оттоманских владений не потому что они сопротивлялись оттоманским туркам, а потому что оттоманы не принимали их всерьез и считали неважными. Они сосредоточили все свое внимание на Константинополе — их главной цели. Причиной провала последних осад не была недостаточность армии, а скорее всего внутрениие проблемы Оттоманской империи.

В этот период Византия не была уже прежней могущественной империей. Византийские императоры приняли оттоманское подданство и платили ей дань. Вместо Византийских императоров теперь оттоманы имели дело с платящими им дань мелкими феодалами. Константинополь больше всего считался религиозным центром, нежели столицей империи. Он был самой последней и самой сильной крепостью, ограждавшей христианский мир от Ислама и мусульманской армии, и ему нельзя было сдаваться. Для чего под руководством Папы Римского были предприняты новые Крестовые Походы.

Однако, для Византии, изнуренной нападениями и осадами оттоман, более серьезную угрозу создавал раскол между ортодоксальным православием и католичеством. Это означало, что христианская Европа больше не могла защитить ортодоксальную Византию. В отчаянной попытке объединить две церкви император и патриарх на церковном соборе, созванном во Флоренции в 1439 г., преклонили колена перед Католической церковью. Греческая ортодоксальная церковь также приняла господство Римско-католической церкви. Союз Греческой ортодоксальной и Римско-католической церквей, учрежденный на принужденной основе, послужил предвестником нового периода. Таким образом распря между ортодоксальным православием и католичеством, продолжавшаяся столетиями, была временно приостановлена под угрозой Оттоманкой империи. Однако, это соглашение было встречено жителями Константинополя с критикой и бурным недовольствием, а празднование, проведенное в соборе Айа София в честь объединения церквей, вызвало волну протестов. Византийцы не хотели присутствия европейцев в Константинополе и восстановления латинской эпохи.

Мощная армия крестоносцев, созванная после заключенного во Флоренции соглашения об объединении, в 1443 и 1444 г. захватила Грецию. Но в 1444 г. в битве при Варне оттоманы одержали победу над крестоносцами. Это последнее сражение, которое предопределило судьбу Константинополя. Теперь, завоевание города стало для молодой империи неизбежной целью. Боль в сердце оттоманских владений должна была быть снята, так как Константинополь являлся основным связующим звеном между Грецией и Анатолией.

За год до штурма Константинополя началась осторожная и тщательная подготовка. Были вылиты необходимые для штурма гигантские пушки. В 1452 г. была построена крепость Румели-Хисар, предназначенная для обеспечения контроля над проливом, был сформирован мощный флот, состоящий из 16 гребных галер, и вдвое увеличено число воинов. Были перекрыты пути подвоза в Византию, дабы она не сумела воспользоваться поддержкой. Была также обеспечена безучастность Галаты, находившейся в то время во власти генуэзцев. 2 Апреля 1453 г. передовые отряды турок подошли к городу. Итак, начался штурм Константинополя.

Хронология осады Константинополя:

Картина итальянского художника Фаусто Зонаро (Fausto Zonaro) «Завоевание Константинополя».

Картина итальянского художника Фаусто Зонаро (Fausto Zonaro) «Завоевание Константинополя».

На картине султан Мехмед Фатих руководит переброской военных кораблей по суше для заключительного штурма Константинополя (1453).

В 1896-1909 гг. Фаусто Зонаро (годы жизни 1854-1929) был придворным живописцем при османском дворе (с титулом Ressam-ı Hazret-i Şehriyari), и в годы своего пребывания в Стамбуле написал ряд картин по турецкой истории.

6 Апреля 1453 г.: Султан Мехмед Фатих (Завоеватель) поставил свою палатку напротив ворот Св. Романа (нынешнего Топкапы). В тот же день, город был полностью блокирован, начиная от берегов Халич (т.е. залива Золотой рог. Прим. Portalostranah.ru) до Мраморного моря.

6-7 Апреля 1453 г.: Начался пушечный обстрел. Была разрушена часть крепости у Эдирнекапы.

9 Апреля 1453 г.: Балтаоглу Сулейман Бей предпринял первую атаку чтобы прорваться в залив Халич.

9-10 Апреля 1453 г.: Была взята часть крепости на берегу пролива Босфор. Балтаоглу Сулейман Бей захватил Принцевы острова в Мраморном море.

11 Апреля 1453 г.: Начался обстрел крепости. Местами образовались трещины. Непрерывная бомбардировка произвела огромные разрушения в стенах Константинополя.

12 Апреля 1453 г.: Оттоманский флот атаковал корабли, перекрывавшие вход в Халич. Более высокие корабли христиан смогли одержать победу, что ослабило боевой дух оттоман. По приказу Султана Мехмеда началась бомбардировка византийских судов, перекрывавших Халич. Была затоплена одна галера.

Ночь 18 Апреля 1453 г.: Султан отдал приказ о штурме. Первая, большая атака длилась четыре часа, но была отбита.

20 Апреля 1453 г.: Между подошедшими к Константинополю тремя галерами, нанятыми папой римским, и византийским кораблем с грузом продовольствия и оружия и турецким флотом вблизи Йеникапы начался бой. Султан лично выехал на берег и приказал Балтаоглу Сулейман Паше во что бы то ни стало затопить корабли. Несмотря на то, что оттоманский флот намного превосходил по численности, он не смог остановить огромные вражеские суда. Этот провал уменьшил энтузиазм оттоманской армии. Оттоманские солдаты начали покидать армию. Вскоре византийский император, воспользовавшись ситуацией, предложил соглашение о мире. При поддержке Садразам Чандарлы Халил Паши предложение было отвергнуто. Продолжается осада и обстрел городских стен.

Во время этого хаоса и ослабленния боевого духа Султан Мехмед получил письмо от шейха и духовного наставника Акшемседдина, в котором он сообщает ему грандиозную новость о завоевании города . Вооруженнный этой моральной поддержкой, Султан Мехмед Фатих обострил атаку и решил использовать фактор внезапности. Турецкие отряды по суше переправят находящиеся в Долмабахче военные корабли в залив Халич!

22 Апреля 1453 г.: В ранние утренние часы византийцы с ошеломлением и испугом увидели как оттоманкие войска переправяют суда через Галатский холм. Быки волокли по деревянным рельсам около 70 судов, а сотни солдат балансировали суда канатами. После полудня суда уже находились в заливе Халич. Неожиданное появление Оттоманского флота в заливе создала среди византийцев панику. Часть византийских войск была перемещена на защиту выходивших на Халич городских стен, что значительно ослабило защиту крепостей со стороны суши.

28 Апреля 1453 г.: Попытка сжечь турецкие судна была отбита турками огнём бомбард. Между Айвансарай и Сютлюдже был построен понтонный мост, откуда оттоманы произвели обстрел выходивших на залив городских стен. Все стены со стороны залива были осаждены. Императору через генуэзцев было послано требование о безоговорочной сдаче. Если он сдастся, он мог покинуть город и уйти куда угодно, а жизнь и добро его народа будут пощажены. Но император отклонил предложение.

7 Мая 1453 г.: Штурм, предпринятый на стены у речки Байрампаша 30-тысячным войском, продолжался около 3 часов, но был отбит.

12 Мая 1453 г.: Внезапный штурм района между Текфурсарай (Влахернский дворец) и Эдирнекапы был также отбит.

16 Мая 1453 г.: Турки начали вести подкоп под стены возле Эгрикапы, который встретился с туннелем, вырытым византийцами. Произошла подземная минная война. Штурм цепи у залива Халич, предпринятый в этот же день, также потерпел поражение. На следующий день произвели еще один штурм, который также был отбит византийцами.

18 Мая 1453 г.: Турки атаковали стену у Топкапы с огромной башней с деревянным каркасом. Жестокий бой продолжался до вечера. Однако ночью византийцы подожгли башню и расчистили засыпанный оттоманами ров. В последующие дни продолжается обстрел городских стен.

25 Мая 1453 г.: Султан Мехмед Фатих через Исфендияр Бейоглу Исмаил Бея послал императору свое последнее требование о сдаче. Он пообещал, что император может выбраться из города со своим добром и казной, жители могли покинуть город с пожитками, а оставшиеся могли сохранить свое добро. Но византийцы не приняли этих условий.

26 Мая 1453 г.: Появились слухи, что в случае продолжения осады венгры мобилизуют свои войска, чтобы поддержать византийцев и что приближался флот из европейских стран. Султан Мехмед собрал военный совет. На совете Чандарлы Халил Паша и его сторонники, которые с самого начала были против осады, хотели чтобы осада была снята. Султан Мехмед, Заганос Паша, его наставник Акшемседдин, Молла Гюрани и Молла Хюсрев выступили против идеи об отступлении. Было принято решение продолжении штурма города. Заниматься подготовкой было поручено Заганос Паше.

27 Мая 1453 г.: Оттоманской армии было объявлено решение о генеральном штурме.

28 мая 1453г.: Был объявлен день отдыха, чтобы воины набрались сил перед решающим боем. В лагере стояла полная тишина. Султан Мехмед осмотрел армию и приободрил солдат перед большой атакой. А в Константинополе в соборе Айа София был проведен религиозный обряд, в котором император призвал всех жителей принять участие в защите города. Это был последний обряд византийцев.

29 Мая 1453 г.: Войска заняли свои боевые позиции. Ближе к утру Султан Мехмед отдал приказ о наступлении. В Константинополе солдаты заняли свои места на стенах и брешей, в то время как жители собрались в церкви. Оттоманская армия начала свое заключительное наступление с двух сторон: с суши и с моря. Наступление сопровождалось такбиром («восхваление и возвеличивание Аллаха») и ударами в барабаны. Первая атака была произведена легкой пехотой, после чего на наступление пошли анатолийские солдаты. Три сотни анатолийцев смогли ворваться в пролом через большую брешь в стене, но были окружены и перебиты. Следующая атака велась янычарами, воодушевленными личным присутствием султана Мехмеда. Враги столкнулись лицом к лицу. Был убит Улубатлы Хасан, водрузивший первый турецкий флаг на крепостную стену. С проникновением янычаров в город через Белградкапы и капитуляцией защитников у Эдирнекапы пала византийская защита.

Покинутый солдатами император был убит в одной из уличных схваток. Турецкие отряды, проникшие в город со всех сторон, полностью сокрушили византийскую защиту. Ближе к полудню султан Мехмед Фатих вошел в город через Топкапы и сразу подъехал к собору Айа София, которую превратил в мечеть. Таким образом была завершена еще одна эпоха и начата другая.

Последствия завоевания Константинополя

Завоевание Константинополя имело важные исторические последствия как для турков и Исламской религии, так и для всего мира. Поэтому многие историки за конец средневековой истории принимают завоевание Константинополя турками.

С завоеванием Константинополя оттоманны устанавили свое господство над многочисленным независимыми турецкими княжествами (бейлик), расположенными в Анатолии. Таким образом, завоевание византийской империи способствовало объединению проживающих в Анатолии турецких общин. Период господства Оттоманской империи как в Анатолии, так и в исламском мире начинается с завоевания Стамбула.Таким образом, Оттоманское княжество превратилось в мировую империю.

После завоевания оттоманские мусульмане сыграли важную и динамичную роль в формировании мировой политики. Мусульмане приняли основное участие во всех международных событиях Старого Мира.

На протяжении трех столетий европейские христиане стремились изгнать мусульман из Малой Азии посредством Крестовых походов и Стамбул служил для них пограничным пунктом. После завоевания христианский мир в конечном итоге признал господство исламского мира в Малой Азии и никогда больше не предпринимал Крестовых походов. В действительности мусульмане направили свое внимание на Европу. Завоевание Стамбула стало историческим событием, неким поворотным моментом с которого начинается многолетнее превосходство исламского мира над Европой.

Падение Константинополя также считается ключевым историческим моментом, предвещающим эпоху Возрождения. После его завоевания, многие византийские художники и философы эмигрировали в Рим, захватив с собой свои произведения. Эта интеллигенция способствовала возрождению классической греческой культуры и вскоре в Европе началось движение Возрождения.

Султан Мехмед Фатих (Завоеватель)

Султан Мехмед II Завоеватель (Фатих) в дни взятия Константинополя (1453).

Султан Мехмед II Завоеватель (Фатих) в дни взятия Константинополя (1453). Современная турецкая музейная роспись.

Очень часто Мехмеда II в дни завоевания Константинополя художники изображают зрелым человеком, однако нужно помнить, что в 1453 году, когда он завоевал этот город, Мехмеду II был всего 21 год. На этом изображении возрастные пропорции соблюдены.

7-ой оттоманский султан. Родился в 1432 г. и умер в 1481 г. Взошел на престол дважды: в 1444 и 1451 гг. и правил на протяжении 31 года.

Начали обучение принца Мехмеда в самом раннем возрасте. В его образовании и воспитании приняли участие видные умы того времени, такие как Молла Еган, Акшемседдин, Молла Гюрани и Молла Айас. В соответствии с королевской традицией, он был назначен губернатором Манисской губернии Санджакбейлик, чтобы он набрался необходимого опыта в государственном управлении.

Он обучался математике, геометрии, толкованию Корана (тефсир), хадисоведению, законам шариата, мусульманской догматике, философии и истории. Он говорил на арабском, персидском, латинском, греческом и сербском языках. Принц Мехмед стал сильным военачальником и интеллектуалом с широким кругозором.

Фатих Мехмед, питающий особый интерес к литературе, занял свое заслуженное место среди знаменитых поэтов того времени. Под псевдонимом «Авни» он написал множество газелей, которыми он прославился среди литературных современников. Первый написанный во дворце диван (собрание литературных сочинений) принадлежит Фатиху Мехмеду.

В то время как юный принц Мехмед был губернатором Манисской губернии Санджакбейлик, его отец султан Мурад II решил удалиться, объявив его султаном. Занятие трона юнцом открывало для европейских стран новые горизонты для действий. Решив воспользоваться подходящим временем, они начали вторгаться в оттоманские владения. Чтобы вытеснить оттоманских турков из Европы была созвана армия крестоносцев. В ответ на это, султан Мурад II, став главнокомандующим войском, разбил крестоносцев при Варне. После Варнского сражения султан Мурад II вернулся и снова взял правление в свои руки. Султан Мехмед был послан в Манису, где он продолжил обучаться у видных умов того времени.

После смерти отца султан Мехмед приехал в столицу Эдирне, чтобы во второй раз занять престол. С самого первого для его правления он приступил к осуществлению своих планов о завоевании Константинополя. Сначала на европейской части он построил крепость напротив Анадолу-Хисар, известную как Румели-Хисар. По его замыслу были вылиты еще невиданные в Европе гигантские пушки. Он сформировал мощный флот, а в день наступления решил взять командование на себя.

После в завоевания Константинополя султан Мехмед направил свое внимание на расширение своих владений до реки Дунай и решение сербской проблемы. Он смог убедить Сербию принять оттоманское подданство. Затем он отнял у генуэзцев торговый порт Каффа и Амасру, которая являлась основной военно-морской базой. Он также овладел Синопом и завоевал Трабзон, положив конец княжеству Джандарогуллары и государству Понтус. Затем султан Мехмед взял остров Мидилли, овладел Боснией-Герцеговиной и объединил Балканские страны на юге от Реки Дунай.

Он отнял у династии Караманлы Конью и Караман и превратил их в провинцию Караман.

Затем Мехмед отнял у венецианцев остров Эгрибоз, положил конец княжеству Алаийе (Аланья), одержал победу на войне с Узун Хасаном, правителем Ак-Коюнлу, и окончательно присоединил Анатолию к владениям Оттоманской империи.

Позднее он направился на Запад и завоевал несколько генуэзских крепостей и сделал крымского хана вассалом Оттоманской империи.

Затем он захватил Албанию, присоединил к владениям Оттоманской империи Отранто, расположенный в южной части Италии.

Запаниковавший папа римский призвал европейские страны предпринять новый крестовый поход, на что Европа так и не решились.

Весной 1481 г. двинулся в новый поход и умер в районе Гебзе. Некоторые исследователи предполагают, что он был отравлен.

Султан Мехмед Фатих как государственный деятель и ученый

Султан Мехмед Фатих (Завоеватель) получил строгое всестороннее образование, и с самого раннего детства готовился стать правителем Оттоманской империи. Он обладал выдающимися военными талантами и превосходно управлял прекрасно дисциплинированной и хорошо организованной армией. Он держал в строгой тайне свои планы о наступлениях и скрывал их даже от самых близких ему людей. Он был первым султаном, который высоко оценил артиллерию. До завоевания Константинополя пушки применяли исключительно в качестве средства устрашения врага (грохотом выстрела). Никто не думал об их разрушительной силе и о том, какую важную роль они смогут сыграть в сражении. Принимая во внимание их потенциал, султан Мехмед сосредоточился на подготовку множества бомбард невиданных в то время размеров. Он самостоятельно произвел для них баллистические учеты и

вычислил сопротивление.

Он стремился создать мировую империю и провел всю свою жизнь в походах для достижения этой цели. В течение 32-летнего правления он завоевал 17 государств, включая 2 империи, 6 княжеств и 5 герцогств. Он сделал Черное море турецким, завоевал весь Балканский полуостров и несколько островов в Эгейском море. Он увеличил владения Османской империи, которые он унаследовал от своего отца султана Мурада II, в 2.5 раза.

В дополнение к его завоеваниям, Султан Мехмед Фатих занимает важное место в истории Оттоманской империи в плане структурных и политических реформ, осуществленных на государственном уровне. Сводом законов Канун-наме он регламентировал деятельность военно-административной, финансовой и судебно-религиозной систем правительства. Будучи непредубежденным и широко мыслящим правителем, от покровительствовал развитию культуры и искусства. Он также продемонстрировал редкую религиозную толерантность. Например, после захвата Константинополя Мехмед Фатих созвал в свой дворец итальянских гуманистов и греческих ученых и был единственным, кто встал на защиту ортодоксального православия. Кроме того, Патриарх занимал положение равное по уровню визирю. Султан Мехмед попросил Патриарха Геннадия II написать книгу о принципах христианской веры и перевести ее на оттоманский турецкий язык.

На протяжении столетия 8 медресе, построенные у мечети Фатих, считались основными образовательными учреждениями Оттоманской империи. Временами султан собирал «улемов», признанных и авторитетных знатоков ислама, и слушал их дискуссии о теологических положениях. Он покровительствовал развитию наук и с величайшим уважением относился к ученым. При правлении султана Мехмеда Фатиха такие науки, как математика, астрономия и богословие достигли своего апогея».

§ 30. Гибель Византии и создание Османской империи

Успехи и неудачи турок-османов

После покорения стран Балканского полуострова в конце XIV века турецкие султаны решили, что настала очередь Константинополя. Город уже давно находился в кольце: из окон императорского дворца были видны турецкие укрепления. Захватить столицу Византийской империи османам мешало отсутствие сильного флота, способного блокировать ее с моря.

Османское войско в походе. Средневековая миниатюра

Помощи византийцам ждать было неоткуда. Страшное поражение, которое крестоносцы потерпели в 1396 году под Никополем, заставило их отказаться от новых походов. Только небольшие отряды европейцев-смельчаков да флот генуэзцев и венецианцев осмеливались противостоять османам. Жители Константинополя умирали с голоду в тисках турецкой осады. Казалось, что участь Византийской империи предрешена.

Однако в начале XV века произошло событие, отсрочившее на полстолетия падение Константинополя. С востока на владения турок-османов обрушились войска жестокого завоевателя Тимура. Он подчинил своей власти Среднюю Азию, Иран, Индию. Теперь на очереди была Малая Азия, но турецкий султан считал свое войско непобедимым. На его высокомерное послание Тимур ответил: «Вовремя прояви мудрость, подумай, раскайся и предотврати удар грома нашего возмездия. Ты не больше, чем муравей, зачем ты дразнишь слонов? Они растопчут тебя своими ногами». В 1402 году в жестокой битве турки потерпели поражение от войск Тимура. Султан попал в плен и по приказу победителя был посажен в клетку, чтобы все турки видели унижение своего правителя. Государство турок-османов распалось, осада с Константинополя была снята.

Византийская империя в XV веке

В XV веке Византия ничем не напоминала прежнюю могучую империю. Она была ослаблена борьбой знати, частой сменой правителей, бесконечными войнами. Власть императора распространялась только на Константинополь и ближайшую округу. Вся остальная территория империи была захвачена турками-османами. Византийские крестьяне разорялись и попадали в зависимость от крупных землевладельцев. Ремесленники растеряли прежнее мастерство, купцы уступили первенство итальянским торговцам. Императорская казна оскудела, и государство уже не могло содержать сильную армию. Тем не менее Константинополь продолжал быть одним из крупнейших городов мира, его население насчитывало 50 тысяч жителей. Богатства города притягивали к себе взоры турецких завоевателей.

Церковь Святой Ирины в Константинополе

Последней, но призрачной надеждой императора были страны Западной Европы. Забыв о разгроме его государства крестоносцами в XIII веке, он обратился к римскому папе и правителям западноевропейских государств за помощью. Условием оказания такой помощи римский папа объявил подчинение себе православной византийской церкви. В 1439 году на церковном соборе, состоявшемся во Флоренции, было объявлено об объединении христианских церквей под верховной властью римского папы. Однако далеко не все священники и простые люди в Византии одобрили такое решение. Многие говорили, что лучше увидеть в Константинополе турок, чем католиков. Сопротивление было столь сильным, что окончательно подчинение католиками православной церкви так и не было осуществлено.

Вспомните, когда и почему произошел раскол христианской церкви.

Объединение церквей не помогло византийскому императору в борьбе с турками. Организованный западноевропейцами в 1444 году новый крестовый поход вновь завершился неудачей.

Шлем султана

Падение Константинополя и гибель Византийской империи

Турецкий султан Мехмед II (1451–1481), прозванный Завоевателем, бросил все силы на захват Константинополя. По его приказу всего за четыре месяца на европейском берегу пролива Босфор вблизи византийской столицы была построена крепость. Теперь она вместе с другой крепостью, сооруженной турками на несколько десятилетий раньше, перекрыла доступ к Константинополю с моря. Для решающего штурма Мехмед II в начале 1453 года привел под стены города двухсоттысячное войско. На вооружении у турок находился флот, насчитывавший 125 судов, и грозная артиллерия. Специально для штурма Константинополя была изготовлена гигантская пушка, стрелявшая ядрами весом до полутонны.

Осада турками Константинополя. Средневековый рисунок

Всей этой силе противостояли не более семи тысяч человек, которых сумел собрать последний византийский император Константин XI. Среди защитников города был небольшой отряд венецианцев и генуэзцев. Император надеялся на крепкие стены столицы, не раз выдерживавшие натиск врагов. Чтобы обезопасить город со стороны моря, через бухту Золотой Рог была протянута железная цепь, не позволявшая вражескому флоту подойти к стенам Константинополя.

Каким образом была организована оборона Константинополя?

В апреле турки начали непрерывно атаковать и обстреливать из пушек стены города. Однако византийцы отбили все атаки. Тогда султан приказал перетащить корабли по суше через перешеек, минуя протянутую цепь. Когда турецкий флот оказался в бухте Золотой Рог вблизи стен города, его защитники и жители поняли, что падение столицы Византии неизбежно. Решающий штурм начался 29 мая 1453 года. Под пронзительные звуки труб и флейт турки начали атаку. Ядра гигантской пушки пробили большую брешь в стене, и враги хлынули внутрь города. Император Константин сражался наравне со своими воинами и погиб с оружием в руках, озарив Византию последним лучом славы. Константинополь пал, множество его жителей погибло. Султан объявил, что ему принадлежат стены и здания города, все остальное он отдал на разграбление своим воинам. Свидетель событий писал, что грабеж продолжался три дня, и не было ни одного воина, который не стал бы богатым благодаря захваченной добыче и рабам.

Вступление Мехмеда II в Константинополь. Художник Ж.-Ж. Бенжамен Констан

Захват турками Константинополя означал завершение тысячелетней истории Византийской империи, наследницы Рима. Город был переименован турками в Стамбул и стал столицей их государства. Многие православные церкви были разграблены и разрушены, а храм Святой Софии превращен в мусульманскую мечеть. Позже султан приказал собрать уцелевших жителей Константинополя и христиан из других завоеванных областей и заселил ими опустевший город.

Османское государство

К концу XV века на землях бывшей Византийской империи, Малой Азии и балканских стран Сербии и Болгарии возникла обширная мусульманская Османская империя. Значительную часть ее населения составляли христианские народы – славяне, греки, армяне. Турки не стремились насильно обращать их в ислам и возложили управление этими народами на христианское духовенство.

Во главе Османской империи стоял султан, обладавший неограниченной властью. Он был верховным владыкой жизни и собственности своих подданных. Султану принадлежала вся земля в государстве. Даже родственников он считал своими рабами. Для того чтобы предотвратить смуты в государстве и упрочить власть монарха, султан Мехмед II издал закон, разрешавший наследнику престола убивать своих братьев «ради благополучия государства». Правил султан при помощи министров и чиновников, первым из которых был великий визирь. Он руководил правительством, которое называлось у турок диван. Сам султан не присутствовал на заседаниях дивана, но нередко тайно наблюдал за чиновниками из другого помещения сквозь решетку, получившую название «Глаз султана».

Заседание дивана. Средневековая миниатюра

Знатность рода не играла важной роли для продвижения по государственной службе. Основные посты при дворе султана занимали его рабы. Многие из них были еще детьми захвачены в плен или отняты у родителей-христиан. Таких рабов обращали в ислам и воспитывали в специальных придворных школах в духе беспрекословного повиновения султану. Рабы, благодаря своим способностям добившиеся высокого положения при дворе, не могли передавать по наследству свои должности и состояние. Это избавляло султана от соперничества со стороны знати. Важную роль в Османском государстве играло также мусульманское духовенство, имевшее в своем распоряжении обширные земли.

Завоевания турок-османов в XIV–XV веках

Назовите страны, покоренные турками к концу XV века.

Турки-османы составляли меньшинство населения империи. Чтобы сохранять единство государства, им была необходима сильная боеспособная армия. Ее основу составляли конные воины, получавшие право собирать часть налогов с крестьян одной местности. По первому приказу конники должны были являться вместе со своими слугами в войско султана. В отличие от западноевропейских феодалов, они не были собственниками земли и не могли передавать ее по наследству.

Самой боеспособной частью турецкого войска были янычары. Они отличались храбростью, особой преданностью султану, из них состояла охрана повелителя.

Подведем итоги

Успехи турок-османов, к концу XV века подчинивших себе всю Малую Азию и Балканский полуостров, подтвердили, что их армия была самой сильной в Европе и Азии, а Османская империя – самым могущественным государством мусульманского мира. Христианские народы Балкан на много столетий оказались под властью турецких завоевателей.

Янычары — пехота в османской армии, набранная из мальчиков-христиан, воспитанных в духе ислама. • 1402 Разгром турок-османов войском Тимура.

• 1439 Решение Флорентийского собора об объединении православной и католической церквей.

• 1453 Падение Константинополя.

Вопросы

1. Каковы были причины гибели Византийской империи?

2. Какие события отсрочили на время падение Константинополя?

3. Как было организовано управление Османским государством?

4. Как была устроена армия Османской империи? Чем положение турецких конных воинов отличалось от положения западноевропейских рыцарей?

5. Каково было положение христианских народов Османской империи?

Задания

1. Продолжите заполнение таблицы «События XIII–XV веков в Малой Азии и на Балканах».

2. Используя текст параграфа и иллюстрации, составьте рассказ о штурме Константинополя.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Читать книгу целиком
Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Чтобы устранить хаос при выборе главы государства, в Османской империи было узаконено братоубийство.
Во всех турецких государствах, существовавших до Османской империи, какой-либо системы перехода власти от одного лица к другому не существовало. Правом возглавить государство обладал каждый член династии. История знает множество примеров того, как данная ситуация становилась причиной хаоса, регулярно приводя к ожесточенным конфликтам в борьбе за престол. Обычно членам династии ничто не угрожало до тех пор, пока они не претендовали на трон. Бывали также случаи, что и те, кто оказывал сопротивление, в конечном счете получали помилование. Тем не менее эта ситуация стала причиной гибели десятков тысяч человек.
Первое братоубийство
После смерти первого османского султана Османа Гази в 1324 году при отсутствии борьбы за султанат между тремя его сыновьями трон унаследовал Орхан Гази. В 1362 году на престол взошел его сын Мурад I, который боролся за власть с братьями Ибрагимом и Халилем, отстранив их от управления в Эскишехире. Согласно слухам, наследники оспаривали у Мурада I престол. С их умерщвлением была впервые пролита братская кровь.
Унаследовав трон после Мурада I в 1389 году, Баязид I Молниеносный приказал убить своего брата Якуба Челеби на поле боя, хотя его брат и не вступал в конфликт по поводу наследования. Период междуцарствия после смерти Баязида I обернулся тяжелым испытанием для османов. Борьба за власть между четырьмя сыновьями Баязида продолжалась 11 лет, Османская империя оказалась в кризисе. Именно это время и подготовило почву для легализации братоубийства в империи.
Свод законов Мехмеда II
Когда на престол вступил Мехмед II Завоеватель, Османская империя еще не отошла от потрясений Османского междуцарствия. Завоевав Стамбул, Мехмед II вновь собрал земли Османской империи воедино. Составляя свод законов о государственной организации, Мехмед II также включил пункт, связанный с наследованием султаната:
«Если кто-нибудь из моих детей станет во главе султаната, то для обеспечения общественного порядка ему надлежит убить своих братьев. Большинство улемов (признанных и авторитетных знатоков теоретических и практических сторон ислама — прим. пер.) одобряет это. Пусть это правило соблюдается».
Мехмед Завоеватель был не первым правителем, введшим в практику братоубийство. Он лишь узаконил сложившуюся гораздо раньше практику. И делая это, он исходил прежде всего из опыта периода междуцарствия (1402-1413).
Братоубийство
Братоубийство необходимо рассматривать в рамках условий конкретного временного периода. Явление братоубийства, характерное для Османской империи, — это вопрос всей турецкой истории. В его основе лежит в первую очередь отсутствие какой-либо системы и института наследования престола.
Чтобы искоренить братоубийство, назрела необходимость создать такую систему наследования. Это долго не удавалось сделать, но с начала XVII века был введен принцип вступления на престол старшего из представителей династии. Однако это не решило всех проблем процедуры смены правителя. Неблагоприятный отпечаток также накладывало традиционное заточение наследников престола во дворце, в помещении под названием «шимширлик». Большинству правителей, взросление которых происходило таким образом, так и не удавалось познать жизнь и принципы работы государственного аппарата, что в конце концов приводило к их неспособности участвовать в процессе управления.
Легализация братоубийства и умерщвление наследников престола даже в том случае, если они не претендовали на трон, отводят османам особую позицию на протяжении всей турецкой истории. В частности, благодаря братоубийству Османская империя смогла сохранить свою целостность — в отличие от существовавших до Османской империи турецких государств.
При анализе турецкой истории становится очевидно, что борьба за престол нередко заканчивалась распадом государства. Османы, которые, сохранив целостность, смогли обеспечить власть единого правителя, достигли превосходства над Европой в том числе и благодаря этому.
Свод законов Мехмеда Завоевателя не настоящий?
Те, кто не желают пятнать имя султана и отказываются приписывать закон о братоубийстве Мехмеду II, утверждают, что знаменитый свод законов на самом деле был составлен Западом. Иначе как можно объяснить то, что он существует в единственном экземпляре и находится в Вене? Между тем проведенные исследования позволили обнаружить и новые версии данного кодекса.
После Завоевателя
Значение пункта, который был включен в свод законов Мехмедом II, было по-новому осмыслено незамедлительно после смерти султана, когда между двумя его сыновьями Баязидом II и Джемом Султаном вспыхнула борьба, которая продлилась несколько лет. Первые годы султаната Явуза Султана Селима войдут в историю как период, когда спор братьев за престол достигнет апогея.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

29 мая 1453 года под натиском османов пал Константинополь.

Панорама падение Константинополя. Музей Панорама 1453, Константинополь

По установлению императора Константина Великого в 330 г. древнегреческий город Византий (VII в. до н. э.) был переименован в Новый Рим. а в последствии в Константинополь — став новой столицей империи.

Величественное существование Константинополя в течение одиннадцати столетий дало ему заслуженное право именоваться «Царицей Городов» — Царьградом, Городом с большой буквы (По́ли).

На протяжении своей тысячелетней истории Константинополь был местом пересечения важнейших сухопутных и морских путей, крупным торговым центром, средоточием интеллектуальных течений и колыбелью художественных творений.

Период «предсмертной агонии» Византии, начавшийся в 1204 году в связи с завоеванием её крестоносцами (во время IV крестового похода), совпадает с последним культурным расцветом империи — эпохой Палеологов, последней византийской династии, особо выдающейся в плане духовных достижений и искусства.

В 1451 году султанский престол занял Мехмед II Завоеватель, который, высадившись на европейском берегу Босфора, стал уничтожать греческие деревни, захватывая города, остававшиеся в руках греков, и возведя у устья Босфора крепость, оснащённую мощными пушками, с целью перекрыть выход в Черное море.

С начала 1453 года Мехмед начал готовиться к захвату Константинополя, обосновавшись в Адрианополе (Эдирне), где он сосредоточил войско из 150.000 воинов и флот из 400 кораблей, при этом армия османов была оснащена современной для того времени артиллерией — особенно мощной была противоосадная (крепостная) пушка, отлитая саксонскими мастерами.

Крепостная пушка

Когда, 5 апреля 1453 года, Мехмед II прибыл под стены Константинополя, Город был уже осаждён и с моря, и с суши. 7 апреля султан разбил свой шатер напротив Ворот Святого Романа и объявил о начале осады Города.

В отличие от турок-османов, византийцы располагали 7.000 воинами, из которых 2.000 были наемными — в основном, венецианцы и генуэзцы, в то время, как в городе на тот момент находилось 50.000 жителей, которых нужно было обеспечить едой.

Царьград был окружен со стороны суши рвом и двойными крепостными стенами, которые с 12 апреля подвергались ежедневному артиллерийскому обстрелу.

24 мая султан последний раз предложил «мирное» решение: или император обязуется выплачивать на ежегодной основе 100 тысяч золотых (совершенно нереальная по тем временам сумма), либо все жители покидают Город, забрав с собой движимое имущество. Получив отказ, Мехмед велел своему войску приступить к подготовке к последнему приступу, при этом султан сказал, обращаясь к воинам, что ему ничего не надо, кроме крепостных стен и самого города — всё остальное он отдает им…

В ночь на 29 мая, во втором часу, по всему периметру стен начался штурм. Первыми на приступ пошли башибузуки — нерегулярные части османов. Мехмед не надеялся на их победу, но хотел с их помощью измотать осаждённых. Для предотвращения паники за башибузуками стояли «заградотряды» военной полиции, а за ними — янычары.

Панорама падение Константинополя. Музей Панорама 1453, Константинополь

На северо-западе Константинополя в дворцовом районе Влахерны, укрепления которого составляли часть городских стен, была хорошо замаскированная потайная дверца, называвшаяся Керкопорта, которая успешно использовалась для вылазок. Но случилось так, что турки нашли её, обнаружив, что она не заперта… Император бросился к Керкопорте, но было уже поздно. Тогда последний византийский император Константин XI Палеолог вернулся к воротам, через которые уносили раненого предводителя генуэзцев — Юстиниана, смелого защитника Города, пытаясь собрать вокруг себя оставшихся воинов. С ним был его двоюродный брат Феофил, верный соратник Иоанн и испанский рыцарь Франциск. Вчетвером они защищали ворота и вместе пали на поле боя…

Город Константина, бывший в течение тысячи лет прославленным очагом духовности и искусств — по словам Виссариона Никейского, «gymnasium optimarum artium» (школой прекрасных искусств) — пал под натиском турок…. Но ещё до полудня держались в башнях критские моряки. Из уважения к их мужеству турки позволили им сесть на корабли и уплыть на родину. На Запад ушла целая эскадра судов, переполненных беженцами…

После падения Константинополя, султан торжественно вошел в Город, обустроившись в императорском дворце Влахерно́н.

Панорама падение Константинополя. Музей Панорама 1453, Константинополь

На месте Византийской империи была создана Османская империя, столица которой была перенесена из Адрианополя в Константинополь, названный турками Истамбул (от греческих слов «ис тин по́ли» — в город)…

С тех пор прошло много времени, однако, память нации жива… Более того, в народе живут легенды о Мраморном царе, о двери в южной стене храма Святой Софии Константинопольской, о незавершенной литургии… Уже не говоря о погромах греческих поселений, прошедших в начале и в середине ХХ века, яркими свидетелями которых являются заброшенные греческие дома не только в самом Константинополе, но и на побережье Малой Азии, а также на близлежащих островах, многие из которых так до сих пор никем и не заселены…

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *